Zaregistrujte svoje dieťa do ZUŠ online

Ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo elokovanú triedu na ZŠ Ing. O. Kožucha (iba TO a VO), alebo elokovanú triedu iba VO na ZŠ Komenského nezabudnite to uviesť v prihláške. 

Vypísaním prihlášky sa Vaše dieťa automaticky nestáva žiakom ZUŠ. Každý uchádzať o štúdium musí absolvovať talentovú prijímaciu skúšku.

Prijímacie skúšky do ZUŠ sa budú konať počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia  mimoriadneho prerušenia školského vyučovania vyučovania.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu so šírením koronavírusu Vás budeme o termíne prijímacích skúšok včas informovať.

Prihláška

Usmernenie o organizácii prijímacích skúškach do ZUŠ v bode 7

 

prijímacie skúšky sa budú konať

do hudobného, výtvarného, tanečného

a literárno-dramatického odboru

- vyučovanie vo všetkých odboroch prebieha v hlavnej budove ZUŠ na J. Fabiniho 1 Spišská Nová Ves

- okrem toho ponúkame výučbu na elokovaných pracoviskách:

ZŠ Ing. O. Kožucha - výtvarný  a tanečný odbor odbor ( v prípade naplnenia poštu v skupinách)

ZŠ Komenského (sídlisko Mier) - výtvarný odbor ( v prípade naplnenia počtu v skupine)