ŠKOLSKÉ   KOLO   SÚŤAŽE     HRE   NA   KLAVÍRI

V tomto školskom roku sa v našej škole uskutoční 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre deti z umeleckých škôl Košického a Prešovského kraja. 12. 3. 2018 sa stretli v našej koncertnej sále 35 naši talentovaní žiaci na školskom kole klavírnej súťaže. Súťažiaci boli ocenení v pásmach:

 

Zlaté pásmo získali žiaci:

Meno žiaka

Učiteľ

Lucia Popreňáková

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Alexander Galdon

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

Nela Andreánska

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Lenka Bodnovičová

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

Alexandra Lauková

Anna Hojnošová, DiS. art.

Sofia Sedláčková

Anna Hojnošová, DiS. art.

Eliška Štapinská

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Veronika Zummerlingová

Anna Hojnošová, DiS. art.

Ján Almáši

Eva Macejáková

Natália Garčárová

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

Zoja Jendrálová

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

Miriama Mederyová

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

Leona Žoldáková

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

Patrícia Geciová

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Eliška Lašková

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Veronika Liptáková

Ľubica Gábiková, DiS. art.

František Pluta

Mgr. Olena Ringošová

Veronika Popreňáková

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Andrea Mackovjaková

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

Veronika Kacvinská

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Patrícia Petrušková

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

 

Strieborné pásmo získali:

Meno žiaka

Učiteľ

Jakub Kirňak

Bc. Alena Mušutová, DiS. art.

Pavel Lusk

Anna Hojnošová, DiS. art.

Laura Petrášková

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

Lenka Palušáková

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Lýdia Pekárová

PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD.

Paulína Tkáčová

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

Vanesa Labancová

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

Tomáš Palušák

Ľubica Gábiková, DiS. art.

 

Bronzové pásmo získali:

Meno žiaka

Učiteľ

Aneta Krčmárová

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Júlia Kuchárová

Mgr. Olena Ringošová

Šimon Kirňak

Bc. Alena Mušutová, DiS. art.

Zuzana Mackovjaková

Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

Alex Molitoris

Anna Hojnošová, DiS. art.

 

            Našu školu budú reprezentovať žiaci:

Lucia Popreňáková, Zoja Jendrálová, Miriama Mederyová, Patrícia Geciová, Eliška Lašková, Veronika Kacvinská, Patrícia Petrušková a Tomáš Palušák.

 

            Všetkým žiakov a ich učiteľom ďakujeme za prípravu a tým, ktorí postupujú ďalej a budú našu školu reprezentovať na 10. ročníku súťažnej prehliadky v hre na klavíri želáme veľa šťastia a úspechov.

 

 

Školské kolo klavírnej súťaže

 

            Dvadsiati štyria nadaní mladí klaviristi, ktorí študujú v našej škole, si mohli zmerať svoje sily v školskom kole klavírnej súťaže, ktoré sa konalo dňa 15. 3. 2015.

            A výsledky?

zlatom pásme sa umiestnili:

Natália Garčárová, žiačka 1. ročníka 1. časti I. stupňa z triedy p. uč. Bc. Ľudmily Milčákovej, DiS. art.

Jakub Kirňak, 1./1./I. z triedy p. uč. Aleny Mušutovej, DiS. art.

Veronika Langová, 1./1./I. z triedy p. uč. Miriam Bednárovej

Alexandra Lauková, 1./1./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Sofia Sedláčková, 1./1./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Leona Žoldáková, 1./1./I. z triedy p. uč. Bc. Ľudmily Milčákovej, DiS. art.

Miriama Mederyová, 2./1./I. z triedy p. uč. Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art.

Ema Šefčíková, 2./1./I. z triedy Evy Macejákovej

Šimon Kirňak, 4./1./I. z triedy p. uč. Aleny Mušutovej, DiS. art.

Patrícia Geciová, 1./2./I. z triedy p. uč. Ľubice Gábikovej, DiS. art.

Vanesa Labancová, 2./1./I.  z triedy p. uč. Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art.

Eliška Lašková, 2./2./I. z triedy p. uč. Ľubice Gábikovej, DiS. art.

Veronika Liptáková, 4./2./I. z triedy p. uč. Ľubice Gábikovej

Andrea Mackovjaková, 4./2./I. z triedy p. uč. Bc. Ľudmily Milčákovej, DiS. art.

Daniel Martavuz, 4./2./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Veronika Popreňáková, 4./2./I. z triedy p. uč. Ľubice Gábikovej, DiS. art.

