Záverečná správa speváckeho oddelenie

škol. rok 2013/2014

Počet žiakov v speváckom oddelení: 21

Súťaže:

Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 4. 4. 2014

všetky žiačky sa prezentovali veľmi dobre, takže boli ohodnotení zlatým pásom:

z triedy uč. Mgr. A. Marchynovej, DiS. art.: Terézia Čarnická, 2. roč., Olívia Ela Šmotková, 2. roč., Viera Bednárová, 3. roč., Marietta Mareková, 3. roč.

z triedy uč. L. Vansačovej: Estera Dunková, 2. roč.

z triedy uč. D. Schmidtovej: Martina Brajerčíková, 1. roč. II. st.

 

Dňa 26. a 27. 10. 2013 sa v Smižanoch uskutočnil medzinárodný festival SPISH TALENT

Našu školu reprezentovali žiaci z triedy uč. L. Vansačovej

zlaté ocenenie získali   Zuzana Soláková, žiačka 6. ročníka a Amália Moncmanová, žiačka 4. ročníka

strieborné ocenenie získali  Petra Maguláková, žiačka 6. ročníka a Nina Šmelková, žiačka 4. ročníka.

 

Dňa 8. 11. 2013 sa uskutočnila súťaž Ukáž, čo vieš – Karaoke show 2013

Zúčastnili sa jej žiaci z triedy uč. L. Vansačovej:  Nina Šmelková – 2. miesto a  Zuzana Soláková – 3. miesto

 

Dňa 24. 4. 2014 sa konalo obvodné kolo súťaže Slávik Slovenska

Súťažili v nej žiaci z triedy uč. L. Vansačovej: Štefan Vansač – 1. miesto,  Nina Šmelková – 1. miesto a Lukáš Zavacký – 2. miesto

 

Dňa 26. 4. 2014 prebehla súťaž  Zahraj, že mi zahraj – okresné kolo

 Reprezentovali nás žiaci z triedy uč. L. Vansačovej: 

zlaté pásmo:  Nina Šmelková, Zuzana Soláková,  Petra Maguláková, Nina Bazárová, Amália Moncmanová

a spev. súbor Pantlička

 

Dňa 6. 5. 2014, Slávik Slovenska – okresné kolo

Súťažili žiaci z triedy uč. L. Vansačovej:  Nina Šmelková – 1. miesto a Štefan Vansač – 1. miesto

 

Dňa 29. 5. 2014 prebehlo krajské kolo súťaže Slávik Slovenska

O miesta bojovali žiaci z triedy uč. L. Vansačovej Nina Šmelková a Štefan Vansač, v ktorej získal Štefan Vansač – 1. miesto

 

Dňa 1. 6. 2014 sa konalo krajské kolo súťaže Zahraj, že mi zahraj

Reprezentoval nás súbor Pantlička – 2. miesto – uč. L. Vansačová

 

            Dňa 20. 6. 2014 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Slávik Slovenska, na ktorom žiak Štefan Vansač z triedy uč. L. Vansačovej získal ocenenie laureáta súťaže.

 

Vystúpenia žiakov:

Žiaci speváckeho oddelenia pravidelne účinkovali na triednych, interných a školských koncertoch. Okrem toho  sa  absolventi   4. ročníka  1. časti  I. stupňa  prezentovali  na  svojom  absolventskom  koncerte  dňa 29. 5. 2014 a ostatní žiaci na koncerte 16. 6. 2014.

 

Okrem vystúpení v škole naši žiaci účinkovali aj na týchto akciách:

