Hudobná skupina RUBIKON

Hudobná skupina vznikla v školskom roku 2003/2004 a ponúka žiakom nové možnosti prezentácie. Členovia tejto kapely sú väčšinou starší žiaci II. stupňa, ktorí  dobre ovládajú svoje hudobné nástroje. Výber repertoáru je pestrý a rozmanitý. Žiaci si počas roka môžu vybrať momentálne hity, ktoré práve letia v oblasti populárnej hudby. Pod odborným vedením tak môžu interpretovať, čo ich najviac zaujíma a baví. Rubikon sa pravidelne zúčastňuje na verejných koncertoch a na kultúrnych podujatiach v meste. Skupina je zložená zo speváckej zložky, ktorú istý čas, v jej začiatkoch, viedla učiteľka Dagmar Schmidtová (dnes spolupracuje s vokálnou skupinou Trend) a z inštrumentálnej zložky, ktorá pracuje pod vedením učiteľa Mariána Kamenického.