Práce z karantény

Aj  v čase, keď bolo prerušené vyučovanie naši žiaci pracujú podľa zadaní našich pedagógov. Vyučovanie prebieha formou elektronickej komunikácie a aj vďaka nej si môžete pozrieť, čo žiaci LDO vytvorili v tomto čase. Ponúkame ukážku básní, či projektov. Vaše práce budeme postupne zverejňovať.