Dátum

Názov podujatia

Miesto

Účinkujúci

Vyučujúci

25. 10. 2013

Jubilanti

Kaštieľ Smižany

Olívia Ela Šmotková

Viera Bednárová

Marchynová

15. 11. 2013

Oslava životných jubileí

Kaštieľ Smižany

Olívia Ela Šmotková

Viera Bednárová

Sára Štafurová

Marchynová

13. 12. 2013

Oslava životných jubileí

Kaštieľ Smižany

Olívia Ela Šmotková

Marietta Mereková

Sára Štafurová

Marchynová

21. 2. 2014

Oslava životných jubileí

Kaštieľ Smižany

Olívia Ela Šmotková

Viera Bednárová

Sára Štafurová

Marietta Mareková

Marchynová

21. 3. 2014

Oslava životných jubileí

Kaštieľ Smižany

Olívia Ela Šmotková

Marietta Mareková

Terézia Čarnická

Marchynová

28. 3. 2014

Deň učiteľov

Kultúrny dom Smižany

Sára Štafurová

Marchynová

7. 4. 2014

Predveľkonočné stretnutie

Reduta

Sára Štafurová

Marchynová

25. 4. 2014

Oslava životných jubileí

Kaštieľ Smižany

Olívia Ela Šmotková

Viera Bednárová

Sára Štafurová

Terézia Čarnická

Marchynová

16. 5. 2014

Oslava životných jubileí

Kaštieľ Smižany

Marietta Mareková

Viera Bednárová

Sára Štafurová

Marchynová

5. 6. 2014

Vernisáž výstavy erbov

miest Slovenska

Kaštieľ Smižany

Viera Bednárová

Sára Štafurová

Marchynová

18. 5. 2014

Výročie ZOO

ZOO Spiš. Nová Ves

žiacky zbor

Ringošová

2. 6. 2014

Deň detí

Spiš. Nová Ves

žiacky zbor

Ringošová

priebežne

podľa aktuálnej

požiadavky

Kultúrne vložky

v basketbalových

zápasoch

 

Martina Dovčíková

Vansačová

14. 6. 2014

Tepličské slávnosti

Teplička n/Hornádom

Gabriel Jasečko

Vansačová

 

Dňa  6. 12. 2013 účinkoval detský spevácky zbor, ktorý vedie uč. Mgr. O. Ringošová, v predstavení Alica v krajine zázrakov

 

Za výborné výsledky na súťaýžiach a verejnú reprezentáciu školy riaditeľka školy Mgr. E. Šterbáková ku koncu školského roka ocenila týchto žiakov:

Uč. L. Vansačová: Nina šmelková, Petra Maguláková,. Amália Moncmanová, Zuzana Zamišková

Uč. Mgr. A.Marchynová, DiS. art.: Olívia Ela Šmotková, Viera Bednárová, Sára Štafurová, Terézia Čarnická, Marietta Mareková.

 

Okrem toho...

Uč. L. Vansačová pracuje vo folklórnom súbore Čačina

Uč. L. Vansačová pracovala ako členka porôt speváckych súťaží (Slávik Slovenska)

Uč. L. Vansačová prednášala učiteľom hudobnej výchovy zo základných škôl o technike práce s hlasom

 

HODNOTIACA SPRÁVA – SPEVÁCKE ODDELENIE  ZA ŠK.ROK 2010/2011

 

1./ Štatistické  údaje

V školskom roku 2010/2011 v speváckom oddelení študovalo 27 žiakov, z toho :

I.stupeň

II.stupeň

ŠPD

2

20

3

2

 

2./ Súťaže

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci spolu s vyučujúcimi zúčastnili súťaží :

Dátum

Názov súťaže

Meno žiaka

Umiestnenie

Vyučujúci

19.4.2011

Slávik Slovenska obvodné kolo

Amália Moncmanová

1.miesto

L. Vansačová

19.4.2011

Slávik Sloveska

Obvodné kolo

Štefan Vansač

1.miesto

L. Vansačová

11.5.2011

Slávik Slovenska

Okresné kolo

Amália Moncmanová

3.miesto

L. Vansačová

11.5.2011

Slávik Slovenska

Okresné kolo

Štefan Vansač

2.miesto

L. Vansačová

 

3./ Koncerty

Každý vyučujúci so svojimi žiakmi v speváckom oddelení počas šk.roka mal 2 triedne koncerty a zúčastnili sa aj speváckeho koncertu v rámci oddelenia.

4./ Telesá  v speváckom oddelení a ich činnosť

Názov telesa

Druh vystúpenia

Vyučujúci

Spevácka skupina PANTĽIČKA

9.-10.12.2010

70. výročie ZUŠ SNV

L. Vansačová

 

19.1.2011 z príležitosti výročia domu dôchodcov v SNV

L. Vansačová

 

28.1.2011 Ples učiteľov v SNV

L. Vansačová

Názov telesa

Druh vystúpenia

Vyučujúci

Vokálna skupina TREND

9.-10.12.2010

70. výročie ZUŠ

SNV

B. Richnavská, DiS. art.

 

29.1.2011 Katolícky ples SNV

B. Richnavská, DiS. art.

 

11.5.2011 program Slávik Slovenska SNV

B. Richnavská, DiS. art.

 

14.5.2011 vystúpenie ku Dňu Matiek Závadka

B. Richnavská, DiS. art.

 

30.5.2011

2 roč. Speváckeho koncertu 

B. Richnavská, DiS. art.

 

22.6.2011 Záverečný koncert ZUŠ SNV

B. Richnavská, DiS. art.

 

