Koncerty a vystúpenia

08.09.2019 Novoveský beh Hutou, program: Mgr.art. Michaela Regecová, Ľ H Spišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavského, Nela Nováková, z tr. Michaely Formelovej a žiaci TO, z tr. Mgr. Gabriely Váradi

18.08.2019 Od babičky na boľačky, Múzeum Spiša, program: Ester Dunková, súrodenci Pechovci, z tr. Mgr. Martina Richnavského