Učiteľský zbor Chorus Cantoris

Spevácky zbor Chorus cantoris vznikol v roku 2005. Spočiatku niesol názov Spevácky zbor učiteľov, ktorého začiatky  mala v rukách dnes už zosnulá učiteľka Dagmar Schmidtová. O rok neskôr sa  toto vokálne teleso predstavilo na Európskom festivale umeleckého školstva v rímsko-katolíckom kostole v Spišskej Novej Vsi, kde spievalo počas slávnostného  otvorenia na sv. omši. Odvtedy sa úspešne prezentuje takmer na každom verejnom koncerte v rámci ZUŠ. V roku 2008 sa vedenia zboru ujala Blanka Richnavská, ktorá sa svedomito postavila k príprave na vystúpenia a prehliadky. Už pod novým  názvom Chorus cantoris sa prvý krát zúčastnil v roku 2008 na  prehliadke zborov Spišské zborové dni v koncertnej sále Reduty. V roku 2011 prevzala  dirigentskú taktovku Eva Mišenčíková., ktorá úspešne viedla zbor 3 roky. V súčasnosti zbor pracuje pod vedením  Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art. Počas jej vedenia zbor rozšíril svoj repertoár o populárnu hudbu a úpravy svetoznámych piesní. Zbor sa prezentuje prevažne na školských koncertoch. Členmi zboru sú učitelia tunajšej ZUŠ.

V školskom roku 2018/2019 pracuje v tomto zložení: 

soprán                                       alt                                        tenor                                      bas

Eva Kopperová                  Olena Ringošová            Martin Richnavský               Marián Kamenický

Tatiana Ogurčáková         Gabriela Váradi                Martin Konečný                   Slavomír Rakyta       

Michaela Formelová         Lucia Štapinská                Stanislav Dvorský                Jozef Vysokai

Ľudmila Milčáková           Alena Mušutová               Radoslav Sedlák                   Peter Zajac            

Denisa Kotradyová           Alexandra Schmidtová    Gabriel Kopilec

Zuzana Lukáčová             Alžbeta Tekáčová

                                                        


                                                                                                           


 


 

naše začiatky