Ukážka online vyučovania z domu

Aj v čase zatvorenia škôl  v hudobnom odbore prebieha výučba a to cez internetovú komunikáciu pomocou aplikácií WhatsUpp, messenger, viber, skype a pod. Takým spôsobom zaručujeme všetkým žiakom individuálne hodiny. Ponúkame foto z našich provizórnych učební z domu.