Sláčikové kvarteto

Jarný koncert 2016

V minulom školskom roku 2014/2015 sa sláčikové kvarteto prvý krát predstavilo na Novoročnom koncerte 27. 01. 2015 v koncertnej sále ZUŠ, kde sa prezentovali populárnou skladbou Yesterday. Je zložené zo žiakov starších ročníkov. Repertoár je zameraný na populárne skladby v klasickom prevedení. Od svojho prvého vystúpenia pravidelne účinkujú na rôznych podujatiach organizovaných mestom, či inými kultúrnymi inštitúciami. Kvarteto pracuje pod vedením PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka. 

V kvartete hrajú títo žiaci:

Maroš Kamenický/Katarína Lapšanká, Katarína Kavuličová, Mariana Kotradyová, Monika Krokkerová a klavírny sprievod v prípade potreby Katarína Ema Kubičárová.

V tomto školskom roku sa predstavili na týchto podujatiach:

25. 10. 2015 - Súťaž Spish Talent v Smižanoch, kde získali bronzové pásmo

02.03.2016 – Vernisáž výstavy 9x9 Spiš - Spain v GUS

07.03.2016 – Veľká noc prichodzi, predveľkonočné stretnutie rodín, Reduta

18.03.2016 – 21. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike, Reduta

02. 05. 2016 - Pietna spomienka pri pamätníku M. R. Štefánika