Školské kolo klavírnej súťaže

 

            3. 4. 2019 sa stretlo 48 žiakov klavírneho oddelenia v našej koncertnej sále, aby prezentovali pred svojimi učiteľmi, rodičmi a známymi, čo sa naučili a porovnali svoje výkony o svojimi rovesníkmi. A ako to dopadlo?

            V zlatom pásme sa umiestnili žiaci:

Noemi Demočková, žiačka PŠ z triedy p. uč. Mgr. Ľ. Milčákovej, DiS. art.

Eliška Sertlová, žiačka PŠ z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

Barbora Bizubová, žiačka 1. ročníka 1. časti I. stupňa z triedy p. uč. Mgr. Ľ. Milčákovej, DiS. art.

Tamara Fiľová, žiačka  1./1./I. z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

Michaela Hrubjaková, žiačka 1./1./I. z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

Miroslava Konečná, žiačka 1./1./I. z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art.

Patrícia Rút Lesniaková, žiačka 1./1./I. z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

Veronika Michalíková, žiačka 1./1./I. z triedy p. uč. Mgr. Ľ. Milčákovej, DiS. art.

Lucia Popreňáková, žiačka 1./1./I.  z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

Damián Šimonov, žiak 1./1./I. z triedy p. uč. Mgr. Ľ. Milčákovej, DiS. art.

Katarína Valenčíková, žiačka 1./1./I. z triedy p. uč. Mgr. Ľ. Milčákovej, DiS. art.

Nela Andreánska, žiačka 2./1./I. z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

Matias Frederik Dodrv, žiak 2./1./I. z triedy p. uč. A. Hojnošovej, DiS. art.

Alexander Galdon, žiak 2./1./I. z triedy p. uč. Mgr. Ľ. Milčákovej, DiS. art.

Stela Kleinová, žiačka 2./1./I. z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

Ela Molitorisová, žiačka 2./1./I. z triedy p. uč. A. Hojnošovej, DiS. art.

Tatiana Papcúnová, žiačka 2./1./I. z triedy p. uč. A. Hojnošovej, DiS. art.

Natália Čurillová, žiačka 3./1./I. z triedy p. uč. E. Macejákovej

Jakub Kirňak, žiak 3./1./I. z triedy p. uč. Bc. A. Mušutovej, DiS. art.

Alexandra Lauková, žiačka 3./1./I.  z triedy p. uč. A. Hojnošovej, DiS. art.

Sarah Pristášová, žiačka 3./1./I. z triedy p. uč. Bc. A. Mušutovej, DiS. art.

Viktória Rusnáková, žiačka 3./1./I. z triedy p. uč. PhDr. A. Schmidtovej, PhD.

Eliška Štapinská, žiačka 3./1./I. z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art.

Veronika Zummerlingová, žiačka 3./1./I. z triedy p. uč. A. Hojnošovej, DiS. art.

Leona Žoldáková, žiačka 3./1./I. z triedy p. uč. Mgr. Ľ. Milčákovej, DiS. art.

Laura Petrášková, žiačka 4./1./I. z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art.

Lýdia Pekárová, žiačka 1./2./I. z triedy p. uč. PhDr. A. Schmidtovej, PhD.

Šimon Kirňak, žiak 3./2./I. z triedy p. uč. Bc. A. Mušutovej, DiS. art.

Ema Čekovská, žiačka 4./2./I. z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

Vanesa Labancová, žiačka 4./2./I. z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art.

Eliška Lašková, žiačka 4./2./I. z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

František Pluta, žiak 2./II. z triedy p. uč. Mgr. O. Ringošovej, DiS. art.

Diana Bakošová, žiačka 3./II. z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art.

Veronika Kacvinská, žiačka 3./II. z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

            V striebornom pásme sa umiestnili žiaci:

Natália Garčárová, žiačka 3./1./I. z triedy p. uč. Mgr. Ľ. Milčákovej, DiS. art.

Liana Hanigovská, žiačka 3./1./I. z triedy p. uč. Bc. A. Mušutovej, DiS. art.

Sofia Sedláčková, žiačka 3./1./I. z triedy p. uč. A. Hojnošovej, DiS. art.

Ján Almáši, žiak 4./1./I. z triedy p. uč. E. Macejákovej

Zoja Jendrálová, žiačka 4./1./I. z triedy p. uč. Mgr. Ľ. Milčákovej, DiS. art.

