Koncerty a vystúpenia

KONCERTY

8.11.2017 - Jesenný koncert - koncertná sála ZUŠ

19.12.2017- Vianočný koncert - koncertná sieň Reduty

25.01.2018 - Novoročný koncert - koncertná sála ZUŠ

7.02. 2018 - Koncert učiteľov ZUŠ - koncertná sieň Reduty

12.02.2018 - Benefičný koncert našich najmenších venovaný Martinkovi Mravíkovi - koncertná sála ZUŠ

13.02.2018 - Benefičný koncert našich najmenších venovaný Martinkovi Mravíkovi - koncertná sála ZUŠ

14.02.2018 - Gitarový koncert študenta AMU Timoteja Závackého- koncertná sála ZUŠ

13. 03. 2018 - Tvorivé dielne pre ZŠ Komenského

21. 03. 2018 - Jarný koncert - koncertná sála ZUŠ

16. 04. 2018 - Verejný koncert žiakov ZUŠ - koncertná sála ZUŠ

02.05.2018 - Výchovný koncert pre deti MŠ - koncertná sála ZUŠ

12. 6. 2018 - Absolventský koncert žiakov prvej časti prvého stupňa, koncertná sála ZUŠ

13.6.2018 - 1. absolventský koncert HO+TO - koncertná sála ZUŠ

14.6.2018 - 2. absolventský koncert HO a Vernisáž absolventov VO - Letohrádok-Dardaney v Markušovciach

15.6.2018 - Záverečný absolventský koncert HO+TO - koncertná sieň Reduty

18.6.2018 - 1. Záverečný koncert - koncertná sieň Reduty

19.6.2018 - 2. Záverečný koncert - koncertná sieň Reduty

 

 

Vystúpenia

10.-11.10.2017 – Európsky deň rodičov a škôl Bratislava, program: sláčikové kvarteto MOKAMA, z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka, duo Pechovcov, z tr. Mariána Kamenického DiS.art a Romana Barabasa, DiS.art.

25.10.2017 – odborný seminár LIBRORUM IN LAUDEM ET GLORIAM, Spišská knižnica, program: flautové kvarteto SYRINX, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS.art.

11.11.2017 – Stužková slávnosť Gymnázium Javorová – Reduta, program: Sláčiková komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej Dis.art.

16.11. 2017 – Deti mestu 2017, program: žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi, žiaci speváckeho oddelenia z tr. Mgr. Gabriela Kopilca, žiaci VO, z tr. Mgr. Jany Nahálkovej

23.11.2017 – Vernisáž výstavy, Spišské osvetové stredisko, program: žiaci z tr. PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbák

25.11.2017 - Stužková slávnosť Gymnázium Školská– Reduta, program: Sláčiková komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej Dis.art.

30.11.2017 – Zábavné centrum pre deti ALEX PARK, program: ľudová hudba Spišanček ml. žiaci, z tr. Mgr. Martina Richnavského, žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi DiS.art. a Klaudie Čikkelovej DiS.art.

11.12.2017 – Čaro Vianoc, Reduta, program: Anna Mária Salanciová, z tr. Mgr. Gabriela Kopilca, korepetítorka Bc. Alena Mušutová, DiS.art a žiaci TO z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art. a Mgr. Gabriely Váradi, DiS.art.

21.12.2017 – Slávnostné ukončenie roka, Mestský úrad, program: Ľudová hudba Špjevanka z tr. romana Barabasa, DiS. art., duo Pechovcov, z tr. Mariána Kamenického DiS.art a Romana Barabasa, DiS.art. a žiaci TO z tr. Klaudie Čikkelovej DiS.art.

26.01.2018 – Ples Lesy mesta, Reduta, program: Sláčikový komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art.

27.01.2018 – Farský ples, Reduta, program: žiačky TO,  z tr. Mgr. Jany Kamenickej a duo Pechovcov, z tr. Mariána Kamenického DiS.art a Romana Barabasa, DiS.art.

06.02.2018 – Spomienková slávnosť pri príležitosti 120. výročia narodenia hud. skladateľa Ladislava Stančeka, program: flautové kvarteto SYRINX, z.tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

12.02.2018 - Výstava fotografií, Multicentrum, program: Mgr. Slavomír Rakyta, Dis.art.

