ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠKOLY

                       šk. rok 2017/2018

Riaditeľka školy:  

Mgr. Eva Šterbáková DiS.art.

Zástupcovia:

Mgr. Mariana Kacvinská DiS.art.

 

Bc. Zuzana Lukáčová, DiS.art.

Ekonómka:

Angela Rerková

Administratívna pracovníčka          

Magdaléna Vojtkovská

Hospodárka:                                     

Mgr. Silvia Stoličná

Upratovačky

Marcela Vansačová

 

Anna Kalnová

Bibiana Mrozeková

Kostymérka:                                         

Kvetoslava Cpinová

Školník:                                            

Milan Uhrin

Kuriči:                                              

Bernardeta Gončárová

 

Jozef Gončár

Hudobný odbor

vedúca odboru:

Ľubica Gábiková DiS.art.

vedúca klavírneho oddelenia: 

Ľubica Gábiková DiS.art.

vedúci sláčikového oddelenia:  

PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbák

vedúci akordeónového a keyboardového oddelenia: 

Martin Konečný, DiS.art.

vedúca dychového oddelenia a bicích nástrojov:

Mgr. Denisa Kotradyová DiS.art.

vedúca gitarového a speváckeho oddelenia: 

Mgr.art. Michaela Regecová

vedúci hudobnej náuky:

Mgr. Stanislav Dvorský

Roman Barabas, DiS.art.

PhDr. Alexandra Schmidtová, Phd.

Anna Hojnošová, DiS.art.

Mgr. Lucia Štapinská, DiS.art.

Bc. Marek Kacvinský,  DiS.art. 

 Jozef  Vysokai, DiS. art.

Marián Kamenický, DiS.art.

Bc. Peter Zajac

Mgr. Gabriel Kopilec

Mgr. Jana Blaščáková, DiS.art.

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS.art.

Bc. Štefan Cína

Bc. Alena Mušutová, DiS.art.

Eva Macejáková

Bc. Tatiana Ogurčáková, DiS.art.

Alžbeta Motulková

 

Mgr. Zdenka Poklembová, DiS.art.

Eva Vojtušová

Mgr. Slavomír Rakyta, DiS.art.

Mgr. Martin Richnavský

Mgr. Eva Mišenčíková DiS.art. (MD)

Mgr. Olena Ringošová

Bc. Katarína Roguľová DiS.art.  (MD)


Radoslav Sedlák, DiS.art.

Mgr. Alžbeta Kamenická, DiS.art. (MD)

Výtvarný odbor

vedúca odboru: 

Mgr. Jana Nahálková

 

Mgr. Eva Bavalová

 

Mgr. Karin Maria Dvorak - zamestnaná do 4.4.2018

 

Mgr. art. Jana Ceterová

 

Mgr. Dominika Vojtášová

Mgr. Ivan Bobula

 Mgr. Erika Černíková

Literárno-dramatický odbor

vedúca odboru:

Eva Kopperová, DiS.art.

 

Klaudia Handlovičová,DiS.art.

 

Tanečný odbor

vedúca odboru:

Mgr. Gabriela Váradi,DiS.art.

 

Klaudia Čikkelová, DiS. art.

Mgr. Jana Kamenická