V sláčikovom oddelení vyučuje 5  kvalifikovaných pedagógov:

 

PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbák - vedúci odd.

husle, sláčikové kvarteto MOKAMA

Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art.

husle,  Sláčikový orchester

Mgr. Martin Richnavský

husle, komorná hra, ľudová hudba Spišanček

Roman Barabas, DiS.art.

husle

Martin Puška, DiS.art.

husle