Koncerty a vystúpenia

KONCERTY a iné školské akcie

14.11.2018 - Jesenný koncert - koncertná sála ZUŠ

21.11.2018 - Tvorivé dielne pre ZŠ Hutnícka - (výtvarné, tanečné a dramatické dielne)

13.12.2018 - Predstavenie Vaska, nespi! v Dome kultúry (kino Mier), réžia uč. Eva Koppeorvá

18.12.2018 - Vianočný koncert - koncertná sieň Reduty

24.01.2019 - Novoročný koncert - koncertná sála ZUŠ

31.01.2019 - Predstavenie pre ZŠ Nejedlého a ZŠ Komenského - Vaska, nespi! - Dom kultúry

06.02.2019 - Koncert učiteľov ZUŠ - koncertná sieň Reduty

12.02.2019 - Benefičný koncert našich najmenších venovaný Janíkovi Mravíkovi -koncertná sála ZUŠ

21.03.2019 - 1. Jarný koncert - koncertná sála ZUŠ

26.03.2019 - 2. Jarný koncert - koncertná sála ZUŠ

03.04.2019 - Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ Lipová a ZŠ Ing. Kožucha

16.04.2019 - 4.ročník krajskej dychovej súťaže

02.05.2019 - Výchovný koncert  pre deti MŠ

 

VYSTÚPENIA:

20.09.2018 - Strašidelná noc v ZOO, program:  TS Dance Sapiens - choreografia "Monštrá", pripravila uč. Klaudia Čikkelová, Dis.art.

24.10. 2018 - Deti mestu - Dom kultúry - Mier, program: spevácky zbor (uč. Mgr. Michaela Formelová a uč. Mgr. Gabriel Kopilec), tanečné duo: Jolana Javorská a Sofia Salayová (uč. Klaudia Čikkelová, DiS.art.), výtvarná zložka Nina Pekárová a uč. Mgr. Dominika Vojtášová a recitácia Daniel Catalá (uč. Eva Kopperová, DiS.art.) - klikni-foto

17.11.2018 - Stužková slávnosť Gymnázium Školská– Reduta, program: Sláčikový komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej Dis.art.

22.11.2018 –Benefičný koncert – Kardiogram večnej lásky, Grékokatolícky chrám  Premenenia Pána SNV, program: Sláčikový komorný orchester, z.tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art. a sláčikové zoskupenie MOKAMA, z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka

23.11.2018 –100. výročie založenia ľudovej slovesnosti, koncertná sála ZUŠ, organizátor: kluby dôchodcov mesta SNV a okolia, program: Sláčikový komorný orchester, z.tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art. a sláčikové zoskupenie MOKAMA, z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka, Martin Lapšanský, z tr. Mgr. Evy Šterbákovej

29.11.2018 – KALVÁRIA – fotografie Kazimíra Štubňu, Múzeum Spiša, program: Cyril Vojtila a Adam Vitikač z tr. Martina Konečného , DiS.art.

30.11.2018 - Katarínska zábava, program: TS HANDS - pripravila Mgr. Gabriela Váradi, DiS.art.

07.12.2018 – Vianočné posedenie pre zamestnancov Brantner Nova, SNV, program: ĽH Spišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavského a Štefana Vansača , žiačky TO, z tr. Mgr. Gabriely Váradi.

07.12.2018 - Stužková slávnosť Gymnázium Školská– Reduta, program: Sláčikový komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej Dis.art.

10.12.2018 - Čaro Vianoc, Reduta, program: ĽH Spišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavského a Štefana Vansača, Komorný zbor z tr. Mgr. Michaely Formelovej, Alexandra Jedináková, Sofia Gánovská a Kristián Krajči, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art, a Evy Kopperovej, DiS.art., duo Pechovcov, z tr. Mariána Kamenického a žiaci TO, z tr. Mgr. Jany Kamenickej

14.12.2018 – Vianoce s folklórom, Kino Mier, program: ĽH Spišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavského a Štefana Vansača, duo Pechovcov, z tr. Mariána Kamenického a žiaci TO, z tr. Mgr. Jany Kamenickej, korepetítor Marián Kamenický, DiS.art.

17.01.2019 – Duša fotografa – poplenérová výstava fotografií neprofesionálnych autorov, Spišské osvetové stredisko, program: Trio priečnych fláut, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

22.01.2018Ples zamestnancov EUROBUSU,  program: tanečná skupina HANDS, z tr. Mgr. Gabriely Váradi.

15.02.2019 - Tanečný ples žiakov Gymnázia Javorová, program: sláčikový orchester pod vedením Mgr. Mariany Kacvinskej.

