V školskom roku 2015/2016 na speváckom oddelení 

vyučujú títo pedagógovia:

 

Vedúca speváckeho oddelenia: Mgr. Andrea Marchynová, DiS. art.

 

 

 

Vyučujúci: 

Bc. Michaela Formelová