STUDZJENKA

Foklórny tanečný súbor dostal svoj názov podľa studničky – „Studzjenka“, v ktorej čistá pramenitá voda symbolizuje náš krásny folklór. Začiatky súboru siahajú do roku 2005. Členmi sú žiaci   od 5. – 7. ročníka, ale aj študenti II. stupňa.    Z oblasti tanečného folklóru spracúva súbor viacero oblastí Slovenska, a to:  Spiš, Zemplín, Horehronie, Myjava, Detva,  tiež goralské choreografie a  cigánske tance. Tento repertoár bol prezentovaný na rôznych kultúrnych a školských  podujatiach.Tanečné čísla hudobne doprevádza učiteľ  Marián  Kamenický na akordeóne, no spolupracujú tiež s ľudovou hudbou Špjevanka. V školskom roku 2009/2010 vznikla prípravná skupina, ktorú navštevujú mladší žiaci. Učia sa základné tanečné prvky z jednotlivých  oblastí folklóru a postupne sa tak pripravujú na účinkovanie vo foklórnom súbore Studzjenka.

            Súbor pracuje pod vedením Mgr. Jany Kamenickej.