Koncerty a vystúpenia 2016/2017

 

Koncerty

 07.11.2016 Klavírny koncert - koncertná sála ZUŠ

15.11. 2016 Jesenný koncert - koncertná sála ZUŠ

21.12. 2016 Vianočný koncert - Reduta

24.01.2017 Koncert učiteľov - Reduta

30.01. 2017 Novoročný koncert - koncertná sála ZUŠ

14.02.2017 1. a 2. Koncert najmenších - koncertná sála ZUŠ

22. 03. 2017 – Jarný koncert – koncertná sála ZUŠ

27. 03. 20174 – Verejný koncert – koncertná sála ZUŠ

15. 06. 2017 – 1. Záverečný koncert – koncertná sála ZUŠ

21. 06. 2017 – 2. Záverečný koncert – koncertná sieň Reduty

Absolventské podujatia

18. 05. 2017 - Vernisáž absolventov výtvarného odboru - kaviareň Elara

07. 06. 2017 – Absolventské predstavenie LDO – Štúdio 12 v ZUŠ

12. 06. 2017 - 1. absolventský koncert HO +TO - koncertná sála ZUŠ

13. 06. 2017 - 2. absolventský koncert HO + TO - koncertná sála ZUŠ

14. 06. 2017 – absolventský koncert žiakov prvej časti prvého stupňa HO – koncertná sála ZUŠ

20. 06. 2017 - Záverečný absolventský koncert a vyradenie absolventov - koncertná sieň Reduty

 

-----------------------------------------

 

Projekty

1. 10. 2016 Krajina muzikantov v Bratislave pred SND

zapojilo sa 11 žiakov z komorného orchestra našej ZUŠ pod vedením Mgr. Mariany Kacvinskej DiS.art.

 --------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Vystúpenia

 

09.09.2016 – Deň Európskej únie v Spišskej Novej Vsi,  Reduta, program: sláčikové kvarteto z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka a Tomáš Palušák z tr. Ľubice Gábikovej Dis.art.

03.10.2016 – Otvorenie akademického roka pre Univerzitu tretieho veku, program: Marek Pecha z tr. Mgr.Slavomíra Rakytu DiS.art. a Pavol Dzurik z tr. Jozefa Vysokaia DiS.art

12.10.2016 – Týždeň zdravej výživy – pásmo poézie a prózy, SOŠD SNV, program: sláčikové kvarteto z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka a flautové trio z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej Dis.art.

20.10.2016 – Múzeum Spiša SNV – Otvorenie výstavy Levočská Biela pani, program: Mgr.art. Michaela Regecová

05.11. 2016 – Stužková – Stredná zdravotná škola, Kongresová sála Levoča, program: Sláčikový komorný orchester z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej DiS.art.

11.11.2016 –  Detský ples - Geologický prieskum, program: Ľudová hudba Špišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavského

12.11.2016 – Stužková – Cirkevné gymnázium, Kongresová sála Levoča, program: Sláčikový komorný orchester z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej DiS.art.

18.11.2016 - Stužková – Stredná pedagogická škola, Kongresová sála Levoča, program: Sláčikový komorný orchester z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej DiS.art.

25.11.2016 – Katarínska zábava Domova dôchodcov, Hotel Metropol, program: žiaci TO, z tr. Mgr. Gabriely Váradi DiS.art.

25.11.2016 – Latino night, Cubano club, program: žiaci TO, z tr. Klaudie Čikkelovej DiS.art.

27.11.2016 – Čarovný Advent v Metropole, program: Ľubomír Krajňák z tr. Martina Konečného DiS.art., Tomáš Palušák z tr. Ľubice Gábikovej DiS.art., flautové kvarteto z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS.art., žiaci  z tr. Klaudie Čikkelovej DiS.art., Adriana Filipová, Ema Katarína Mišendová z tr. Bc.Michealy Kopeckej, žiaci z tr. Evy Kopperovej DiS.art. a Mgr. Slavomír Rakyta DiS.art.

02.12.2016 – Krst knihy, Spišská knižnica, program: flautové trio z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS.art.

 

04.12.2016 - Čarovný Advent v Metropole, program: ľudová hudba Špjevanka z tr. Romana Barabasa DiS.art., duo Pechovcov z tr. Mariana Kamenického DiS.art., ľudový súbor Studzjenka z tr. Mgr. Jany Kamenickej, sláčikové kvarteto z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka

11.12.2016 – Čarovný Advent v Metropole, program: Učiteľský zbor pod vedením Mgr. Mariany Kacvinskej DiS.art., Bc. Michaela Formelová, Mgr.art. Michaela Regecová, Klaudia Čikkelová DiS.art., Eva Kopperová DiS.art.

12.12.2016 – Čaro Vianoc, program: Učiteľský spevácky zbor, Mgr. Mariana Kacvinská, žiaci z tr. Klaudie Čikkelovej Dis.art, sláčikové kvarteto z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka, flautový súbor z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS.art., Veronika Kacvinská  z tr. Ľubice Gábikovej DiS.art.

