Súťaže 2018/2019

 

V septembri vyhlásilo online médium - Lokálna značka NOVEJŠA súťaž o najlepší návrh dizajnu Novejša fusaklí s lokálnym motívom, ktorý je spojený s naším mestom, alebo s regiónom Spiš. Spomedzi všetkých návrhov vybrali nie jeden, ale dva najkrajšie motívy, ktorý bude použitý pri výrobe Novejša fusaklí. Oba výherné motívy získali naši zverenci a to: p. uč. Mgr. Dominika Vojtášová a jej žiačka Emka Jašková. 

-----

21. - 23. 11. 2018 - 17. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch - Čarovná flauta 2018 - Nižná

3.miesto - Viktória Jakubcová (5.kategória) v hre na priečnu flautu. Pripravila Mgr. Denisa Kotradyová diS.art. korepetícia: Bc. Alena Mušutová DiS.art.

-----

30.11.2018 - Regionálna výtvarná súťaž Metropol pre Spiš

1. miesto - Viktória Piaková, čestné uznania: Pavol Kotrady, Miroslava Kožárová, René Weag, Aneta Voláková, Karolína Janíková,Khanh An Le Duy, Eliška Ivanovová, Nikola Sanetríková, Katarína Turčanová a Alexandra Mistríková, pripravila Mgr. Eva Bavalová a Elena Rabatinová z triedy Mgr. Ondreja Kondela.

12.-13.02.2019 - Celoslovenská gitarová súťaž z medzinárodnou účasťou Bojnice 2019 - 1. miesto a ocenenie Laureát jednokolovej súťaže  v Baby kategórií získal Jakub Karpiš z tr. Bc. Aleny Mušutovej DiS.art. a 3. miesto v I. kategórií s medzinárodnou účasťou získal Dominik Mušuta, z tr. Bc. Zuzany Lukáčovej DiS.art.