Koncerty a vystúpenia

KONCERTY

8.11.2017 - Jesenný koncert - koncertná sála ZUŠ

19.12.2017- Vianočný koncert - koncertná sieň Reduty

25.01.2018 - Novoročný koncert - koncertná sála ZUŠ

7.2.2018 - Koncert učiteľov ZUŠ - koncertná sieň Reduty

12.2.2018 - Benefičný koncert našich najmenších venovaný Martinkovi Mravíkovi - koncertná sála ZUŠ

13.2.2018 - Benefičný koncert našich najmenších venovaný Martinkovi Mravíkovi - koncertná sála ZUŠ

14.2.2018 - Gitarový koncert študenta AMU Timoteja Závackého

 

 

Vystúpenia

10.-11.10.2017 – Európsky deň rodičov a škôl Bratislava, program: sláčikové kvarteto MOKAMA, z tr. PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka, duo Pechovcov, z tr. Mariána Kamenického DiS.art a Romana Barabasa, DiS.art.

25.10.2017 – odborný seminár LIBRORUM IN LAUDEM ET GLORIAM, Spišská knižnica, program: flautové kvarteto SYRINX, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS.art.

11.11.2017 – Stužková slávnosť Gymnázium Javorová – Reduta, program: Sláčiková komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej Dis.art.

16.11. 2017 – Deti mestu 2017, program: žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi, žiaci speváckeho oddelenia z tr. Mgr. Gabriela Kopilca, žiaci VO, z tr. Mgr. Jany Nahálkovej

23.11.2017 – Vernisáž výstavy, Spišské osvetové stredisko, program: žiaci z tr. PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbák

25.11.2017 - Stužková slávnosť Gymnázium Školská– Reduta, program: Sláčiková komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej Dis.art.

30.11.2017 – Zábavné centrum pre deti ALEX PARK, program: ľudová hudba Spišanček ml. žiaci, z tr. Mgr. Martina Richnavského, žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi DiS.art. a Klaudie Čikkelovej DiS.art.

11.12.2017 – Čaro Vianoc, Reduta, program: Anna Mária Salanciová, z tr. Mgr. Gabriela Kopilca, korepetítorka Bc. Alena Mušutová, DiS.art a žiaci TO z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art. a Mgr. Gabriely Váradi, DiS.art.

21.12.2017 – Slávnostné ukončenie roka, Mestský úrad, program: Ľudová hudba Špjevanka z tr. romana Barabasa, DiS. art., duo Pechovcov, z tr. Mariána Kamenického DiS.art a Romana Barabasa, DiS.art. a žiaci TO z tr. Klaudie Čikkelovej DiS.art.

26.01.2018 – Ples Lesy mesta, Reduta, program: Sláčikový komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art.

27.01.2018 – Farský ples, Reduta, program: žiačky TO,  z tr. Mgr. Jany Kamenickej a duo Pechovcov, z tr. Mariána Kamenického DiS.art a Romana Barabasa, DiS.art.

06.02.2018 – Spomienková slávnosť pri príležitosti 120. výročia narodenia hud. skladateľa Ladislava Stančeka, program: flautové kvarteto SYRINX, z.tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

12.02.2018 - Výstava fotografií, Multicentrum, program: Mgr. Slavomír Rakyta, Dis.art.

17.02.2018 – Ples absolventov gymnázia Javorová, Reduta, program: Karina Forgáčová, z tr. Mgr. Zdenky Poklembovej DiS.art. a žiaci TO , z tr. Klaudie Čikkelovej DiS. Art.

05.03.2018 – Recitačná súťaž Vansovej Lomnička, GUS, program:  Tomáš Palušák, z tr. Ľuby Gábikovej, DiS.art.

07.03.2018 – Vernisáž výstavy, Spišské múzeum, program: žiaci, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

15.03.2018 – Odovzdávanie cien výtvarnej súťaže Villa Nova Art - Spišské osvetové stredisko, program: žiaci z tr. Bc. Tatiany Ogurčákovej Dis.art.

 

 

Iné:

4.-5.11.2017 – Poráč Park – maľovanie telocvične, žiaci II. stupňa VO, z tr. Mgr. Jany Nahálkovej