Aktivity našich učiteľov 2019/2020

22.11.2019 odborný Flautový seminár, Nitra, zúčastnili sa žiaci z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

27.-30.11.2019 Workshop PAN 2019 – festival pantomímy, Liptovský Mikuláš, zúčastnili sa žiaci LDO, z tr. Evy Kopperovej, DiS.art.

16.01.2020 – Prezentácia odborov tanec, herectvo a muzikál, spev Súkromného konzervatória  Košice,  veľká koncertná sála ZUŠ  -, zúčastnili sa učitelia TO, LDO, spevu

30.01.2020 – Spevácka súťaž AKORD, Pedagogická škola Levoča, zúčastnila sa Mgr. Michaela Formelová- členka poroty

17.-21.02.2020 – Škola v ZUŠ - výučba žiakov VO, z tr. Mgr. Dominiky Vojtášovej prebiehala v GUS SNV

21.-22.02.2020 Víkendový dabingový kurz, Bratislava, zúčastnil sa výber žiakov z LDO, z tr. Evy Kopperovej, DiS.art.