5./ Kultúrne akcie a vystúpenia

Meno žiaka

Druh vystúpenia

Vyučujúci

Amália Moncmanová

23.1.2011 nákupné centrum Madaras SNV

L. Vansačová

Petra Maguláková

11.2.2011 Policajný ples

L. Vansačová

Petra Maguláková

29.4.2011 otvorenie Turistickej sezóny v SNV

L. Vansáčová

Meno žiaka

Druh vystúpenia

Vyučujúci

Mário Trepač a Katarína Slebodníková

9.-10.2010

70. výročie ZUŠ

V. Osvaldová

M.Trepač.a uč.Osvaldová

9.-10.2010

70. výročie ZUŠ

V. Osvaldová

M.Trepač.a uč.Osvaldová

7.4.2011 Odovzdávanie cien športovcom –Reduta SNV

V. Osvaldová

Michaela Kopecká

9.-10.2010

70 .výročie ZUŠ SNV

B. Richnavská, DiS. art.

Uč. V. Osvaldová

28.3.2011 Udeľovanie cien pedagógom v SNV

-

Uč. B. Richnavská

18.5.2011 výročie múzea SNV

-

 

6./ Účasť v porotách

Za spevácke oddelenie sa v porote Slávik Slovenska zúčastnila Lívia Vansačová.

7. Mimoškolská činnosť učiteľov

Lívia Vansačová spieva v spev.skupine ĽEĽIJA, FS ČAČINA, FS ZEMPLÍN.

 

7./ V tomto školskom roku riaditeľka školy udelila ocenenie za úspešnú reprezentáciu školy na súťažiach a na verejnosti týmto žiakom :

 

Amália Moncmanová, Zuzana Soláková a Petra Maguláková

 

 

Spracovala Blanka Richnavská 

30.5.2011 v Spišskej Novej Vsi.

Hodnotiaca správa z činnosti speváckeho oddelenia ZUŠ, Fabiniho 1, Spišská Nová Ves za školský rok 2009 / 2010

 

1. / Štatistické údaje :

 

Počet žiakov k 30. 6. 2010 :

I. stupeň

II. stupeň

ŠPD

Spolu

2

23

1

5

31

 

2. / Charakteristika cieľa vyučovania v speváckom oddelení :

 

            Aj v  tomto školskom roku sa všetci vyučujúci snažili o čo najlepšiu výučbu . Dbali na zdokonaľovanie hlasovej a dychovej techniky a venovali sa piesňam rozličných žánrov od klasickej hudby po populárnu.. Okrem vlastných praktických schopností žiaka cieľavedome rozvíjali uvedomené vnímanie hudby. 

           

 Naši žiaci majú možnosť účinkovať v týchto súboroch:

 

            Spevácka skupina PANTĽIČKA (16 členov) vedie  ju uč. L. Vansáčová.

 

            Vokálna skupina TREND JUNIOR (5členov) pred rokmi pôsobila  ako detský spevácky zbor. K zmene došlo vo februári 2010 . Vedie ju uč. B. Richnavská

 

            Vokálna skupina TREND (8 členov). Spievajú tu staršie žiačky. Vznikla vo februári 2010. Vedie ju uč. B. Richnavská.

 

            Miešaný spevácky zbor CHORUS CANTORIS (20 členov) vedie uč. B. Richnavská.

 

            Všetci žiaci a súbory pravidelne spievajú na rôznych školských a mestských akciách.

 

3./ Súťaže

    Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili dosúťaží.

Dátum

Názov súťaže /

úroveň súťaže / miesto konania

Meno žiaka, kategória

Umiestnenie

Vyučujúci

10.11.2009

Ukáž, čo vieš

Smižany

Amália Moncmanová

Petra Maguláková

Zuzana Soláková

Diana Vansačová

 

L. Vansáčová

20. 3. 2010

Detský folklór / okresná/

Margecany

spev. skupina

PANTĽIČKA

zlaté pásmo

L. Vansáčová

20. 3. 2010

Detský folklór / okresná/

Margecany

Lívia Vansáčová

zlaté pásmo

L. Vansáčová

20. 3. 2010

Detský folklór / okresná/

Margecany

Patrícia Pravlíková

zlaté pásmo

B. Richnavská

20. 3. 2010

Detský folklór / okresná/

Margecany

Lea Hudzíková

strieborné

pásmo

B. Richnavská

23. 4. 2010

Detský folklór / krajská /

Košice

Spev. súbor

PANTĽIČKA

strieborné

pásmo

L. Vansáčová

29. 4. 2010

Slávik Slovenska / obvodná/

Spišská Nová Ves

Jeanette Smiková,

II. kat.

1. miesto

A. Šterbák

29. 4. 2010

Slávik Slovenska / obvodná/

Spišská Nová Ves

Patrícia Pravlíková,

III. kat.

2. miesto

B. Richnavská

29. 4. 2010

Slávik Slovenska / okresná/

Spišská Nová Ves

Jeanette Smiková,

II. kat.

1. miesto

A. Šterbák                             

18. a 19. 5.

