Koncerty a vystúpenia

08.09.2019 Novoveský beh Hutou, program. Mgr.art. Michaela Regecová, Ľ H Spišanček , z tr. Mgr. Martina Richnavského, Nela Nováková, z tr. Michaely Formelovej a žiaci TO , z tr. Mgr. Gabriely Váradi

18.09..2019 Od babičky na boľačky, Múzeum Spiša, program: Ester Dunková, súrodenci Pechovci, z tr. Mgr. Martina Richnavského

27.09.2019  Vystúpenie v OC Madaras, program: žiaci TO, z tr. Mgr. Gabriely Váradi a Ester Dunková z tr. Mgr. Michaely Formelovej

18.10.2019 Konferencia firmy Embraco, program: Estera Dunková, z tr. Mgr. Michaela Formelová

19.10.2019 Vystúpenie v Redute, program: Sláčikový komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art.

25.10.2019 Husacie hody Preveza, program: duo Pechovcov a Mgr. Martin Richnavský

28.10.2019 Mesiac úcty k starším,  NsP, oddelenie ODCH, program: žiaci z tr. Mgr. Martina Richnavského

30.10.2019 Vernisáž výstavy, Múzeum Spiša, program: Judita Kotradyová z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

13. 11. 2019 Workshop a koncert „Lutna, nástroj, ktorý (ne)poznáme, program: Sláčikový komorný orchester z triedy Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS. art.

16.11.2019  Katarínska zábava, Hotelová akadémia: program: Sofia Gánovská , z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art. a súrodenci Vojtilovci, z tr. Martina Konečného, DiS.art.

17.11.2019 „Jak to bulo v Novejši“ – výstava pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, program: Charlota Sofia da Cruz, z tr. Mgr.art. Michaely Regecovej

20.11.2019 Tvorivé dielne pre ZŠ, koncertná sála ZUŠ, program: Stela Kleinová, z tr. Ľubice Gábikovej, DiS.art., Alísia Almássyová, Kamila Plačková a Zuzana Karasová, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art., Katarína Hvizdošová, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS,.art. Lýdia Pekárová, z tr. PhDr. Alexandry Schmidtovej, PhD., Daniel Catalá Gimenéz a Simona Antoniová, z tr. Evy Kopperovej, DiS.art., tvorivé dielne pripravili: Mgr. art. Jana Ceterová, Mgr. Eva Bavalová, Mgr. Ondrej Kondel, Mgr. Dominika Vojtášová, Mgr. Gabriela Váradi, DiS.art., Klaudia Čikkelová, DiS.art. Eva Kopperová, DiS.art. a Alžbeta Tekáčová, DiS.art.

20.11.2019 – Výročie školy M. Kolbeho, koncertná sála Reduty,  program: Sofia Gánovská, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS,.art. Stela Kleinová, z tr. Ľuby Gábikovej, DiS.art. a Viktória Jakubcová z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art, klavírny sprievod.Bc. Alena Mušutová, DiS.art.

24.11.2019 Prehliadka detských folklórnych súborov, Krompachy, účinkuje: ĽH Spišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavského

28.11.2019  Srdce na dlani - ocenenie dobrovoľníkov za kraj, Reduta, program: Súrodenci Pechovci, z tr. Mariána Kamenckého, DiS.art.

28.11.2019 Biblická jeseň - otvárací koncert, Grékokatatolický chrám,  program: Sláčikový komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art., gitarový kvintet, z tr. Bc. Zuzany Lukáčovej, DiS.art., sláčikové zoskupenie MOKAMA, z tr. Mgr.art. PeadDr. Petra Šterbáka, Estera Dunková a spevácky zbor z tr. Mgr. Michaely Formelovej, Viktória Jakubcová a flautový súbor SYRINX z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

01.12.2019 Vystúpenie pre oddelenie dialýzy NsP, Reštaurácia Venuša, program: súrodenci Pechovci, z tr. Mariána Kamenického, DiS.art., dozor  Mgr. Martin Richnavský

04.12.2019 Otvorenie výstavy v GUS, program: Jakub Šťastný z tr. Bc. Mareka Kacvinského, DiS.art.,  sólo a korepetícia Bc. Alena Mušutová, DiS.art.

07.12.2019  Vianočný večierok zamestnancov TriPlus, Metropol, program: žiaci z tr. Štefana Vansača

09.12.2019  Čaro Vianoc, program: žiaci z tr. Mgr. Gabriely Váradi, Dis.art., Evy Kopperovej, DiS.art.,  z tr. Mgr. Gabriela Kopilca a žiaci z tr. Štefana Vansača

14.12. 2019  Vianočné trhy, pred Radnicou, program: ĽH Spišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavského a Štefana Vansača a žiaci z tr. Mgr. Michaely Formelovej a Mgr. gabriela Kopilca

16.12.2019 Vianočné posedenie,  NsP, oddelenie ODCH, program: žiaci z tr. Evy Kopperovej, DiS.art.

20.12.2019  Vianočné posedenie, Brantner Nova, program: súrodenci  Pechovci z tr. Mariana Kamenického, DiS.art.

20.12.2019  Vianočný večierok, Mestského úradu, program: súrodenci  Pechovci z tr. Mariana Kamenického, DiS.art.

20.01.2020 Stretnutie s poéziou Jána Motulku, Spišská knižnica, program: Marek Krivda a Dominika Vojtkovská,  z tr. Bc. Aleny Mušutovej, DiS.art.

24.01.2020 Vystúpenie pre Lesy mesta, program: súrodenci Pechovci, z tr. Mariana Kamenického, DiS.art. a Dance Sapiens z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art.

13.02. 2020 Športovec roka , Športová hala,  SNV, program: moderuje Ažbeta Tekáčová, DiS.art, žiaci TO z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art. a Mgr. Gabriely Váradi, spieva Estera Dunková z tr. Mgr. Michaely Formelovej.

14.02.2020 Teplákový ples Spišské Tomášovce, program: súrodenci Pechovci, z tr. Mariána Kamenického, DiS.art., žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi,  Sofia Gánovská, Katarína Hvizdošová , z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art. a Estera Dunková z tr. Mgr. Michaely Formelovej.

9. 3. 2020  Vansovej Lomnička, GUS, program: Estera Dunková z triedy Mgr. Michaely Formelovej, korepetícia Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

1. 6. 2020  Televízna relácia „Kapura“, program: Miroslav Pecha z triedy Romana Barabasa, DiS. art.

22. 6. 2020  Zasadenie lipy k 100. výročiu založenia Matice Slovenskej, GUS, program: Syrinx a Viktória Jakubcová z triedy Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS. art.