Pavel Lusk, žiak 4./1./I. z triedy p. uč. A. Hojnošovej, DiS. art.

Miriama Mederyová, žiačka 4./1./I. z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art.

Martin Bendík, žiak 2./2./I. z triedy p. uč. PhDr. A. Schmidtovej, PhD.

Paulína Tkáčová, žiačka 2./2./I. z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art.

Silvia Lauková, žiačka 4./2./I. z triedy p. uč. A. Hojnošovej, DiS. art.

            V bronzovom pásme sa umiestnili žiaci:

Matej Papcún, žiak 2./2./I.  z triedy p. uč. A. Hojnošovej, DiS. art.

Zuzana Mackovjaková, žiačka 4./2./I. z triedy p. uč. Mgr. Ľ. Milčákovej, DiS. art.

Alex Molitoris, žiak 4./2./I. z triedy p. uč. A. Hojnošovej, DiS. art.

 

            Všetkým učiteľom ďakujeme za prípravu žiakov a žiakom ďakujeme za ich poctivú prípravu na súťaž, ktorá si vyžadovala hlavne vo vyšších ročníkoch hodiny a hodiny sedenia za klavírom. Žiakom aj učiteľom želáme, aby aj naďalej vytrvali vo svojom úsilí a svojimi výkonmi reprezentovali našu školu čo najlepšie.

Výsledky z 10. ročníka súťažnej prehliadky

v hre na klavíri

 

10. apríla 2018 sa v našej škole uskutočnil výročný, už 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 73 žiakov z 25 škôl. Naša škola hostila okrem žiakov aj 49 pedagógov a 12 pozorovateľov.

           

VÝSLEDKY ZO SÚŤAŽE:

 

Rok nar.

Pásmo

Meno žiaka

Pedagóg

Škola

2011

ZLATÉ

Lucia

Popreňáková

Ľubica

Gábiková, DiS. art.

ZUŠ

Spišská Nová Ves

Nela Mašlejová

Jana Hudáčková,

DiS. art.

ZUŠ
Poprad

2010

ZLATÉ

Samuel

Švec

Mgr. Slávka

Gerberyová

ZUŠ Košice,

Jantárová ul.

STRIEBORNÉ

Lea

Kočanová

Mgr. Jana

Blaščáková, DiS. art.

ZUŠ
Krompachy

2009

ZLATÉ

Sandra Anna

Jonnerová

Jana

Hudáčková, DiS. art.

ZUŠ
Poprad

Eliška Mária

Miliczká

Mgr. Lenka

Kučerová

ZUŠ Košice,

Bernolákova ul.

STRIEBORNÉ

Valentína

Vyrostková

Soňa

Zavadská, DiS. art.

ZUŠ
Valaliky

BRONZOVÉ

Mária

Balážová

Mária

Budzáková

ZUŠ J. Melkoviča,

Stará Ľubovňa

2008

ZLATÉ

Radka

Holoďáková

Iveta

Zajacová

ZUŠ
Giraltovce

Viktória

Džatková

Mgr. Jana

Dobrančinová, DiS. art.

ZUŠ
Humenné

Katarína

Hoľanová

Jana

Bogdanová, DiS. art.

ZUŠ Valaliky

Zoja

Jendrálová

Bc. Ľudmila

Milčáková, DiS. art.

ZUŠ
Spišská Nová Ves

Tamara

Vacová

Mgr. Marta

Juraševská

ZUŠ Košice,

Bernolákova ul.

STRIEBORNÉ

Ema

Lindemanová

Mgr. Andrea

Mašlejová, PhD., DiS. art.

ZUŠ
Poprad

Michala

Pavlová

Emília

Schudichová, DiS. art.

ZUŠ
Michalovce

Kristína

Zimmermannová

Mgr. Jana

Blaščáková, DiS. art.

ZUŠ
Krompachy

BRONZOVÉ

Petra

Draskoczyová

Bc. Renata

Tóthová, DiS. art.

ZUŠ Moldava

nad Bodvou

Lara

Kubinová

Mgr. Jana

Pisarčíková, DiS. art.

ZUŠ sv. J. Bosca,

Bardejov

2007

ZLATÉ

Bibiána

Kočerhová

Mária

Berešová, DiS. art.

