Školské kolo sláčikovej súťaže


Dňa 22. 06. 2017 sa v koncertnej sále našej Základnej umeleckej školy konalo školské kolo husľovej súťaže. Predstavilo sa spolu 20 žiakov od prípravného ročníka po žiakov druhej časti prvého stupňa. Porotu tvorili učitelia sláčikového oddelenia, ktorí vyhodnotili výkony žiakov  a zaradili ich do troch pásem. Každý si odniesol ocenenie v podobe diplomu a tiež sladkej odmeny. Celkovo žiaci získali 12 zlatých pásem, 6 strieborných a 2 bronzové pásma.  Žiaci mali možnosť nielen súťažiť, ale aj vypočuť si ostatných spolužiakov.
Výsledky:
Zlaté pásmo:
Barbora Wágnerová, Ella Holečková, Martin Šimonov, Nina Juríková, Nela Pjonteková, Adriana Marhefková, Anna Marhefková, Mária Hvizdošová, Tamara Gurčíková, Katarína Hvizdošová, Miroslav Pecha, Gabriela Lapšanská.
Strieborné pásmo:
Maximilián Galdon, Timea Detvaiová, Jakub Rabatin, Martin Sliva,  Sofia Salayová, Katarína Pacáková.
Bronzové pásmo:
Matúš Papcun a Jana Turčanová. 

Všetkým srdečne blahoželáme!

Rekordný tínedžerský orchester

Členovia nášho orchestra boli súčasťou projektu krajina muzikantov v Bratislave

Prvý októbrový deň je v kalendári zapísaný ako medzinárodný deň hudby. Naši žiaci sa rozhodli osláviť spolu so stovkou ďalších tínedžerov tento sviatok na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave ako inak ako hudbou. Pre budovou Slovenského národného divadla sa zišla stovka mladých sláčikárov z celého Slovenska, ktorí spolu vytvorili rekordný mládežnícky orchester. So spevákom Petrom Cmoríkom zahrali populárnu pieseň od Beatles Let It Be. Nevšedný hudobný zážitok si vychutnali nielen diváci, ale aj naši žiaci. Spišskú Novú Ves tam zastupovalo 11 huslistov a jeden violončelista. Všetci sú členmi ZUŠkárskeho orchestra. Do projektu krajina muzikantov sa mohli zapojiť mladí sláčikári vo veku od 10 do 19 rokov. A naozaj sa ich tam zišlo neúrekom. 

Reportáž TA3 si môžete pozrieť kliknutím na odkaz:

http://www.ta3.com/clanok/1091870/tinedzersky-orchester-virtuoso-patril-medzi-najvacsie-na-svete.html

Celú skladbu si môžete vychutnať tu:

http://www.dobrenoviny.sk/c/82375/111-tindezerov-vytvorilo-v-bratislave-jeden-z-najvacsich-orchestrov-na-svete