Formuláre 2% dane na stiahnutie

Vážení rodičia a priatelia našej školy,

 chceme Vás požiadať, aby ste aj v tomto školskom roku

poukázali našej škole 2% z Vašich daní.

Aj vďaka Vám môžeme mať kvalitnejšie prostriedky nevyhnutné na vyučovanie.

Zároveň Vám všetkých ďakujeme za prejavenú dôveru a podporu v uplynulých rokoch. 

Ak sa rozhodnete prispieť, máte možnosť stiahnuť si priložené formuláre, alebo si ich môžete vyzdvihnúť

v kancelárii školy.

ĎAKUJEME

Stiahni:

Potvrdenie

Vyhlásenie