Projekty a fotky vytvorené čase prerušenia vyučovania

Aj v čase prerušenia žiaci pilne pracujú a nielen tancujú

Vytvorili projekty na tému: Ľudový tanec