            V striebornom pásme sa umiestnili:

Ján Almáši, 2./1./I. z triedy p. uč. Evy Macejákovej

Zoja Jendrálová, 2./1./I. z triedy p. uč. Miriam Bednárovej

Pavel Lusk, 2./1./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Laura Petrášková, 2./1./I. z triedy p. uč. Miriam Bednárovej

Matej Papcun, 4./1./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Zuzana Mackovjaková, 2./2./I. z triedy p. uč. Bc. Ľudmily Milčákovej

Alex Molitoris, 2./2./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Timea Melegová, 4./2./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

            Všetkým žiakom ďakujeme za ich snahu a pekné umelecké výkony. Vyučujúcim ďakujeme za prípravu žiakov. A všetkým želáme veľa síl, trpezlivosti, snahy a úspechov pri cvičení nových skladieb, s ktorými nás budú reprezentovať aj mimo našej školy. 

 

 

Vyhodnotenie 9. ročníka klavírnej súťaže

 

Máme až 6 zlatých pásem!!

 

V tomto školskom roku, 19. apríla 2016 sa v našom meste konal už 9. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri, ktorú naša škola organizuje každé 2 roky.

         Prihlásil sa rekordný počet účastníkov. Do štyroch kategórií si prišlo zasúťažiť 124 mladých klavírnych talentov, ktorý si pripravili svoj program pod vedením 76 pedagógov z 36 škôl, okrem škôl z bližšieho okolia dokonca aj z Bratislavy.  Najviac účastníkov bolo v II. kategórii – až 51. V takejto tvrdej konkurencii našu školu reprezentovalo 13 žiakov.

         Získali sme 2 umiestnenia v bronzovom pásme: Vanesa Labancová z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art., ktorá nás reprezentovala v II. kategórii a Patrícia Petrušková, žiačka z triedy p. uč. Bc. A. Kamenickej, DiS. art., ktorá súťažila v IV. kategórii.

         Strieborné pásmo si svojím výkonom vydobyli v I. kategórii Miriam Mederyová z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art.; v II. kategórii Júlia Kuchárová z triedy p. uč. Mgr. O. Ringošovej a Eliška Lašková z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.; v III. kategórii Veronika Kacvinská z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art. a v IV. kategórii Tomáš Palušák, tiež z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

         Najcennejšiu trofej, umiestnenie v zlatom pásme si za svoj výkon odniesli v I. kategórii Zoja Jendrálová z triedy p. uč. Bc. A. Kamenickej, DiS. art., ktorá získala aj zvláštnu cenu poroty za nádherný hudobný prejav u najmladšej účastníčky súťaže, Lenka Palušáková, tiež z triedy p. uč. Bc. A. Kamenickej, DiS. art. a Tamara Kondrátová, žiačka z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.; v II. kategórii Paulína Tkáčová z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art. a Patrícia Geciová z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.; v IV. kategórii získala zlato Katarína Ema Kubičárová z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

         O vysokej úrovni nášho klavírneho oddelenia svedčia celkové výsledky: ani jeden diplom za účasť, 2 bronzové, 5 strieborných a 6 zlatých pásiem.

         Tešili nás aj slová poroty a všetkých zúčastnených, ktorí chválili organizáciu súťaže, príjemné prostredie našej školy a príjemných a ústretových pedagógov z našej „ZUŠ-ky“.

         Všetkým súťažiacim ďakujeme, že nás úspešne reprezentovali a dúfame, že nás budú takisto kvalitne reprezentovať aj na ďalších súťažiach.

         Ďakujeme pedagógom za ich prípravu žiakov a želáme im veľa tvorivých úspechov aj v ďalších rokoch.    

         O 2 roky sa, dúfame, stretneme opäť, na jubilejnom 10. ročníku súťažnej prehliadky v hre na klavíri.

 

 

 

KLAVÍRNA SÚŤAŽ

Dňa 15. marca 2016 sa v Rožňave uskutočnila nadregionálna súťaž v hre na klavíri Súťažilo sa v troch kategóriách. Našu školu reprezentovali 3 žiaci.

V I. kategórii súťažili Paulína Tkáčová, žiačka 3. ročníka 1. časti I. stupňa z triedy p. uč. Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art. a Eliška Lašková, žiačka 4. ročníka 1. časti I. stupňa z triedy p. uč. Ľubici Gábikovej. V konkurencii ďalších 26 žiakov zo 6 škôl obe získali strieborné pásmo.

V II. kategórii hájil farby našej školy Tomáš Palušák, žiak 4. ročníka 2. časti I. stupňa z triedy p. uč. Ľubici Gábikovej, DiS. art. V konkurencii 17 žiakov zo 7 škôl získal zlaté pásmo.

         Súťažiacim gratulujeme a želáme im aj ich učiteľkám veľa šťastia a úspechov v ďalších súťažiach.