Učiteľský zbor Chorus Cantoris

Spevácky zbor Chorus cantoris vznikol v školskom roku 2004/2005. Spočiatku niesol názov Spevácky zbor učiteľov, ktorého začiatky  mala v rukách učiteľka Dagmar Schmidtová. O rok neskôr sa  toto vokálne teleso predstavilo na Európskom festivale umeleckého školstva v rímsko-katolíckom kostole v Spišskej Novej Vsi, kde spievalo počas slávnostného  otvorenia na sv. omši. Odvtedy sa úspešne prezentuje takmer na každom verejnom koncerte. V roku 2008 sa vedenia zboru ujala Blanka Richnavská, ktorá sa svedomito postavila k príprave na vystúpenia a prehliadky. Už pod novým  názvom Chorus cantoris sa učiteľský zbor zúčastnil v roku 2008  prehliadky zborov pod názvom Spišské zborové dni v koncertnej sále Reduty. Zbor sa predstavil naozaj kvalitným vystúpením v spolupráci s Komorným sláčikovým orchestrom. Za úspešné účinkovanie získali diplom a ďakovný list. Okrem spomenutých podujatí  sa Chorus Cantoris pravidelne prezentuje na slávnostnom oceňovaní učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. Po odchode bývalej dirigentky prevzala  dirigentskú taktovku Mgr. Eva Mišenčíková DiS. art., ktorá úspešne viedla zbor 3 roky. Pod jej vedením účinkoval zbor na samostatnom koncerte spolu so Sláčikovým orchestrom našej ZUŠ. Pred vypredaným obecenstvom zožali tieto dve telesá obrovský úspech. Dúfame, že v tejto tradícii bude učiteľský zbor pokračovať ďalej.

V decembri 2012 sa zbor zúčastnil  prehliadky zborov v koncertnej sále Reduty na Spišských zborových dňoch, kde sa umiestnil v striebornom pásme.

Už druhý školský rok vedie zbor zástupkyňa Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art., nakoľko dirigentka zboru je toho času na materskej dovolenke.Počas jej vedenia zbor rozšíril svoj repertoár o populárnu hudbu a úpravy svetoznámych piesní. Zbor sa predstavil na učiteľskom a záverečnom koncerte. Tiež účinkoval v Redute pri príležitosti Dňa učiteľov. Veľký úspech zožal zbor aj na spoločnom koncerte so Sláčikovým orchestrom, ktorý prezentoval svoje skladby pri príležitosti 10. rokov od jeho založenia. 

V školskom roku 2016/2017 pracuje v tomto zložení: 

soprán                                       alt                                        tenor                                      bas

Eva Kopperová                  Olena Ringošová            Martin Richnavský               Marián Kamenický

Tatiana Prejsová                 Gabriela Váradi                Martin Konečný                   Slavomír Rakyta       

Michaela Formelová            Lucia Štapinská                Stanislav Dvorský                Jozef Vysokai

Andrea Marchynová         Alena Mušutová               Radoslav Sedlák                

Denisa Kotradyová           Alexandra Schmidtová

Zuzana Lukáčová

                                                        


                                                                                                           


 


 

naše začiatky