User login

Pedagógovia

vedúca odboru: 

         Ľubica Gábiková, DiS.art.- klavír

vedúca klavírneho oddelenia a hudobnej náuky: 

            Ľubica Gábiková,  DiS.art.- klavír

vedúci sláčikového oddelenia a cimbal:  

            PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbák - husle

vedúci akordeónového a keyboardového oddelenia: 

            Martin Konečný, DiS.art. - akordeón, keyboard

vedúca dychového oddelenia a bicích nástrojov:

            Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art. - zobc. flauta, priečna flauta

vedúca gitarového a speváckeho oddelenia: 

             Mgr.art. Michaela Regecová - gitara

 

 

Mgr. Eva Šterbáková, DiS.art., riad. školy- akordeón

Jozef  Vysokai, DiS.art. - zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka

Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art., zást. - husle

Mgr. Slavomír Rakyta, DiS. art. - zobc. flauta, saxofón, korepetície TO

Bc. Zuzana Lukáčová, DiS.art. zást.- gitara

Bc. Marek Kacvinský, DiS.art.- zobc. flauta, klarinet, priečna flauta, saxofón

Anna Hojnošová, DiS.art. - klavír

Radoslav Sedlák,  DiS.art. - gitara

Mgr. Lucia Štapinská, DiS.art.- klavír,

korepetície HO

Mgr. Zuzana Dudžáková, DiS.art.-gitara

Mgr. Stanislav Dvorský - hudobná náuka, korepetície TO

Mgr. Michaela  Formelová-spev

Mgr.Olena Ringošová - klavír, keyboard, korepetície TO

Mgr. Gabriel Kopilec - spev

Bc. Alena Mušutová,DiS.art.- klavír, gitara, korepetície HO

Bc. Peter Zajac - bicie

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS.art. - klavír, korepetície TO+HO

 

PhDr. Alexandra Schmidtová,PhD - hudobná náuka, klavír

Eva Macejáková - klavír

 

Roman Barabas, DiS.art. - husle

Mgr. Martin Richnavský - husle

Martin Puška, DiS.art. -husle

Štefan Vansač-cimbal

 

Marián Kamenický,DiS.art.- akordeón, keyboard, korepetície TO

Mgr. Eva Mišenčíková DiS.art - klavír /materská dov./

Bc. Tatiana Ogurčáková, DiS.art.- zobcová flauta, priečna flauta, korepetície TO

Mgr. Alžbeta Kamenická,DiS.art.-klavír /materská dov./