User login

Pedagógovia

vedúca odboru: 

Mgr. Jana Nahálková

 

Mgr. Eva Bavalová

 

Mgr. art. Jana Ceterová

 

Mgr. Dominika Vojtášová

 

Mgr. Erika Černíková

Mgr. Ivan Bobula

Mgr. Karin Maria Dvorak - zamestnaná do 4.4. 2018