ZUŠ
Humenné

Martin

Lukáč

Bc. Renata

Tóthová, DiS. art.

ZUŠ sv. Košických

mučeníkov, Košice

STRIEBORNÉ

Miriama

Mederyová

Mgr. Lucia

Štapinská, DiS. art.

ZUŠ
Spišská nová Ves

 

 

Tomáš

Babinec

Mgr. Iveta

Foltinová

ZUŠ Košice,

Bernolákova ul.

BRONZOVÉ

Alex

Csatlós

Ľubica

Kropuchová

ZUŠ Košice,

Jantárová ul.

Šimon

Varmus

Mgr. Jana

Pisarčíková, DiS. art.

ZUŠ sv. J. Bosca,

Bardejov

Alexandra

Korineková

Soňa

Zavadská, DiS. art.

ZUŠ
Valaliky

Tamara

Mečárová

Mgr. Eva

Karhútová, DiS. art.

ZUŠ
Poprad

2006

ZLATÉ

Miroslava Zara

Kucanová

Mgr. Jana

Dobrančinová, DiS. art.

ZUŠ
Humenné

Šimon

Majerník

Mgr. Jana

Tomášiková, DiS. art.

ZUŠ

Rožňava

Martina

Bálintová

Anetta

Vargová

ZUŠ
Michalovce

Denisa

Moravcová

Mgr. Jana

Mojdisová

ZUŠ sv. J. Bosca,

Bardejov

SRTIEBORNÉ

Lucia

Dragošeková

Bc. Jaroslava

Forgáčová

ZUŠ sv.J.Krstiteľa,

Spišské Vlachy

Michaela

Pavličková

Oľga

Ničpanová

ZUŠ

Kežmarok

Ondrej

Hricko

Juraj

Libera, DiS. art.

SZUŠ

Novosad

BRONZOVÉ

Simona

Príhodová

Mária

Budzáková

ZUŠ J. Melkoviča,

Stará Ľubovňa

Soňa

Vasiľová

Slavka

Slavkovská

ZUŠ Poprad,

Letná ul.

Žofia

Muchová

Mgr. Andrea

Mašlejová, PhD., DiS. art.

ZUŠ
Poprad

Anton

Dimitrov

Bc. Renata

Tóthová, DiS. art.

ZUŠ sv. Košických

mučeníkov, Košice

Ema

Ivanová

Soňa

Zavadská, DiS. art.

ZUŠ
Valaliky

2005

ZLATÉ

Patrícia

Geciová

Ľubica

Gábiková, DiS. art.

ZUŠ

Spišská Nová Ves

Dóra

Siváková

Kamila

Valkovská, DiS. art.

ZUŠ
Valaliky

Richard

Čisľak

Tatina

Oleksíková, DiS. art.

ZUŠ
Humenné

Magdaléna

Gabániová

Mgr. Marta

Juraševská

ZUŠ Košice,

Bernolákova ul.

STRIEBORNÉ

Alexandra

Barillová

Mgr. Eva

Karhútová, DiS. art.

ZUŠ
Poprad

Tamara

Mikitová

Anetta

Vargová

ZUŠ
Michalovce

BRONZOVÉ

Soňa

Kentošová

Ľudmila

Kreheľová, DiS. art.

ZUŠ Hanušovce

nad Topľou

Tamara Leskovská

Bc. Jaroslava

Forgáčová, DiS. art.

ZUŠ sv.J.Krstiteľa,

Spišské Vlachy

ČESTNÉ

UZNANIE

Lea

Kováčiková

Miroslava

Čenščáková, DiS. art.

SZUŠ Rosnička,

Červený Kláštor

2004

ZLATÉ

Eliška

Lašková

Ľubica

Gábiková, DiS. art.

ZUŠ

Spišská Nová Ves

 

 

Alexandra

Ivasenková

Mgr. Iveta

Foltinová

ZUŠ Košice,

Bernolákova ul.

Laura

Lindemanová

Mgr. Andrea

Mašlejová, PhD., DiS. art.

ZUŠ
Poprad

STRIEBORNÉ

Vladimír

Štefanko

Ľudmila

Kreheľová, DiS. art.

ZUŠ Hanušovce

nad Topľou

BRONZOVÉ

Anka

Jacková

Soňa

Zavadská, DiS. art.

ZUŠ
Valaliky

2003

ZLATÉ

Dorota

Molčanová

Mgr. art. Viola

Samborská

ZUŠ Košice,

Bernolákova ul.

