Zlaté pásmo pre našich folkloristov

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Obecným kultúrnym centrom v Smižanoch organizovalo 24. marca 2018 regionálnu súťažnú prehliadku hudobného folklóru detí „Zahraj že mi zahraj“. Viac ako stovka účinkujúcich sa predstavila v kategóriách ľudové hudby, sólisti inštrumentalisti, sólisti speváci a spevácke skupiny okresov Gelnica a Spišská Nová Ves .

"Malí" folkloristi bojovali o priazeň odbornej poroty za účasti približne stovky divákov. Našu ZUŠ reprezentovala ľudová hudba Spišanček, pod vedením Mgr. Martina Richnavského a sólista inštrumentalista Miroslav Pecha, pod vedením p.uč. Romana Barabasa. Máme veľkú radosť, že  ľudová hudba, rovnako ako ako aj náš sólista zaujal porotu natoľko, že si z tohto krásneho folklórneho podujatia odniesli zlaté pásmo s postupom do krajského kola súťaže 21. apríla 2018 v Buzici pri Košiciach.

Školské kolo sláčikovej súťaže 2016/17


Dňa 22. 06. 2017 sa v koncertnej sále našej Základnej umeleckej školy konalo školské kolo husľovej súťaže. Predstavilo sa spolu 20 žiakov od prípravného ročníka po žiakov druhej časti prvého stupňa. Porotu tvorili učitelia sláčikového oddelenia, ktorí vyhodnotili výkony žiakov  a zaradili ich do troch pásem. Každý si odniesol ocenenie v podobe diplomu a tiež sladkej odmeny. Celkovo žiaci získali 12 zlatých pásem, 6 strieborných a 2 bronzové pásma.  Žiaci mali možnosť nielen súťažiť, ale aj vypočuť si ostatných spolužiakov.
Výsledky:
Zlaté pásmo:
Barbora Wágnerová, Ella Holečková, Martin Šimonov, Nina Juríková, Nela Pjonteková, Adriana Marhefková, Anna Marhefková, Mária Hvizdošová, Tamara Gurčíková, Katarína Hvizdošová, Miroslav Pecha, Gabriela Lapšanská.
Strieborné pásmo:
Maximilián Galdon, Timea Detvaiová, Jakub Rabatin, Martin Sliva,  Sofia Salayová, Katarína Pacáková.
Bronzové pásmo:
Matúš Papcun a Jana Turčanová. 

Všetkým srdečne blahoželáme!

Rekordný tínedžerský orchester

Členovia nášho orchestra boli súčasťou projektu krajina muzikantov v Bratislave

Prvý októbrový deň je v kalendári zapísaný ako medzinárodný deň hudby. Naši žiaci sa rozhodli osláviť spolu so stovkou ďalších tínedžerov tento sviatok na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave ako inak ako hudbou. Pre budovou Slovenského národného divadla sa zišla stovka mladých sláčikárov z celého Slovenska, ktorí spolu vytvorili rekordný mládežnícky orchester. So spevákom Petrom Cmoríkom zahrali populárnu pieseň od Beatles Let It Be. Nevšedný hudobný zážitok si vychutnali nielen diváci, ale aj naši žiaci. Spišskú Novú Ves tam zastupovalo 11 huslistov a jeden violončelista. Všetci sú členmi ZUŠkárskeho orchestra. Do projektu krajina muzikantov sa mohli zapojiť mladí sláčikári vo veku od 10 do 19 rokov. A naozaj sa ich tam zišlo neúrekom. 

Reportáž TA3 si môžete pozrieť kliknutím na odkaz:

http://www.ta3.com/clanok/1091870/tinedzersky-orchester-virtuoso-patril-medzi-najvacsie-na-svete.html

Celú skladbu si môžete vychutnať tu:

http://www.dobrenoviny.sk/c/82375/111-tindezerov-vytvorilo-v-bratislave-jeden-z-najvacsich-orchestrov-na-svete