Súťaže 2017/2018

20.07.2017 – výtvarná súťaž „Umenie v parku“, Spišské osvetové stredisko, kultúrne zariadenia KSK, 2. miesto získala Adriana Pacanovská, za výtvarné dielo „Mesto“,z tr. Mgr. Evy Bavalovej.

22.11 a 24.11.2017 – 16. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na drevené dychové nástroje Nižná na Orave, v I. kat. sa na 2. mieste umiestnila Alísia Almássyová a v 5. kat. 3. miesto získala Viktória Jakubcová, žiačky z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS.art., klavírny sprievod Mgr. Jana Blaščáková DiS,art.

09.12.2017  - DANCE MASTER 2017, Žilina, 1.a 2. miesto získala tanečná skupina DANCE SAPIENS v 2 choreografiách, z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art. a tanečná skupina HANDS získala tri 1. miesta za 3 choreografie, z tr. Mgr. Gabriely Váradi, DiS.art.

December 2017 - Celoslovenská výtvarná sútaž Anjel Vianoc 2017, žiačky Stela Kleinová, Liana Pacáková, Laura Lacková, Zuzana Gromadová a Viktória Janette Michalková boli odmenené Cenou za kolektívnu prácu „Anjelský darček“ a Zoja Slivová  čestným uznaním za výtvarnú prácu „Anjelská hudba“, žiaci z tr. Mgr. Jany Nahálkovej.

23.03.2018 - 6. ročník krajskej dychovej súťaže pre Prešovský a Košický kraj "Zahrajme si pre radosť"   v Prešove - strieborné pásmo získali: Lucia Leskovjanská, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art a Andrea Pačnárová, z tr. Bc. Tatiany Ogurčákovej, DiS. art., bronzové pásmo získala Karolína Kozáková, z tr. Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art. Všetkých žiakov korepetovala Mgr. Jana Blaščáková, DiS.art.

07.03.2018 – Okresná súťaž s postupom na krajské kolo „Deň tanca 2018“ Svit, žiačky z tr. Klaudie Čikkelovej, Dis.art. získali v 3 choreografiách 3 zlaté pásma a žiačky z tr. Mgr. Gabriely Váradi DiS.art. získali v 5 choreografiách 4 zlaté pásma a 1 strieborné. Víťazi postupujú na krajské kolo do Popradu.