Súťaže 2016/2017

December13. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica, organizátor Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, 1. miesto v kategórií kombinovaná technika, grafika a počítačová grafika získala Sofia Pavlová, z tr. Mgr. Jany Nahálkovej, (do súťaže vo všetkých výtvarných kategóriách bolo zaslaných 5 500 prác)

Decembersúťaž Anjel Vianoc 2016, Tatranská galéria Poprad, 3. cenu v kategórií ZUŠ získali Nela Filipová, Richard Geci, Riana Dupčáková, čestné uznanie Liana Hanigovská, z tr. Mgr. Jany Nahálkovej, kolektívnu cenu získali Ema Jašková a Mária Pidíková, z tr. Mgr. Karin Dvorak

 

14.01.2017  - TATRAS TALENT CUP 2017 Poprad, flautový súbor SYRINX, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej Dis.art. získal hlavnú cenu v kategórií hudba a Mgr. Denisa Kotradyová získala cenu za vysoký profesionalizmus

 

Február 2017 – Výtvarné spektrum 2017 – regionálna súťaž a výstava neprofesionálne výtvarnej tvorby VILLA NOVA ART,  vo vekovej kategórií 15-25 rokov získala 3. miesto za 3 práce a čestné uznanie za 1 prácu Karolína Gavroňová z tr. Mgr. Evy Bavalovej.

 

23.02.2017 – Krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord, v kategórií „A“ sa družstvo v zložení Juraj Leskovjanský, Anna Marhefková, Natália Tkáčová umiestnilo na 2. mieste, z tr.  Mgr. Stanislava Dvorského, v kategórií „B“ sa družstvo v zložení Ivana Rakytová, Diana Valentová  a Eva Kupčíková umiestnilo na 2. mieste, z tr. PhDr. Alexandry Schmidtovej, PhD.

23.02.2017 – Regionálne kolo postupovej súťaže Vesmír očami detí 2017, Spišské  osvetové stredisko SNV, 2. miesto  v 4. kategórií získala Zoja Drencsényiová, z tr. Mgr. Jany Nahálkovej

 

23.-24.03.2017 – Celoslovenská gitarová súťaž s medzinárodnou účasťou, Bojnice 2017, v 1. kategórií sa v striebornom pásme umiestnila Sofia Carlota Da Cruz, z tr. Mgr.art. Michaely Regecovej.

25.03.2017 – Krajská súťažná prehliadka Divertimento musicale 2017, súbor zobcových fláut SYRINX sa umiestnil v striebornom pásme, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

 

04.04.2017 – 3. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch, v II. kategórii zobcová flauta sa v zlatom pásme umiestnila Karolína Kozáková z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS. art., v III. kategórii zobcová flauta sa v striebornom pásme umiestnili Sára Závecká, Judita Kotradyová, Tamara Ďurišková a Katharine Anna Kuzma z tr. Tatiany Prejsovej DiS.art., Soňa Školníčková z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS.art., v II. kategórii flauta sa v striebornom pásme umiestnila Lucia Leskovjanská z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS.art.,v III. kategórii flauta sa v zlatom pásme umiestnila Viktória Jakubcová z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS.art., v IV. kategórií flauta sa v striebornom pásme umiestnila Katrin Da Cruz z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS.art., v I. kategórii klarinet, hoboj, fagot, saxofón sa v striebornom pásme umiestnila Katarína Pjonteková z tr. Jozefa Vysokaia DiS.art., v II. kategórii klarinet, hoboj, fagot, saxofón sa v striebornom pásme umiestnil Jakub Šťastný z tr. Mareka Kacvinského DiS.art., v III. kategórii klarinet, hoboj, fagot, saxofón sa v bronzovom pásme umiestnili Lenka Kopaničáková a Ján Čonka z tr. Jozefa Vysokaia Dis.art., v IV. kategórii klarinet, hoboj, fagot, saxofón sa v striebornom pásme umiestnila Gabriela Krokkerová, v bronzovom pásme Pavol Dzurik, obaja z tr. Jozefa Vysokaia DiS.art., v II. kategórii plechových dychových nástrojov - trúbka sa v striebornom pásme umiestnil Alex Farkašovský z tr. Jozefa Vysokaia DiS.art., ďakujeme korepetítorom Ľubici Gábikovej DiS.art, Alene Mušutovej Dis.art, Bc. Ľudmile Milčákovej DiS.art, Mgr. art. Michaele Regecovej, Zuzane Lukáčovej a žiačke Patrícií Olejárovej.

 

07.04.2017 – Celoslovenský festival moderného tanca Bojnice 2017 – 1. miesto v kategórii B malé choreografie 15-18 rokov získala tanečná skupina Dance sapiens a  2. miesto v kategórii B malé choreografie 12-14 rokov získalo duo Sofia Salayová a Jolana Javorská z tr. Klaudie Čikkelovej DiS.art.

 

07.-08.04.2017 – Krajská postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, Košice, Studio 12+20 získalo 3. miesto, žiaci z tr. Evy Kopperovej DiS.art.

 

21.04. 2017 – Celoslovenská husľová súťaž s medzinárodnou účasťou Rudolfa Országa, Kremnica, strieborné pásmo v 2. kategórií získala Tamara Gurčíková

21.04.2017 – Majstrovstvá Slovenska Showtime  vo výrazových tancoch Levice 2017, zlaté umiestnenie v kategórii Moderné tance – duo získali Jana Kamenická, Patrícia Kocúrová, zlaté umiestnenie v kategórii Moderné tance a Štylizovaný folklór – skupiny – Junior 13-17 rokov získali žiačky z tr. Mgr. Jany Kamenickej

 

29.04.2017 – Celoslovenská tanečná súťaž Humenné, tri zlaté pásma  v kategoriách  juniori-scénika, mládež-scénika, juniori-sólo a bronzové pásmo v kategórií juniori-scénika  získala TS Hands z tr. Mgr. Gabriely Váradi, strieborné pásma v kategóriách deti B-ľudový tanec a mládež-ľudový tanec získali TS malá Studzejnka a TS Studzjenka z tr. Mgr. Jany Kamenickej, dve zlaté pásma v kategóriách juniori-scénika a mládež-scénika získali TS Dance Sapiens, strieborné pásmo v kategórií juniori-scénika získala TS Dance Sapiens z tr. Klaudie Čikkelovej Dis.art.

 

26.05.2017 – XIII. ročník Festival komornej hudby Gelnica, zlaté pásmo + hlavnú cenu v kategórií sláčikové zoskupenie získali MOKAMA z tr. PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbáka a sláčikový komorný orchester z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej DiS.art., zlaté pásmo získalo husľové trio z tr. PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbáka a klarinetové kvarteto  z tr. Jozefa Vysokaia DiS.art., strieborné pásmo  získal flautový súbor SYRINX a flautové duo z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS.art.

 

01.-04.06.2017 – Celoslovenská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a vnútorného monológu s medzinárodnou účasťou, Kremnica, v kategórií 4.  próza sa Marek Kacvinský umiestnil v bronzovom pásme, z tr. Evy Kopperovej Dis.art.