Informácie o štúdiu

Formy vyučovania

 • individuálne
 • skupinové

Vyučuje sa v týchto stupňoch štúdia

 • prípravné štúdium
 • základné štúdium I. stupeň (rozdelený na 1. časť ISCED 1B a 2. časť ISCED 2B)
 • základné štúdium II. stupeň

ZUŠ má štyri odbory

 • hudobný
 • výtvarný
 • tanečný
 • literárno-dramatický

Hudobný odbor má 5 oddelení

 • klavírne oddelenie a odd. hudobnej náuky
 • keyboardové a akordeónové
 • sláčikové a cimbal
 • gitarové a spevácke 
 • dychových a bicích nástrojov

Súbory školy


 • ľudová hudba SPIŠANČEK
 • hudobná skupina RUBIKON
 • sláčikový orchester
 • gitarový súbor
 • dychový súbor
 • akordeónový súbor
 • flautové zoskupenie SYRINX
 • sláčikové zoskupenie MOKAMA
 • tanečná skupina HANDS
 • tanečná skupina DANCE SAPIENS
 • súbor ľudového tanca STUDZJENKA
 • Spevácky zbor učiteľov CHORUS CANTORIS
 • Divadelný súbor Studio 12+20