Filip

Kotus

Katarína

Valaliková, DiS. art.

ZUŠ
Snina

STRIEBORNÉ

Sebastián

Buch

Mgr. Peter

Čapó, DiS. art.

SŠ-ZUŠ

Svit

Lea

Morovičová

Mária

Juskaničová, DiS. art.

ZUŠ M. Moyzesa,

Prešov

Lukáš

Dolný

Júlia

Milčáková, DiS. art.

ZUŠ
Krompachy

BRONZOVÉ

Daniela

Morihladková

Eva Alžbeta

Kukurová, DiS. art.

ZUŠ D. Štraucha,

Smižany

2002

ZLATÉ

Sofia

Szakalová

Mgr. Jana

Tomášiková, DiS. art.

ZUŠ
Rožňava

Zoja

Fáberová

Mgr. Andrea

Mašlejová, PhD., DiS. art.

ZUŠ
Poprad

STRIEBORNÉ

Ema

Gromová

PaedDr. Mária

Hollá

ZUŠ Košice,

Bernolákova ul.

Veronika

Rabadová

Jana

Bogdanová, DiS. art.

ZUŠ

Valaliky

BRONZOVÉ

Emma

Brontvayová

Mgr. Elena

Haviarová

SŠ-ZUŠ
Svit

2001

ZLATÉ

Daniel

Kovalčík

Iveta

Zajacová

ZUŠ
Giraltovce

Kristián

Podubinský

Marián

Golec

ZUŠ M. Vileca,

Bardejov

2000

ZLATÉ

Róbert

Hruška

Mgr. Eva

Karhútová, DiS. art.

ZUŠ
Poprad

STRIEBORNÉ

Veronika

Kacvinská

Ľubica

Gábiková, DiS. art.

ZUŠ
Spišská Nová Ves

Jana

Maďarová

Jana

Bogdanová, DiS. art.

ZUŠ
Valaliky

BRONZOVÉ

Kristína

Dékányová

Ľudmila

Čuchranová

ZUŠ
Michalovce

Soňa

Semanková

Marián

Golec

ZUŠ M. Vileca,

Bardejov

1999

ZLATÉ

Patrícia

Petrušková

Mgr. Lucia

Štapinská, DiS. art.

ZUŠ
Spišská Nová Ves

Marcel

Daňko

Iveta

Zajacová

ZUŠ

Giraltovce

1998

ZLATÉ

Tomáš Palušák

Ľubica

Gábiková, DiS. art.

ZUŠ
Spišská Nová Ves

 

Na koncerte víťazov hrali:

 

1.         Eliška Mária Miliczká          Mgr. Lenka Kučerová, ZUŠ Košice, Bernolákova ul.

2.         Tamara Vacová                    Mgr. Marta Juraševská, ZUŠ Košice, Bernolákova ul.

3.         Dóra Siváková                      Kamila Valkovská, DiS. art., ZUŠ Valaliky

4.         Marcel Daňko                       Iveta Zajacová, ZUŠ Giraltovce

 

Diplom za vysoko profesionálnu prípravu žiaka na súťaž získali:

 

Mgr. Marta Juraševská                   ZUŠ Košice, Bernolákova ul.

Mgr. Jana Mojdisová                       ZUŠ sv. J. Bosca, Bardejov

Kamila Valkovská, DiS. art.           ZUŠ Valaliky

Iveta Zajacová                                  ZUŠ Giraltovce

 

            Všetkým žiakom a pedagógom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a do ďalších rokov želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov. Dúfame, že sa o 2 roky opäť uvidíme na už 11. ročníku súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre nadaných mladých klaviristov Košického a Prešovského kraja.

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V HRE NA KLAVÍRI


V tomto školskom roku sa v našej škole uskutoční 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre deti z umeleckých škôl Košického a Prešovského kraja. 12. 3. 2018 sa stretli v našej koncertnej sále 35 naši talentovaní žiaci na školskom kole klavírnej súťaže. Súťažiaci boli ocenení v pásmach:

 

Zlaté pásmo získali žiaci:

Meno žiaka

Učiteľ

Lucia Popreňáková

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Alexander Galdon

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

Nela Andreánska

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Lenka Bodnovičová

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

Alexandra Lauková

Anna Hojnošová, DiS. art.

Sofia Sedláčková

Anna Hojnošová, DiS. art.

Eliška Štapinská

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Veronika Zummerlingová

Anna Hojnošová, DiS. art.

Ján Almáši

Eva Macejáková

Natália Garčárová

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

Zoja Jendrálová

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

Miriama Mederyová

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

Leona Žoldáková

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

Patrícia Geciová

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Eliška Lašková

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Veronika Liptáková

Ľubica Gábiková, DiS. art.

František Pluta

Mgr. Olena Ringošová

Veronika Popreňáková

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Andrea Mackovjaková

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

Veronika Kacvinská

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Patrícia Petrušková

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

 

Strieborné pásmo získali:

Meno žiaka

Učiteľ

Jakub Kirňak

Bc. Alena Mušutová, DiS. art.

Pavel Lusk

Anna Hojnošová, DiS. art.

Laura Petrášková

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

Lenka Palušáková

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Lýdia Pekárová

PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD.

Paulína Tkáčová

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

Vanesa Labancová

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

Tomáš Palušák

Ľubica Gábiková, DiS. art.

 

Bronzové pásmo získali:

Meno žiaka

Učiteľ

Aneta Krčmárová

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Júlia Kuchárová

Mgr. Olena Ringošová

Šimon Kirňak

Bc. Alena Mušutová, DiS. art.

Zuzana Mackovjaková

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

Alex Molitoris

Anna Hojnošová, DiS. art.

 

            Našu školu budú reprezentovať žiaci:

Lucia Popreňáková, Zoja Jendrálová, Miriama Mederyová, Patrícia Geciová, Eliška Lašková, Veronika Kacvinská, Patrícia Petrušková a Tomáš Palušák.

 

            Všetkým žiakov a ich učiteľom ďakujeme za prípravu a tým, ktorí postupujú ďalej a budú našu školu reprezentovať na 10. ročníku súťažnej prehliadky v hre na klavíri želáme veľa šťastia a úspechov.

 

 

Školské kolo klavírnej súťaže

 

            Dvadsiati štyria nadaní mladí klaviristi, ktorí študujú v našej škole, si mohli zmerať svoje sily v školskom kole klavírnej súťaže, ktoré sa konalo dňa 15. 3. 2015.

            A výsledky?

zlatom pásme sa umiestnili:

Natália Garčárová, žiačka 1. ročníka 1. časti I. stupňa z triedy p. uč. Bc. Ľudmily Milčákovej, DiS. art.

Jakub Kirňak, 1./1./I. z triedy p. uč. Aleny Mušutovej, DiS. art.

Veronika Langová, 1./1./I. z triedy p. uč. Miriam Bednárovej

Alexandra Lauková, 1./1./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Sofia Sedláčková, 1./1./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Leona Žoldáková, 1./1./I. z triedy p. uč. Bc. Ľudmily Milčákovej, DiS. art.

Miriama Mederyová, 2./1./I. z triedy p. uč. Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art.

Ema Šefčíková, 2./1./I. z triedy Evy Macejákovej

Šimon Kirňak, 4./1./I. z triedy p. uč. Aleny Mušutovej, DiS. art.

Patrícia Geciová, 1./2./I. z triedy p. uč. Ľubice Gábikovej, DiS. art.

Vanesa Labancová, 2./1./I.  z triedy p. uč. Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art.

Eliška Lašková, 2./2./I. z triedy p. uč. Ľubice Gábikovej, DiS. art.

Veronika Liptáková, 4./2./I. z triedy p. uč. Ľubice Gábikovej

Andrea Mackovjaková, 4./2./I. z triedy p. uč. Bc. Ľudmily Milčákovej, DiS. art.

Daniel Martavuz, 4./2./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Veronika Popreňáková, 4./2./I. z triedy p. uč. Ľubice Gábikovej, DiS. art.

            V striebornom pásme sa umiestnili:

Ján Almáši, 2./1./I. z triedy p. uč. Evy Macejákovej

Zoja Jendrálová, 2./1./I. z triedy p. uč. Miriam Bednárovej

Pavel Lusk, 2./1./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Laura Petrášková, 2./1./I. z triedy p. uč. Miriam Bednárovej

Matej Papcun, 4./1./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Zuzana Mackovjaková, 2./2./I. z triedy p. uč. Bc. Ľudmily Milčákovej

Alex Molitoris, 2./2./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Timea Melegová, 4./2./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

            Všetkým žiakom ďakujeme za ich snahu a pekné umelecké výkony. Vyučujúcim ďakujeme za prípravu žiakov. A všetkým želáme veľa síl, trpezlivosti, snahy a úspechov pri cvičení nových skladieb, s ktorými nás budú reprezentovať aj mimo našej školy. 

