Výzva pre deti

Milé deti, nakreslite dúhu - veľkú a farebnú! A ozdobte ňou okná vašich domov či bytov. Tak aby ju videli všetci ľudia na ulici. Viete prečo? Lebo práve dúha je symbol nádeje a viery, že po búrke vyjde slnko. Potešme všetkých ľudí, ktorí sa prejdú okolo nášho okna :)

 Nakreslime dúhu a pripomeňme všetkým ľuďom nádej, že po sivom období s vírusom príde obdobie farebné, keď sa znovu stretneme pod modrou oblohou.

Pripájame sa k výzve, ktorá bola zverejnená v čase šírenia koronavírusu na stránke evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na znak nádeje a viery, že tento mimoriadne kritický čas čoskoro pominie a my sa budeme môcť vrátiť opäť do škôl medzi našich kamarátov.

Postupne budeme uverejňovať Vaše foto: