Úspechy našich spevákov

            V dňoch 26. a 27. 10. 2013 sa v Smižanoch uskutočnil medzinárodný festival SPISH TALENT, kde sa predstavili súťažiaci v speve nielen zo Slovenska, ale napríklad aj z Ukrajiny. Bola to súťaž detskej a mládežníckej tvorivosti a našu školu reprezentovali žiačky p. uč. Lívie Vansačovej.

            Sme veľmi radi, že všetky súťažiace reprezentovali školu úspešne:

zlaté ocenenie získali             Zuzana Soláková, žiačka 6. ročníka

                                              a Amália Moncmanová, žiačka 4. ročníka

strieborné ocenenie získali    Petra Maguláková, žiačka 6. ročníka

                                              a Nina Šmelková, žiačka 4. ročníka.

            Všetkým žiačkam a aj ich učiteľke ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme im, aby sa im aj naďalej darilo a svojou prácou aj v ďalších súťažiach a vystúpeniach reprezentovali seba aj školu tak úspešne, ako teraz.

 

 

Spevácka súťaž "Ukáž, čo vieš"

 

   Dňa 4. 11. 2011 sa v Smižanoch uskutočnila súťaž pre talentované deti - malých spevákov s názvom "Ukáž, čo vieš".

    Našu školu reprezentovali títo žiaci :

Amália Moncmanová - žiačka 2. ročníka získala hlavnú cenu - CENU POROTY,

Lea Hudzíková - žiačka 5. ročníka získala 2. miesto,

Petra Maguláková - žiačka 4. ročníka získala 3. miesto a

Zuzana Soláková - žiačka 4. ročníka získala diplom za účasť.

   Všetky žiačky pripravila p. uč. L. Vansačová. Podklady a spievody k piesňam zabezpečili p. uč. M. Kamenický a p. uč. Mgr. S. Rakyta.

   Ďakujeme žiakom aj ich učiteľom za reprezentáciu školy a želáme im veľa úspechov v ďalšej práci.