2010

Spevácka súťaž P. Dvorského /

celoslovenská / Košice

Michaela Kopecká

strieborné

pásmo

B. Richnavská

 

4. / Ocenenie žiakov

 

            Pri príležitosti Dňa študentov naše žiačky Patrícia Pravlíková a Michaela Kopecká z triedy uč. B. Richnavskej získali z rúk primátora mesta ocenenie za ich reprezentáciu školy v minulom školskom roku.

 

5. / Spolupráca s LDO

 

            Vokálna skupina TREND JUNIOR spievala v divadelnom predstavení Zázračná krajina v dňoch 15. – 17. 12. 2009 v Spišskom divadle.

 

 

6. /  Verejné vystúpenia

 

     Žiaci speváckeho oddelenia sa zúčastňovali pravidelne na všetkých vystúpeniach, organizovaných školou – verejné koncerty, spevácky koncert – 2. 12. 2009; interné koncerty, výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ. Každý vyučujúci v tomto školskom roku pripravil 2 triedne koncerty, na ktorých sa predstavili všetci žiaci každej speváckej triedy. Žiaci taktiež podľa požiadaviek kultúrnych inštitúcií v meste účinkovali na kultúrnych akciách v meste:

Dátum

Názov akcie

Meno žiaka / súboru

Pod vedením

 22.10. 2009

Spišské zborové dni

Chorus Cantoris

B. Richnavská

15. – 17. 12.

2009

divad. predstavenie

Zázračná krajina

Chorus Cantoris

B. Richnavská

25. 3. 2010

Oceňovanie učiteľov

primátorom mesta Sp. Nová Ves

Chorus Cantoris

Michaela Kopecká

B. Richnavská

1. 5. 2010

vystúpenie v ZOO

Z. Soláková

spev. skup. PANTĽIČKA

L. Vansáčová

12. 11. 2009

Koncert k výročiu B. Urbanca

Krompachy

Michaela Kopecká

B. Richnavská

22. 1. 2010

Ples učiteľov

Mário Trepač

Michaela Kopecká

Patrícia Pravlíková

B. Richnavská

29. 1. 2010

Ples evanjelikov

Mário Trepač

Michaela Kopecká

Patrícia Pravlíková

B. Richnavská

30. 1. 2010

Ples grekokatolíkov

Mário Trepač

Michaela Kopecká

Patrícia Pravlíková

B. Richnavská

 

7. / Postupové a záverečné skúšky

 

    Pre posúdenie úrovne žiakov v jednotlivých triedach boli zorganizované postupové skúšky - v januári pre 3. ročník a pre kontrahujúcich žiakov a v júni pre žiakov 1. a 6. roč. Na ich základe konštatujeme, že úroveň žiakov speváckeho oddelenia je na dobrej profesionálnej úrovni.

 

8. / Žiaci, ocenení  na záver školského roka riaditeľkou školy

Meno žiaka

Vyučujúci

Ocenenie za :

Michaela Kopecká

B. Richnavská

strieborné pásmo v celoslovenskej speváckej súťaži P. Dvorského

a za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych akciách

Patrícia Pravlíková

B. Richnavská

zlaté pásmo v okresnom kole súťaže Detský folklór

a za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych akciách

Lea Hudzíková

B. Richnavská

strieborné pásmo v okresnom kole súťaže Detský folklór

a za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych akciách

Lívia Vansáčová

L. Vansáčová

zlaté pásmo v okresnom kole súťaže Detský folklór

a za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych akciách

Amália  Moncmanová

Petra Maguláková

Zuzana  Soláková

Diana  Vansačová

L. Vansáčová

za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrnych akciách

 

Spracovala B. Richnavská

V Spišskej Novej Vsi, 15. 6. 2010 

 

 

 

 

 

Naša činnosť v školskom roku 2008 / 2009

 

V speváckom oddelení sme mali 28 žiakov

 

 

Aktivity speváckeho oddelenia

Žiaci  I. stupňa speváckeho oddelenia boli súčasťou folklórneho súboru Spišanček /spevácka zložka /pod vedením  p. uč. B. Richnavskej  a  detského speváckeho zboru taktiež pod vedením p.uč. B. Richnavskej.

