Aktivity našich učiteľov 2019/2020

22.11.2019 odborný Flautový seminár, Nitra, zúčastnili sa žiaci z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

27.-30.11.2019 Workshop PAN 2019 - festival pantomímy, Liptovský Mikuláš, zúčastnili sa žiaci LDO, z tr. Evy Kopperovej, DiS.art.

16.01.2020 – Prezentácia odborov tanec, herectvo a muzikál, spev Súkromného konzervatória  Košice,  veľká koncertná sála ZUŠ  - zúčastnili sa učitelia TO, LDO, a spevu

30.01.2020 – Spevácka súťaž AKORD, Pedagogická škola Levoča, zúčastnila sa Mgr. Michaela Formelová- členka poroty