15.12.2016 – Otvorenie výstavy Jubilanti 2016,  GUS, program: žiaci z tr. Ľubice Gábikovej DiS.art.

20.12.2016  – Adventný koncert pre Charitu, program: žiaci z tr. Jozefa Vysokaia DiS.art.

22.12.2016 – OC Madaras, program: detský spevácky zbor, z tr. Mgr. Andrey Marchynovej, žiaci z tr. Tatiany Prejsovej DiS.art., žiaci z tr. Jozefa Vysokaia DiS.art, duo Pechovcov z tr. Mariana Kamenického DiS.art a Romana Barabasa DiS.art, žiaci TO, z tr. Klaudie Čikkelovej DiS.art, žiaci z tr. Mgr. Lucie Štapinskej

22.12.2016 – Vianočná akadémia , SOŠD SNV, program: sláčikové kvarteto z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka, žiaci TO , z tr. Klaudie Čikkelovej DiS.art.

17.01.2017 Spišské osvetové stredisko, vernisáž výstavy, program: Pavol Dzurik, z tr. Jozefa Vysoakia DiS.art.

21.01.2017 – Ples VSE, hotel Preveza, program: sláčikové kvarteto z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka, žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi

25.01.2016 – GUS, Rozhovory o umení: Jubilanti 2016, rozhovory o živote a diele akademického maliara Ladislava Kacvinského pri príležitosti životného jubilea, program: sláčikové kvarteto z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka

26.01.2017 - Spišské osvetové stredisko, vernisáž výstavy, program: Karolína Halečková, z tr. Zuzany Lukáčovej

 

27.01.2017 – Ples Lesy Mesta – Reduta, program: Sláčikový komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej Dis.art.

27.01.2017 – Ples športovcov -  Reštaurácia Venuša, program: žiaci TO, z tr. Mgr. Gabriely Váradi DiS.art.

28.01.2017 – Ples Spišiačikov, OC Madaras, program: žiaci z triedy  Evy Kopperovej DiS.art., žiacky TO z tr. Mgr. Jany Kamenickej, korepetítor Marián Kamenický DiS.art.

04.02.2017 – Ples Letanovce, program: žiaci z tr. Jozefa Vysokaia Dis.art. a žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi Dis.art.

09.02.2017 – Vyhlásenie najlepšieho športovca mesta SNV – Športová hala, program: detský spevácky zbor z tr. Mgr. Andrey Marchynovej, Mgr. Oleny Ringošovej a Bc. Michaely Formelovej, korepetícia Mgr. Slavomír Rakyta DiS.art.

11.02.2017 – Farský ples, Reduta, program: sláčikové kvarteto z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka, žiaci TO z tr. Klaudie Čikkelovej DiS.art., duo Pechovcov z tr. Mariana Kamenického DiS.art. a Romana Barabasa DiS.art.

11.02.2017 – Ples Iliašovce, program: dychový súbor z tr. Mareka Kacvinského DiS.art., žiačky TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi

18.02.2017 – Ples Letanovce, program: dychový súbor z tr. Mareka Kacvinského DiS.art, žiačky TO z tr. Klaudie Čikkelovej Dis.art.

 

20.03.2017 – Vansova Lomnička, GUS, program: Tomáš Palušák, z tr. Ľubice Gábikovej DiS.art.

31.03.2017 – Vystúpenie pre učiteľov dôchodcov, pri príležitosti Dňa učiteľov ZŠ Ing. Kožucha, program: žiaci 1. ročníka TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi , korepetícia Tatiana Prejsová Dis.art.

 

04.05.2017 –  Spomienková slávnosť pri príležitosti 98. výročia úmrtia M. R. Štefánika, pamätník M.R. Štefánika, program: žiaci z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej Dis.art.

 

11.05.2017 –  Spišská paleta 2017 – výstava neprofesionálnych výtvarníkov, Spišské osvetové stredisko, program: Karolína Halečková, z tr. Zuzany Lukáčovej

 

12.-13.05.2017 – VI. Európsky festival umeleckého školstva a 11. národný stupeň Európskeho dňa rodičov a škôl, Bardejov, účinkovali: duo Pechovcov z tr. Romana Barabasa DiS.art a Mariana Kamenického DiS.art, sláčikové kvarteto z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka, žiaci TO z tr. Klaudie Čikkelovej DiS.art. a sláčikový komorný orchester z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej Dis.art.

 

 

17.05.2017 – Spišreligfila 2017 – Kresťanské motívy na známkach, Multicentrum, program: dychové kvarteto z tr. Jozefa Vysokaia Dis.art.

 

 

 

 

 

18.05.2017 – Vernisáž Absolventskej výstavy, kaviareň Elara, program: flautové duo Katrin Da Cruz, Viktória Jakubcová z tr. Mgr.