 

 

Vyhodnotenie 9. ročníka klavírnej súťaže

 

Máme až 6 zlatých pásem!!

 

V tomto školskom roku, 19. apríla 2016 sa v našom meste konal už 9. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri, ktorú naša škola organizuje každé 2 roky.

         Prihlásil sa rekordný počet účastníkov. Do štyroch kategórií si prišlo zasúťažiť 124 mladých klavírnych talentov, ktorý si pripravili svoj program pod vedením 76 pedagógov z 36 škôl, okrem škôl z bližšieho okolia dokonca aj z Bratislavy.  Najviac účastníkov bolo v II. kategórii – až 51. V takejto tvrdej konkurencii našu školu reprezentovalo 13 žiakov.

         Získali sme 2 umiestnenia v bronzovom pásme: Vanesa Labancová z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art., ktorá nás reprezentovala v II. kategórii a Patrícia Petrušková, žiačka z triedy p. uč. Bc. A. Kamenickej, DiS. art., ktorá súťažila v IV. kategórii.

         Strieborné pásmo si svojím výkonom vydobyli v I. kategórii Miriam Mederyová z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art.; v II. kategórii Júlia Kuchárová z triedy p. uč. Mgr. O. Ringošovej a Eliška Lašková z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.; v III. kategórii Veronika Kacvinská z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art. a v IV. kategórii Tomáš Palušák, tiež z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

         Najcennejšiu trofej, umiestnenie v zlatom pásme si za svoj výkon odniesli v I. kategórii Zoja Jendrálová z triedy p. uč. Bc. A. Kamenickej, DiS. art., ktorá získala aj zvláštnu cenu poroty za nádherný hudobný prejav u najmladšej účastníčky súťaže, Lenka Palušáková, tiež z triedy p. uč. Bc. A. Kamenickej, DiS. art. a Tamara Kondrátová, žiačka z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.; v II. kategórii Paulína Tkáčová z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art. a Patrícia Geciová z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.; v IV. kategórii získala zlato Katarína Ema Kubičárová z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

         O vysokej úrovni nášho klavírneho oddelenia svedčia celkové výsledky: ani jeden diplom za účasť, 2 bronzové, 5 strieborných a 6 zlatých pásiem.

         Tešili nás aj slová poroty a všetkých zúčastnených, ktorí chválili organizáciu súťaže, príjemné prostredie našej školy a príjemných a ústretových pedagógov z našej „ZUŠ-ky“.

         Všetkým súťažiacim ďakujeme, že nás úspešne reprezentovali a dúfame, že nás budú takisto kvalitne reprezentovať aj na ďalších súťažiach.

         Ďakujeme pedagógom za ich prípravu žiakov a želáme im veľa tvorivých úspechov aj v ďalších rokoch.    

         O 2 roky sa, dúfame, stretneme opäť, na jubilejnom 10. ročníku súťažnej prehliadky v hre na klavíri.

 

 

 

KLAVÍRNA SÚŤAŽ

Dňa 15. marca 2016 sa v Rožňave uskutočnila nadregionálna súťaž v hre na klavíri Súťažilo sa v troch kategóriách. Našu školu reprezentovali 3 žiaci.

V I. kategórii súťažili Paulína Tkáčová, žiačka 3. ročníka 1. časti I. stupňa z triedy p. uč. Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art. a Eliška Lašková, žiačka 4. ročníka 1. časti I. stupňa z triedy p. uč. Ľubici Gábikovej. V konkurencii ďalších 26 žiakov zo 6 škôl obe získali strieborné pásmo.

V II. kategórii hájil farby našej školy Tomáš Palušák, žiak 4. ročníka 2. časti I. stupňa z triedy p. uč. Ľubici Gábikovej, DiS. art. V konkurencii 17 žiakov zo 7 škôl získal zlaté pásmo.

         Súťažiacim gratulujeme a želáme im aj ich učiteľkám veľa šťastia a úspechov v ďalších súťažiach.