ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠKOLY

                       šk. rok 2018/2019

Riaditeľka školy:  

Mgr. Eva Šterbáková DiS.art.

Zástupcovia:

Mgr. Mariana Kacvinská DiS.art.

 

Bc. Zuzana Lukáčová, DiS.art.

Ekonómka:

Angela Rerková

Administratívna pracovníčka          

Magdaléna Vojtkovská

Hospodárka:                                     

Mgr. Silvia Stoličná

Upratovačky

Marcela Vansačová

 

Anna Kalnová

Bibiana Mrozeková

Kostymérka:                                         

Kvetoslava Cpinová

Školník:                                            

Milan Uhrin

Kuriči:                                              

Bernardeta Gončárová

 

Jozef Gončár

Hudobný odbor

vedúca odboru:

Ľubica Gábiková DiS.art.

vedúca klavírneho  oddelenia a hudobnej náuky: 

 

Ľubica Gábiková DiS.art.

vedúci sláčikového oddelenia a cimbal:  

 

PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbák

vedúci akordeónového a keyboardového oddelenia: 

 

Martin Konečný, DiS.art.

vedúca dychového oddelenia a bicích nástrojov:

 

Mgr. Denisa Kotradyová DiS.art.

vedúca gitarového a speváckeho oddelenia: 

 

Mgr.art. Michaela Regecová

Roman Barabas, DiS.art.

Radoslav Sedlák, DiS.art.

Mgr. Stanislav Dvorský

PhDr. Alexandra Schmidtová, Phd.

Mgr. Zuzana Dudžáková, DiS.art

Mgr. Lucia Štapinská, DiS.art.

Mgr. Michaela Formelová

Štefan Vansač

Anna Hojnošová, DiS.art.

Jozef  Vysokai, DiS. art.

Bc. Marek Kacvinský,  DiS.art.

Bc. Peter Zajac

Marián Kamenický, DiS.art.

 

Mgr. Gabriel Kopilec

Eva Macejáková

Mgr. Ľudmila Milčáková, DiS.art.

Bc. Alena Mušutová, DiS.art.

Bc. Tatiana Ogurčáková, DiS.art.

Martin Puška, DiS.art.

Mgr. Slavomír Rakyta, DiS.art.

Mgr. Eva Mišenčíková DiS.art. (MD)

Mgr. Martin Richnavský

Mgr. Alžbeta Kamenická, DiS.art. (MD)

Mgr. Olena Ringošová

Bc. Katarína Roguľová DiS.art.  (MD)
Výtvarný odbor

vedúca odboru: 

Mgr.art. Jana Ceterová

 

Mgr. Eva Bavalová

 

Mgr. Dominika Vojtášová

 

Mgr. Ondrej Kondel

 

Mgr. Ivan Bobula

Mgr. Jana Nahálková (materská dovolenka)

 

Literárno-dramatický odbor

vedúca odboru:

Eva Kopperová, DiS.art.

 

Kristína Sekeráková, DiS.art. do 31.12.2018

Alžbeta Tekáčová, DiS.art. od 08.01.2019

 

Tanečný odbor

vedúca odboru:

Mgr. Gabriela Váradi,DiS.art.

 

Klaudia Čikkelová, DiS. art.

Mgr. Jana Kamenická