Súťaže 2017/2018

20.07.2017 – výtvarná súťaž „Umenie v parku“, Spišské osvetové stredisko, kultúrne zariadenia KSK, 2. miesto získala Adriana Pacanovská, za výtvarné dielo „Mesto“,z tr. Mgr. Evy Bavalovej.

22.11 a 24.11.2017 – 16. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na drevené dychové nástroje Nižná na Orave, v I. kat. sa na 2. mieste umiestnila Alísia Almássyová a v 5. kat. 3. miesto získala Viktória Jakubcová, žiačky z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS.art., klavírny sprievod Mgr. Jana Blaščáková DiS,art.

09.12.2017  - DANCE MASTER 2017, Žilina, 1.a 2. miesto získala tanečná skupina DANCE SAPIENS v 2 choreografiách, z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art. a tanečná skupina HANDS získala tri 1. miesta za 3 choreografie, z tr. Mgr. Gabriely Váradi, DiS.art.

December 2017 - Celoslovenská výtvarná sútaž Anjel Vianoc 2017, žiačky Stela Kleinová, Liana Pacáková, Laura Lacková, Zuzana Gromadová a Viktória Janette Michalková boli odmenené Cenou za kolektívnu prácu „Anjelský darček“ a Zoja Slivová  čestným uznaním za výtvarnú prácu „Anjelská hudba“, žiaci z tr. Mgr. Jany Nahálkovej.

20.02.2018 – Krajské kolo vedomostnej súťaže v hudobnej náuke,  Spišská Nová Ves, žiaci v zložení Katarína Kollárová, Rastislav Švač a Šefčíková Ema získali v kategórií „A“  2. miesto, z tr. PhDr. Alexandri Schmidtovej PhD., kategória „C“ v zložení Zuzana Mackovjaková, Vanesa Labancová a Lucia Leskovjanská z tri. Mgr. Stanislava Dvorského postúpili priamo do celoslovenského kola bez absolvovania krajského kola

07.03.2018 – Okresná súťaž s postupom na krajské kolo „Deň tanca 2018“ Svit, tanečná skupina Dance Sapiens z tr. Klaudie Čikkelovej, Dis.art. získali v 3 choreografiách 3 zlaté pásma a tanečná skupina Hands z tr. Mgr. Gabriely Váradi DiS art.,získali v 5 choreografiách 4 zlaté pásma a 1 strieborné. Víťazi postupujú na krajské kolo

16.03.2018Regionálne kolo súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Z rozprávky do rozprávky, Studio 12+20 získalo diplom a postup na krajské kolo do Košíc s divadelným predstavení Lionel Mucha II, z tr. Evy Kopperovej Dis.art.

19.03.2018 – Celoslovenské kolo  súťaže „ Hnúšťanský akord“ Hnúšťa, žiaci v zložení Katarína Kollárová, Rastislav Švač a Šefčíková Ema získali 6. miesto v kategórií „A“ , z tr. PhDr. Alexandri Schmidtovej PhD., žiaci v kategórii „C“ v zložení Zuzana Mackovjaková, Vanesa Labancová a Lucia Leskovjanská získali 3. miesto,  z tr. Mgr. Stanislava Dvorského.

23.03.2018 - 6. ročník krajskej dychovej súťaže pre Prešovský a Košický kraj "Zahrajme si pre radosť"   v Prešove - strieborné pásmo získali: Lucia Leskovjanská, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art a Andrea Pačnárová, z tr. Bc. Tatiany Ogurčákovej, DiS. art., bronzové pásmo získala Karolína Kozáková, z tr. Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art. Všetkých žiakov korepetovala Mgr. Jana Blaščáková, DiS.art.

24.03.2018 – Regionálna súťaž detského folklóru „Zahraj, že mi zahraj“, ľudová hudba Spišanček sa umiestnila v zlatom pásme s postupom na krajské kolo, z tr. Mgr. Martina Richanavského a Miroslav Pecha v sólovej hre na husle sa umiestnil v zlatom pásme s postupom na krajské kolo, z tr. Romana Barabasa, Dis.art.