Na výchovných koncertoch sa podieľala aj spevácka zložka folkl. súboru Spišanček v spolupráci s LDO.

Detský spevácky zbor a folklórny súbor Spišanček spolupracoval s LDO na vystúpeniach Elline Vianoce.

Na výchovných koncertoch, ktoré sa konali dňa 28.- 30. 4. 2009  v ZUŠ sa podieľala aj spevácka zložka folklórneho súboru „Spišanček“ v spolupráci s LDO.

 

Folklórny súbor Spišanček/spevácka zložka

Vedúci:     B. Richnavská

25.11.  2008               Oceňovanie „Škola roka“  v  koncertnej sále Reduty 

6. 2. 2009                   Otvorenie plesu pre ZPMP  v reštaurácii Tatra

28.- 30. 4. 2009          Výchovné koncerty v spolupráci s LDO

19. 6. 2009                 Vystúpenie s názvom Mesto plné detí  v parku   pri Redute    

 

Detský spevácky zbor

Vedúci:    B. Richnavská

16.-18.12. 2008    Elline Vianoce v divadelnej sále Reduty

22. 4. 2009           Krajská prehliadka zborov s výberom na celoslovenskú súťaž „Mládež spieva“

                            v Spišskej Novej Vsi                  

25. 5. 2009          Absolventský koncert Lucie Hamrákovej v Rímskokatolíckom kostole v Tepličke

                           nad Hornádom        

 

Učiteľský spevácky zbor Chorus cantoris

Vedúci:    B. Richnavská

4. 12. 2008          Spišské zborové dni v koncertnej sále Reduty

16.-18.12. 2008     Elline Vianoce v divadle v Spišskej Novej Vsi

26. 3. 2009           Oceňovanie učiteľov v koncertnej sále Reduty  

 

Súťaže

Spevácke oddelenie sa zúčastnilo týchto súťaží:

 • súťaž v ľudovom speve  Slávik Slovenska

Obvodné kolo sa konalo dňa 28.4.2009  

 • Adam Vansač  II.kategória .........2.miesto
 • Jeanntte Smiková III.kategoria.....3.miesto

Okresné kolo sa konalo dňa 13.5.2009  

 • Adam Vansač  II.kategoria..............1.miesto
 • Jeanntte Smiková  III.kategoria.......3.miesto

Adama Vansača pripravovala p. uč. L. Vansačová a Jeanntte Smikovu pripravoval p. uč A. Šterbák

 • súťaž v klasickom speve DIS J.Cikkera B.Bystrica

Celoslovenskej speváckej súťaže v sólovom speve DIS J. Cikkera  v Banskej  Bystrici dňa 30 .4.-2.5.2009 sa zúčastnili:

 • Lea  Hudzíková I. kategória  
 • Michaela Kopecká II. Kategória ....... zlaté pásmo (1. miesto)  
 • Michaela Kopecká II. Kategória .......cena J. Cikkera     

 Obidve žiačky pripravovala  p. uč. B. Richnavská.

 • súťaž v populárnom speve Bojnícka perla Bojnice

Celoslovenského kola súťaže Bojnícka Perla, ktorá sa konala dňa 9.5.2009 sa zúčastnili:

 • Adam Vansač II. kategória
 • Patrícia Pravlíková II. kategória ......bronzové pásmo

Adama Vansača pripravila p. uč. L. Vansačová, Patríciu Pravlíkovú pripravovala p. uč. B.Richnavská.

 • Speváckej súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnili : Adam Vansač a Jeanntte Smiková                                                                                                                                                          

Ocenení žiaci

Z príležitosti dňa študentov bola primátorom mesta Spišská Nová Ves pri príležitosti Dňa študentov ocenená v tomto šk. roku žiačka Michaela Kopecká za reprezentáciu našej školy.

 

Činnosť učiteľov

P. uč. Blanka Richnavská  sa zúčastnila ako porotkyňa v speváckej súťaži Slávik Slovenska.

 

Ocenenie učiteľov

Za spevácke oddelenie s príležitosti Dňa učiteľov bola primátorom mesta Spišská Nová Ves ocenená p. uč. Blanka Richnavská

 

Triedne koncerty

V speváckom oddelení každý vyučujúci mal 1 triedny koncert v I. polroku  a 1 koncert v II. polroku.

 

Vypracovala Blanka Richnavská

vedúca speváckeho oddelenia

15. 6. 2009

V Spišskej Novej Vsi