17.02.2018 – Ples absolventov gymnázia Javorová, Reduta, program: Karina Forgáčová, z tr. Mgr. Zdenky Poklembovej DiS.art. a žiaci TO , z tr. Klaudie Čikkelovej DiS. Art.

05.03.2018 – Recitačná súťaž Vansovej Lomnička, GUS, program:  Tomáš Palušák, z tr. Ľuby Gábikovej, DiS.art.

07.03.2018 – Vernisáž výstavy, Spišské múzeum, program: žiaci, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

15.03.2018 – Odovzdávanie cien výtvarnej súťaže Villa Nova Art - Spišské osvetové stredisko, program: komorný súbor z tr. Bc. Tatiany Ogurčákovej Dis.art.

 

19.03.2018 – Predveľkonočné stretnutie rodín, Reduta, program: Pavol Dzurik z tr. Jozefa Vysokaia, DiS.art., Adriana Filipová, z tr. . Mgr. Gabriela Kopilca, sláčikové zoskupenie MOKAMA, z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka,  duo Pechovcov , z tr. Mariána Kamenického DiS.art a Romana Barabasa, DiS.art. a žiaci TO, z tr.  Klaudie Čikkelovej DiS.art.

05.04.2018 –Vernisáž výstavy Biedermeier C+S, Galéria umelcov Spiša, program: Patrícia Geciová, z tr. Ľubice Gábikovej, DiS.art., Katharine Anna Kuzma a Andrea Pačnárová, z tr. Bc. Tatiany Ogurčákovej , DiS.art.

14.04.2018 – Ples ľudí s dobrým srdcom, Reduta, program: Sláčikový komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej Dis.art.

26.04.2018 - Cena mesta, Radnica, program: sláčikové zoskupenie MOKAMA z tr. PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka

04.05.2018 – Spomienková slávnosť pri Pamätníku oslobodenia na Milana Rastislava Štefánika, Radničné námestie, SNV, program: žiaci, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

09.05.2018 – Vernisáž výstavy, Spišské osvetové stredisko, program: Lenka Kopaničaková a Pavol Dzurik, z tr. Jozefa Vysokaia, DiS.art.

16.05.2018 – Ocenenie výtvarných prác žiakov ZŠ, Reduta, program: žiaci z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

19.05.2018 – Folklórne slávnosti, Vojkovské Rusadle, Vojkovce, program: ĽH Spišanček, z tr. Martina Richnavského

07.06.2018 – Kaviareň eLAra – Čítanie s Ivanom Popovičom, program: Viktória Jakubcová a Mária Dučáková, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.,  v rámci programu sa konali tvorivé dielne, na ktorých sa zúčastnili žiaci 3./1./I VO, z tr. Mgr. Evy Bavalovej.

07.06.2018 – Mesto plné detí, program: žiaci z triedy Klaudie Čikkelovej, DiS.art., ĽH Spišanček mladší a starší žiaci, z triedy Martina Richnavského, Pavol Dzurik, z tr. Jozefa Vysokaia, Dis.art.

15.06.2018 – Prijatie riaditeľov ZOO z Čiech, Poľska a Slovenska, Radnica, program: Pavol Dzurik a SpIš Jazz Band, z tr. Jozefa Vysokaia, DiS.art.

23.06.2018 – „Deň detí“, Košiarny briežok, pod záštitou Prednostu okresného úradu Pavla Bečarika, program: Pavol Dzurik z tr. Jozefa Vysokaia, DiS.art, Katarína Forgáčová, z tr. Mgr. Zdenky Poklembovej, Dis.art. a žiaci TO z tr. Mgr. Gabriel Váradi.

23.06.2018 – Spišské folklórne slávnosti, Spišský salaš, program: ĽH Spišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavského a Miroslav Pecha, z tr. Romana Barabasa, DiS.art.

 

 

 

Iné:

4.-5.11.2017 – Poráč Park – maľovanie telocvične, žiaci II. stupňa VO, z tr. Mgr. Jany Nahálkovej

15.03.2018 – Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ Zd. Nejdlého

25.-26.04. 2016 – Slávik Slovenska- ZUŠ SNV, porotca: Mgr. Martin Richnavský