24.03.2017 – Regionálna kvalifikačná súťaž vo výrazových tancoch Showtime 2018, žiaci z tr. Mgr. Jany Kamenickej získali v kategórií 9-12 ročných v umelecko-výrazových tancoch  - moderné tance 2. miesto, v kategórií 13-17 ročných v umelecko-výrazových tancoch – moderné tance získali 5. miesto, v kategórií 13-17 ročných v umelecko-výrazových tancoch - duo 2. miesto, v kategórií 13-17 ročných - štylizovaný folklór 2. miesto, a v kategórií 13-17 ročných  - autentický folklór zlaté umiestnenie, žiaci z tr. Mgr. Gabriely Váradi získali 3 umiestnenia v striebornom pásme, v kategórií 13-17 ročných v umelecko-výrazových tancoch- skupina, duo, trio a bronzové pásmo v kategórií 13-17 ročných v umelecko-výrazových tancoch – formácie.

10.04.2018 – 10. ročník krajskej klavírnej súťaže, ZUŠ SNV, v kategórií  - rok narodenia 1998 získal Tomáš Palušák  zlaté pásmo, z tr. Ľubice Gábikovej , DiS.art. v kategórií  - rok narodenia 1999 Patrícia Petrušková  zlaté pásmo, z tr. Mgr. Lucie Štapinskej,DiS.art., v kategórií  - rok narodenia 2000 Veronika Kacvinská strieborné pásmo, z tr. Ľubice Gábikovej, DiS.art., v kategórií  - rok narodenia 2004 Patrícia Lašková - zlaté pásmo, z tr. Ľubice Gábikovej, DiS.art ., v kategórií  - rok narodenia 2005 Patrícia Geciová - zlaté pásmo, z tr. Ľubice Gábikovej, DiS.art.,  v kategórií  - rok narodenia 2007 Miriama Mederyová - strieborné pásmo, z tr.  Mgr. Lucie Štapinskej, DiS.art., v kategórií  - rok narodenia 2008 Zoja Jendrálová - zlaté pásmo, z tr. Bc.Ľudmily Milčákovej DiS.art., v kategórií  - rok narodenia 2011 Lucia Popreňáková - zlaté pásmo, z tr. Ľubice Gábikovej , DiS.art

 

13.04.2018 – Celoslovenská gitarová súťaž, Giraltovce 2018, Carlota Sofia Da Cruz, z tr. Mgr.art. Michaely Regecovej a Andrea Livorová, z tr. Bc. Zuzany Lukáčovej, DiS.art. sa v II. kategórií umiestnili v zlatom pásme a Lukáš Gavroň, z tr. Mgr.art. Michaely Regecovej sa v III. kategórií umiestnil v zlatom pásme

14.04.2014 – Krajské kolo súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Z rozprávky do rozprávky, Košice,  Studio 12+20 sa umiestnilo v zlatom pásme s divadelným predstavení Lionel Mucha II, z tr. Evy Kopperovej Dis.art.

17.04.2018 – Celoslovenská interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou, Ružomberok, Patrícia Petruškova sa v III.kategórií v hre na klavíri umiestnila na 2. mieste, z tr. Mgr. Lucie Štapinskej, DiS.art.,

18.04.2018 – Krajská tanečná súťaž Poprad, Veronika Liptáková a Petra Janíková Duo 2 sa umiestnilo v zlatom pásme s postupom na celoslovenskú súťaž, choreografia Easy- Hands mladšie žiačky sa umiestnili v zlatom pásme s postupom na celoslovenskú súťaž, choreografia Plamienky sa umiestnila v striebornom pásme a duo s choreografiou Elastic Heart sa umiestnilo v bronzovom pásme, z tr. Mgr. Gabriely Váradi, Sofia Salayová a Jolana Javorská s  choreografiou Boj a žiaci s choreografiou Feel it Still sa umiestnili v  zlatom pásmo a žiaci s choreografiou Monštrá získali strieborné pásmo, z tr. Klaudie Čikkelovej DiS.art,  všetky choreografie postupujú na celoslovenskú tanečnú súťaž do Žiaru nad Hronom.

20.04.2018 Celoslovenský Festival moderného tanca Bojnice, choreografia Boj, sólo tanec In the Head sa umiestnilo v zlatom pásme a choreografia Dvojtvár sa umiestnila v striebornom pásme, z tr. Klaudie Čikkelovej DiS.art.

