Ľudová hudba Špjevanka

Ľudová hudba „Špjevanka“, ktorá pracuje pod vedením svojho umeleckého vedúceho, učiteľa Antona Šterbáka na Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi, Fabiniho 1, má za sebou už vyše 30 ročnú tradíciu.

Od svojho vzniku v roku 1979 sa v nej vystriedalo vyše stovky hudobníkov a spevákov, ktorí pôsobia vo folklóre  po celom Slovensku a niektorí sa stali profesionálnymi hudobníkmi.

Špjevanka sa úspešne zúčastňovala na celoslovenských folklórnych súťažiach a prehliadkach. Má za sebou niekoľko stoviek vystúpení doma i v zahraničí. Navštívila Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Francúzsko a Švajčiarsko. Od januára 2016 prevzal vedenie súboru uč. Roman Barabas, DiS.art.

V tomto školskom roku sa súbor predstavil na týchto podujatiach:

 17.12.2015 – „Orbis Pictus: Rozhovory nielen o umení“, GUS

05. 04. 2016 -10. ročník ľudovej slovesnosti (Jednota dôchodcov Slovenska) - koncertná sála ZUŠ