User login

ANJEL VIANOC

Deň SVÄTÉHO MIKULÁŠA bol výnimočný pre žiačky výtvarného odboru ZUŠ. Mikuláš okrem darčekov priniesol aj víťazstvo v podobe diplomov v súťaži Anjel Vianoc 2017, ktorú organizovala Tatranská galéria v Poprade. Žiačky Stela Kleinová, Liana Pacáková, Laura Lacková, Zuzana Gromadová a Viktória Janette Michalková boli odmenené Cenou za kolektívnu prácu „Anjelský darček“ a Zoja Slivová  čestným uznaním za výtvarnú prácu „Anjelská hudba“.

 Z úspechu sa tešíme, gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom roku.

 

Telocvičňa v Poráč parku je krajšia aj vďaka nám

Víkend (4. - 5. 11. 2017) sa niesol v tvorivom duchu, o čo sa pričinili žiaci poväčšine 1. ročníka II. stupňa VO, pod vedením uč. Mgr. Jany Nahálkovej. Prijali sme výzvu skrášliť priestory telocvične (PARK - Poráč) a maximálne sme využili fantáziu v podobe viacerých návrhových riešení. Cesta k splneniu nášho cieľa bola vytvorená zo skvelého tímu žiakov, nadšenia, kreativity, spolupráce, radosti z tvorby, dobrej nálady, príjemnej atmosféry ako aj zabezpečenia potrebného materiálu a príjemných podmienok. Vydali sme zo seba maximum a veríme, že výsledok našej práce ulahodí oku návštevníkom telocvične :-D Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujem a tešíme sa na ďalšiu výtvarnú, kreatívnu akciu. (Mgr. Jana Nahálková)

 

Umenie v parku  (leto 2017)

                Aj v tomto roku Spišské osvetové stredisko vyhlásilo po druhý krát výtvarnú súťaž pod názvom „UMENIE V PARKU“. Súťaž, do ktorej sa mohli prihlásiť neprofesionálni výtvarníci a fotografi a všetci nadšenci umenia od 15 rokov, zahŕňala dve kategórie Výtvarné umenie a fotografiu. V kategórii Výtvarné umenie bolo úlohou súťažiacich vytvoriť dielo na tému „Svet okolo nás“ prostredníctvom výtvarných disciplín: kresba, grafika, maľba či kombinovaná technika. Téma fotografov bola „Street photo“.                                                     

Vernisáž k výstave sa konala 20. júla 2017 o 18.00 hod. v parku pri fontáne pred Evanjelickým kostolom a samotná výstava trvala do 10. septembra 2017. Jej cieľom bolo vytvorenie možnosti „prehovoriť„ pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov prostredníctvom vizuálneho jazyka, ako aj to, že súťaž nie je obmedzená žiadnymi priestormi budov, ale vsadená do voľného priestranstva – oddychovej časti mesta, kde sa ľudia môžu pokochať nielen umením prírody, ale aj umením človeka. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 45 autorov so 142 dielami. Na výstave je možné vidieť najlepšie z nich, ktoré vybrala 4 členná odborná porota. Sme nesmierne radi, že sa podarilo uspieť aj našim výtvarníkom: Adriane Pacanovskej, Andrei Kanóczovej, Karolíne Gavroňovej, Nikole Kolačkovskej, Matúšovi Novákovi, Alexandre Dutkovej a Anne Paličkovej z tried pani učiteliek Mgr. Evy Bavalovej, Mgr. Jany Nahálkovej, Mgr. art Jany Ceterovej a p. učiteľa Mgr. Ivana Bobulu. Všetkým výhercom chceme touto cestou srdečne poblahoželať k úspechu a zapriať nech sa im darí aj v ich budúcej tvorbe.

Slobodné podvedomie (medzinárodná súťaž)

                Ďalším veľkým úspechom výtvarníkov bolo umiestnenie v  5. ročníku medzinárodnej súťaže s názvom „AUTONOMES INCONSCIENTE/SLOBODNÉ PODVEDOMIE“. Vo veľkej konkurencii, ktorá zahŕňala približne 800 výtvarných prác sa podarilo uspieť žiakovi Petrovi Starkovi z triedy p. uč. Mgr. art Jany Ceterovej, ktorý získal čestné uznanie za svoju animáciu vytvorenú v PC-grafike. Blahoželáme mu touto cestou k veľkému úspechu a prajeme ešte veľa ďalších.