Výtvarné práce vytvorené v čase prerušenia vyučovania

Aj v čase, keď je v školách prerušené vyučovanie, pracujú naši žiaci pilne. Vyučovanie, resp. konzultácie, zadania úloh prebiehajú cez elektronickú komunikáciu, e maily a cez webstránky, ktoré si naši učitelia pre žiakov pripravili. Ponúkame ukážky výtvarných prác, ktoré budeme postupne dopĺňať.

p. uč. Bavalová
p. uč. Cetera
p. uč. Ceterová
p. uč. Kondel
p.uč. Vojtášová