User login

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor na Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi ponúka odborné vzdelávanie v  predmetoch kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie. Súčasťou výučby v týchto predmetoch sú: dekoratívna tvorba, modelovanie, výtvarná teória a fotografovanie.

Výtvarný odbor prezentuje práce žiakov na výstavách a aktívne sa podieľa na kultúrnom živote v  rámci mesta a regiónu. Žiaci z tohto odboru sa mimoriadne úspešne zúčastňujú výtvarných súťaží nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí.
 

Odborne kvalifikovaní pedagógovia ponúkajú kvalitnú prípravu na zvládnutie prijímacích skúšok na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním a tiež sa  zúčastňujú so svojimi žiakmi na dňoch otvorených dverí, ktoré tieto školy organizujú.

Čo sa u nás vyučuje

  • kresba
  • maľba
  • grafika
  • modelovanie
  • počítačová grafika
  • keramika