Sláčikový orchester ZUŠ

Športovec roka Reduta 2013
Reprezentačný ples Levoča 2013
Reprezentačný ples Levoča 2013
Športovec roka Reduta 2013

 

Sláčikový orchester vznikol v roku 2005.  Je zložený zo žiakov  sláčikového a dychového oddelenia za sprievodu klavíra. Nehrajú však len žiaci, ale aj ich učitelia, ktorí  podporujú kvalitu hraných skladieb. Vypomáhajú v hre na bicích nástrojoch, basgitare, ale aj na dychových nástrojoch.V počiatkoch svojho účinkovania bol repertoár skladieb zložený hlavne z klasickej hudby.  Dnes sa toto teleso prezentuje  hlavne skladbami komerčnejšieho charakteru a to hudbou z filmov, muzikálov, ktorá je v dnešnej dobe počítačov, filmov a muzikálov atraktívnejšia. 

V roku 2006  úspešne odštartoval svoju umeleckú kariéru  na Festivale komorných telies v Čadci. Začínali bez akýchkoľvek  sprievodných a zvukomalebných nástrojov iba za sprievodu klavíra s počtom šiestich žiakov.  Tam sa prezentovali v komornejšom zložení s klasickým repertoárom.

O dva roky sa počet žiakov rozšíril na 12 a v októbri 2008  vystúpil so svojím novým originálnejším programom  na slávnostnom oceňovaní primátorov družobných miest v Spišskom divadle. 

V decembri 2009 zas účinkoval ako hosť vianočného koncertu spišskonovoveského miešaného  zboru CHORUS IGLOVIA pod názvom „Tichá noc 2009“ v koncertnej sále Reduty.

V júni 2010 prvýkrát získal jednu z piatich cien na celoslovenskom Festivale komornej hudby Gelnický kľúč. Bola to cena riaditeľky festivalu. Odvtedy sa tejto súťaže zúčastňujeme približne v dvojročných cykloch.

V  máji 2013 sa konala celoslovenská prehliadka orchestrov v Trenčíne, kde orchester získal 1. miesto a pochvalný list. V septembri si víťazstvo vybojovali na medzinárodnej prehliadke Spish talent v Smižanoch. Tam získali zlaté miesto a celkové víťazstvo - hlavnú cenu.

Pri príležitosti dňa študentstva si v novembri 2013 orchester prevzal ďakovný list od primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD. za úspešnú reprezentáciu mesta.

V júni 2014 sa  predstavil na celoslovenskom festivale Gelnický kľúč v Gelnici, kde získal jednu z piatich udelených cien, a to cenu Gelnický kľúč.   

V roku 2015 sa orchester zúčastnil tradične prehliadky Gelnický kľúč, odkiaľ si priniesli hlavnú cenu vo svojej kategórii.

Na koncertných pódia orchester rozdáva svoju hudbu už 10 rokov.  Toto okrúhle jubileum si orchester oslávil výnimočným koncertom dňa 24. júna 2015 v koncertnej sále Reduty.  Neopakovateľný zážitok a dlhotrvajúci potlesk v závere si budeme pamätať ešte veľmi dlho.

Od svojho prvého vystúpenia sa toto teleso vyprofilovalo a stalo sa nepostrádateľným na rôznych kultúrnych podujatiach v meste a blízkom okolí. Pravidelne účinkuje na plesoch, príležitostných akciách a na všetkých koncertoch školy. V súčasnosti v ňom účinkuje  20 členov  a pracuje pod vedením Mgr. Mariany Kacvinskej DiS.art..

 

prvé verejné vystúpenie- Čadca 2006
Záverečný koncert REDUTA 2010
Záverečný koncert REDUTA 2009 - Piráti Karibiku