Sláčikové zoskupenie-MOKAMA

Jarný koncert 2016

V  školskom roku 2014/2015 sa sláčikové kvarteto prvý krát predstavilo na Novoročnom koncerte 27. 01. 2015 v koncertnej sále ZUŠ, kde sa prezentovali populárnou skladbou Yesterday. Svoje prvé vystúpenia mali v zložení kvarteta, no postupne sa podľa aranžmánov skladieb ku kvartetu pridal aj klavír, niekedy kontrabas, či percusie. MOKAMA je zložená hlavne zo žiakov starších ročníkov. Repertoár je zameraný na populárne skladby v klasickom prevedení. Od svojho prvého vystúpenia pravidelne účinkujú na rôznych podujatiach organizovaných mestom, či inými kultúrnymi inštitúciami. MOKAMA pracuje pod vedením PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka. Tri krát sa zúčastnili celoslovenskej prehliadky komornej hudby Gelnický kľúč, kde sa získali raz zlaté pásmo  a hlavnú cenu Gelnický kľúč a 2x strieborné pásmo.