ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠKOLY

                       šk. rok 2016/2017

Riaditeľka školy:  

Mgr. Eva Šterbáková DiS.art.

Zástupcovia:

Mgr. Mariana Kacvinská DiS.art.

 

Zuzana Lukáčová

Ekonómka:

Angela Rerková

Administratívna pracovníčka          

Magdaléna Vojtkovská

Hospodárka:                                     

Mgr. Silvia Stoličná

Upratovačky

Marcela Vansačová

 

Anna Kalnová

Bibiana Mrozeková

Kostymérka:                                         

Kvetoslava Cpinová

Školník:                                            

Milan Uhrin

Kuriči:                                              

Bernardeta Gončárová

 

Jozef Gončár

Hudobný odbor

vedúca odboru:

Ľubica Gábiková DiS.art.

vedúca klavírneho oddelenia: 

Ľubica Gábiková DiS.art.

vedúci sláčikového oddelenia:  

PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbák

vedúci akordeónového a keyboardového oddelenia: 

Martin Konečný, DiS.art.

vedúca dychového oddelenia a bicích nástrojov:

Mgr. Denisa Kotradyová DiS.art.

vedúca gitarového a speváckeho oddelenia: 

Zuzana Lukáčová

Roman Barabas, DiS.art.

PhDr. Alexandra Schmidtová, Phd.

Mgr. Stanislav Dvorský

Mgr. Lucia Štapinská, DiS.art.

Anna Hojnošová, DiS.art.

Jozef Vysokai, DiS. art.

Marián Kamenický, DiS.art.

 Mgr.art. Michaela Regecová

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS.art.

Mgr. Andrea Marchynová, DiS.art.

Marek Kacvinský,  DiS.art.      

Bc. Michaela Formelová

Alena Mušutová, DiS.art.

Eva Vojtušová

Alžbeta Motulková

 Peter Zajac

Tatiana Prejsová, DiS.art.

Bc. Štefan Cína

Mgr. Slavomír Rakyta, DiS.art.

Eva Macejáková

Mgr. Martin Richnavský

Miriam Bednárová

Mgr. Olena Ringošová

Mgr. Eva Mišenčíková DiS.art. (MD)


Radoslav Sedlák, DiS.art

Katarína Roguľová DiS.art.  (MD)

Mgr. Alžbeta Kamenická, DiS.art. (MD)

Výtvarný odbor

vedúca odboru: 

Mgr. Jana Nahálková

 

Mgr. Eva Bavalová

 

Mgr. Karin Maria Dvorak

 

Mgr. art. Jana Ceterová

 

Mgr. Ivan Bobula

Mgr. Erika Černíková

 

Literárno-dramatický odbor

vedúca odboru:

Eva Kopperová, DiS.art.

 

Klaudia Handlovičová,DiS.art.

 

Tanečný odbor

vedúca odboru:

Mgr. Gabriela Váradi,DiS.art.

 

Klaudia Čikkelová, DiS. art.

Mgr. Jana Kamenická