Ľudová hudba Spišanček

Zahraj, že mi zahraj 2016

Vznikla v školskom roku 2003/2004 ešte na pôde ZUŠ REV. Pôvodné nástrojové obsadenie bolo husle, viola, akordeón a kontrabas. Postupne sa  obsadenie rozšírilo o klarinet a cimbal. Tvorí ju približne 9 stálych členov v hudobnej zložke a 5 v speváckej zložke. Ich prezentácia je zameraná na  ľudové  námety z rôznych oblastí Slovenska. Pravidelne účinkujú na verejných koncertoch školy a vo veľkej miere aj  na kultúrnych podujatiach v meste a blízkom okolí.

            Aj naši malí hudobníci majú možnosť účinkovať v ľudovom súbore. V školskom roku 2009/2010 vznikla prípravka  - teda malý Spišanček, v ktorom účinkujú žiaci 1. – 4. ročníka. Prvýkrát sa tento súbor s úspechom predstavil na záverečnom koncerte 2010 v Redute.

Obidva súbory pracujú pod vedením Mgr. Martina Richnavského.

Zlato na prehliadke "Zahraj, že mi zahraj"

          23. apríla 2016 sa ľudová hudba zúčastnila regionálnej súťaže hudobného folklóru detí "Zahraj, že mi zahraj" v Margecanoch. Súťažili deti z okresu Gelnica a Spišská Nová Ves. V kategórii ľudová hudba Spišanček získal  zlaté pásmo. V speváckej kategórii sa ako sólistka predstavila Klára Labaničová, ktorá získala strieborné pásmo. Veľkým prekvapením bola nominácia primáša ľudovej hudby Miroslava Pechu na postup do krajského kola v Buzici. Bude nás reprezentovať v kategórii sólista v hre na husliach.