Koncerty a vystúpenia

KONCERTY

14.11.2018 - Jesenný koncert - koncertná sála ZUŠ

VYSTÚPENIA:

20.09.2018 - Strašidelná noc v ZOO, program:  TS Dance Sapiens - choreografia "Monštrá", pripravila uč. Klaudia Čikkelová, Dis.art.

24.10. 2018 - Deti mestu - Dom kultúry - Mier, program: spevácky zbor (uč. Mgr. Michaela Formelová a uč. Mgr. Gabriel Kopilec), tanečné duo: Jolana Javorská a Sofia Salayová (uč. Klaudia Čikkelová, DiS.art.), výtvarná zložka Nina Pekárová a uč. Mgr. Dominika Vojtášová a recitácia Daniel Catalá (uč. Eva Kopperová, DiS.art.) - klikni-foto

17.11.2018 - Stužková slávnosť Gymnázium Školská– Reduta, program: Sláčikový komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej Dis.art.

22.11.2018 –Benefičný koncert – Kardiogram večnej lásky, Grékokatolícky chrám  Premenenia Pána SNV, program: Sláčikový komorný orchester, z.tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art. a sláčikové zoskupenie MOKAMA, z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka

23.11.2018 –100. výročie založenia ľudovej slovesnosti, koncertná sála ZUŠ, organizátor: kluby dôchodcov mesta SNV a okolia, program: Sláčikový komorný orchester, z.tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art. a sláčikové zoskupenie MOKAMA, z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka, Martin Lapšanský, z tr. Mgr. Evy Šterbákovej

29.11.2018 – KALVÁRIA – fotografie Kazimíra Štubňu, Múzeum Spiša, program: Cyril Vojtila a Adam Vitikač z tr. Martina Konečného , DiS.art.

30.11.2018 - Katarínska zábava, program: TS HANDS - pripravila Mgr. Gabriela Váradi, DiS.art.

07.12.2018 – Vianočné posedenie pre zamestnancov Brantner Nova, SNV, program: ĽH Spišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavského a Štefana Vansača , žiačky TO, z tr. Mgr. Gabriely Váradi.

07.12.2018 - Stužková slávnosť Gymnázium Školská– Reduta, program: Sláčikový komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej Dis.art.

10.12.2018 - Čaro Vianoc, Reduta, program: ĽH Spišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavského a Štefana Vansača, Komorný zbor z tr. Mgr. Michaely Formelovej, Alexandra Jedináková, Sofia Gánovská a Kristián Krajči, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art, a Evy Kopperovej, DiS.art., duo Pechovcov, z tr. Mariána Kamenického a žiaci TO, z tr. Mgr. Jany Kamenickej