11.03.2019 - Vansovej Lomnička, program: MOKAMA pod vedením PaedDr.Mgr.art. Petra Šterbáka.

01.04.2019 - Veľka noc prichodzi - koncertná sieň Reduty, program: MOKAMA pod vedením PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka, duo Pechovcov pripravil uč. Marián Kamenický, DiS.art. a tanečné číslo uviedli žiačky z tr. Mgr. Jany Kamenickej

05.-06.04.2019 - Medzinárodná vedecká konferencia k projektu „Inovácia-Rómsky jazyk- Inklúzia“, ktorá je súčasťou tohto projektu v rámci programu Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus, Bratislava, účinkuje: duo Pechovcov z tr. Mariána Kamenického, Dis.art. , za vedenie školy Mgr. Eva Šterbáková, DiS.art.

11.04.2019 – Cena mesta 2019 - Reduta, program: Sláčikový komorný orchester pod vedením Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art.

02.05.2019 – Výchovný koncert pre MŠ, Koncertná sála ZUŠ, program: žiaci všetkých oddelení HO,  žiaci TO a LDO

02.05.2019 – Pietna spomienka 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, program: pri pamätníku a pri otvorení výstavy v Múzeu Spiša - žiaci sláčikového oddelenia z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art., pri pamätnej doske Albertíny Štefánikovej a na miestnom cintoríne pri hrobe brata Ladislava - žiaci z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

12.05.2019 – 30 rokov ZOO, program pre verejnosť: Estera Dunková, Kristína Turčanová, Amanda Geletková z tr. Mgr. Michealy Formelovej, Lenka Kopaničáková , z tr. Jozefa Vsokaia, DiS.art., žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi , ĽH Spišanček ml. žiaci a Country zoskupenie , z tr. Mgr. Martina Richnavského

13.05.2019 – 30 rokov ZOO, program pre pozvaných hostí: Spiš Band, z tr. Jozefa Vysokaia, DiS.art. a Mgr. Slavomír Rakyta, Dis.art.

14.05.2019 – 15. výročie vstupu SR do EU, pódium pred Redutou, program: Ján Leibiczer z tr. Mgr. Gabriela Kopilca, duo Pechovcov z tr.Mariána Kamenického, DiS.art., Katarína Turčanová a Marek Ferenc, z tr. Mgr. Slavomíra Rakytu, DiS.art.

15.05.2019 – Okresné kolo Slávik Slovenska 2019, program: ĽH Spišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavského a Štefana Vansača

22.-23.05.2019 – Akadémia ku Dňu rodiny, ZŠ Hutnícka, program: žiačky TO z tr. Mgr. Jany Kamenickej, korepetícia Marián Kamenický, DiS.art. a duo Pechovcov z tr. Mariána Kamenckého, DiS.art.

01.06.2019 – Deň detí s ozbrojenými silami SR, letisko, program: Mgr. Michaela Formelová, Duo Pechovcov z tr. z tr. Mariána Kamenckého, DiS.art., Dance Sapiens, z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art., ĽH Spišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavského a Štafana Vansača

06.06.2019 – Vernisáž fotografickej výstavy, Multifunkčné banícke centrum, program: žiaci z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

07.06.2019 – Deň detí v meste, pódium pred Redutou, program: Karina Forgáčová a Estera Dunková, z tr. Mgr. Michaely Formelovej, žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi a Klaudie Čikkelovej, DiS.art., Katarína Turčanová a Martin Bandi, z tr. Mgr. Slavomíra Rakytu, DiS.art. a Pavol Dzurik , z tr. Jozefa Vysokaia, DiS.art.

08.06.2019 – MDD v Novoveskej Hute, program: žiaci z tr. Mgr. Gabriely Váradi, DiS.art., Evy Kopperovej, DiS.art., a Nela Nováková, z tr. Mgr. Michaely Formelovej

21.06.2019 – Športové hry seniorov okresu Spišská Nová Ves,  ZŠ Levočská, program: Stela Handlovičová a duo Pechovcov, z tr. Mgr. Martina Richnavského a Mariana Kamenického, DiS.art.

25.06.2019 – Otvorenie knižnej búdky, park pri Evanjelickom kostole, program: Mgr.art. Michaela Regecová a  žiaci z tr. Mgr. Gabriely Váradi,  DiS.art. ,Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art., Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art., Mgr. Michaely Formelovej, Klaudie Čikkelovej, DiS.art., Evy Kopperovej, DiS.art a Alžbety Tekáčovej, DiS.art.