User login

Pedagógovia

vedúca odboru: 

Mgr. art. Jana Ceterová

 

Mgr. Eva Bavalová

 

Mgr. Dominika Vojtášová

 

Mgr. Ondrej Kondel

 

Mgr. Ivan Bobula

Mgr. Jana Nahálková (materská dovolenka)