V sláčikovom oddelení vyučuje 5  kvalifikovaných pedagógov:

 

PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbák - vedúci odd.

husle, komorná hra

Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art.

husle,  Sláčikový orchester

Mgr. Martin Richnavský

husle, komorná hra, ľudová hudba Spišanček

Roman Barabas, DiS.art.

husle, ľudová hudba Špjevanka

Alžbeta Motulková

violončelo