21.04.2018 – Krajská súťaž detského folklóru „Zahraj, že mi zahraj“, ľudová hudba Spišanček sa umiestnila v zlatom pásme a získala cenu riaditeľa – týždenný pobyt v hudobnom tábore „stratené dedičstvo „ v Krásnohorskej Dlhej lúke z tr. Mgr. Martina Richanavského a Miroslav Pecha získal špeciálnu cenu za vynikajúcu interpretáciu ľudovej hudby, z tr. Romana Barabasa, Dis.art.

26.04.2018 – Krajská súťaž v prednese poézie a prózy, tvorbe divadiel poézie a detských recitačných kolektívov Hviezdoslavov Kubín, 2. miesto v zlatom  získalo Studio 12+20 s návrhom na postup v krajskej súťaži, z tr. Evy Kopperovej, DiS.art.

10.05.2018 – Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského, Anna Mária Salanciová sa umiestnila v striebornom pásme, z tr. Mgr. Gabriela Kopilca

10.05.2018 – Bojnická perla, bronzové pásmo získala Karina Forgáčová z tr. Mgr. Zdenky Poklembovej, DiS.art.

12.13.05.2018 – Showtime Dance vo výrazových tancoch  2018, Levice, žiaci z tr. Mgr. Jany Kamenickej získali v kategórií „B“ 9-12 ročných v umelecko-výrazových tancoch  - moderné tance 4. miesto, v kategórií „A“ 13-17 ročných - štylizovaný folklór strieborné pásmo, a v kategórií „A“ 13-17 ročných  - autentický folklór 3. miesto, koreptítor Marián Kamenický, DiS.art., žiaci z tr. Mgr. Gabriely Váradi získali 4 umiestnenia, tri v striebornom pásme, v kategórií 13-17 ročných v umelecko-výrazových tancoch- skupina, duo, trio, umelecký pohyb, skupiny a bronzové pásmo v kategórií 13-17 ročných v umelecko-výrazových tancoch – formácie.

15.05.2018 – Celoslovenská súťaž - Deň tanca 2018, Žiar nad Hronom, žiaci z tr. Klaudie Čikkelovej, Dis.art. získali 2. a 3. miesto a žiaci z tr.  Gabriely Váradi získali 4. a 7. miesto

16.05.2018 – Výtvarná súťaž Villa Nova , 3. miesto v I. kategórií ZUŠ získala Liliana Hlaváčová, z tr. Mgr. Jany Nahálkovej

17.-21.05.2018 – „Prednášam teda som“, Kremnica, Filip Tomaščík sa umiestnil striebornom pásme, Daniel Catalá Gimenes a Adela Leibiczerová sa umiestnili zlatom pásme, z tr. Evy Kopperovej , DiS.art.

25.05.2018  - Festival komornej hry „Gelnický kľúč 2018“, sláčikové kvarteto MOKAMA sa umiestnilo v striebornom pásme, žiaci z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka, flautový súbor z tr. Bc. Tatiany Ogurčákovej DiS.art. sa umiestnil v zlatom pásme a získal Gelnický kľúč, Spiš Jazz Band z tr. Jozefa Vysokaia, Dis.art sa umiestnil v zlatom pásme a Pavol Dzurik získal ocenenie za  mimoriadny výkon v rámci súboru Spiš Jazz Band.

02.06.2018 – Celoslovenská súťaž – Srdcom, pohybom Humenné, v zlatom pásme sa umiestnili tanečná skupina Dance Sapiens s choreografiou Get a way a Jolana Javorská v sólo tanci, v striebornom pásmo sa umiestnila tanečná skupina Dance Sapiens s choreografiou Feel it stil, žiaci z tr. Klaudie Čikkelovej, Dis.art.

19.06.2018 – Regionálna výtvarná súťaž Ekovýkres, Ekoplagát 2018, Riana Dupčáková sa v 4. kategórií získala 2. miesto, z tr. Mgr. Jany Nahálkovej a Natália Urichová v 5. kategórií získala 3. miesto, z tr. Mgr. Jany Ceterovej.