Školské kolo klavírnej súťaže

 

            Dvadsiati štyria nadaní mladí klaviristi, ktorí študujú v našej škole, si mohli zmerať svoje sily v školskom kole klavírnej súťaže, ktoré sa konalo dňa 15. 3. 2015.

            A výsledky?

zlatom pásme sa umiestnili:

Natália Garčárová, žiačka 1. ročníka 1. časti I. stupňa z triedy p. uč. Bc. Ľudmily Milčákovej, DiS. art.

Jakub Kirňak, 1./1./I. z triedy p. uč. Aleny Mušutovej, DiS. art.

Veronika Langová, 1./1./I. z triedy p. uč. Miriam Bednárovej

Alexandra Lauková, 1./1./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Sofia Sedláčková, 1./1./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Leona Žoldáková, 1./1./I. z triedy p. uč. Bc. Ľudmily Milčákovej, DiS. art.

Miriama Mederyová, 2./1./I. z triedy p. uč. Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art.

Ema Šefčíková, 2./1./I. z triedy Evy Macejákovej

Šimon Kirňak, 4./1./I. z triedy p. uč. Aleny Mušutovej, DiS. art.

Patrícia Geciová, 1./2./I. z triedy p. uč. Ľubice Gábikovej, DiS. art.

Vanesa Labancová, 2./1./I.  z triedy p. uč. Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art.

Eliška Lašková, 2./2./I. z triedy p. uč. Ľubice Gábikovej, DiS. art.

Veronika Liptáková, 4./2./I. z triedy p. uč. Ľubice Gábikovej

Andrea Mackovjaková, 4./2./I. z triedy p. uč. Bc. Ľudmily Milčákovej, DiS. art.

Daniel Martavuz, 4./2./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Veronika Popreňáková, 4./2./I. z triedy p. uč. Ľubice Gábikovej, DiS. art.

            V striebornom pásme sa umiestnili:

Ján Almáši, 2./1./I. z triedy p. uč. Evy Macejákovej

Zoja Jendrálová, 2./1./I. z triedy p. uč. Miriam Bednárovej

Pavel Lusk, 2./1./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Laura Petrášková, 2./1./I. z triedy p. uč. Miriam Bednárovej

Matej Papcun, 4./1./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Zuzana Mackovjaková, 2./2./I. z triedy p. uč. Bc. Ľudmily Milčákovej

Alex Molitoris, 2./2./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

Timea Melegová, 4./2./I. z triedy p. uč. Anny Hojnošovej, DiS. art.

            Všetkým žiakom ďakujeme za ich snahu a pekné umelecké výkony. Vyučujúcim ďakujeme za prípravu žiakov. A všetkým želáme veľa síl, trpezlivosti, snahy a úspechov pri cvičení nových skladieb, s ktorými nás budú reprezentovať aj mimo našej školy. 

 

 

Vyhodnotenie 9. ročníka klavírnej súťaže

 

Máme až 6 zlatých pásem!!

 

V tomto školskom roku, 19. apríla 2016 sa v našom meste konal už 9. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri, ktorú naša škola organizuje každé 2 roky.

         Prihlásil sa rekordný počet účastníkov. Do štyroch kategórií si prišlo zasúťažiť 124 mladých klavírnych talentov, ktorý si pripravili svoj program pod vedením 76 pedagógov z 36 škôl, okrem škôl z bližšieho okolia dokonca aj z Bratislavy.  Najviac účastníkov bolo v II. kategórii – až 51. V takejto tvrdej konkurencii našu školu reprezentovalo 13 žiakov.

         Získali sme 2 umiestnenia v bronzovom pásme: Vanesa Labancová z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art., ktorá nás reprezentovala v II. kategórii a Patrícia Petrušková, žiačka z triedy p. uč. Bc. A. Kamenickej, DiS. art., ktorá súťažila v IV. kategórii.

         Strieborné pásmo si svojím výkonom vydobyli v I. kategórii Miriam Mederyová z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art.; v II. kategórii Júlia Kuchárová z triedy p. uč. Mgr. O. Ringošovej a Eliška Lašková z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.; v III. kategórii Veronika Kacvinská z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art. a v IV. kategórii Tomáš Palušák, tiež z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

         Najcennejšiu trofej, umiestnenie v zlatom pásme si za svoj výkon odniesli v I. kategórii Zoja Jendrálová z triedy p. uč. Bc. A. Kamenickej, DiS. art., ktorá získala aj zvláštnu cenu poroty za nádherný hudobný prejav u najmladšej účastníčky súťaže, Lenka Palušáková, tiež z triedy p. uč. Bc. A. Kamenickej, DiS. art. a Tamara Kondrátová, žiačka z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.; v II. kategórii Paulína Tkáčová z triedy p. uč. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art. a Patrícia Geciová z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.; v IV. kategórii získala zlato Katarína Ema Kubičárová z triedy p. uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

         O vysokej úrovni nášho klavírneho oddelenia svedčia celkové výsledky: ani jeden diplom za účasť, 2 bronzové, 5 strieborných a 6 zlatých pásiem.

         Tešili nás aj slová poroty a všetkých zúčastnených, ktorí chválili organizáciu súťaže, príjemné prostredie našej školy a príjemných a ústretových pedagógov z našej „ZUŠ-ky“.

         Všetkým súťažiacim ďakujeme, že nás úspešne reprezentovali a dúfame, že nás budú takisto kvalitne reprezentovať aj na ďalších súťažiach.

         Ďakujeme pedagógom za ich prípravu žiakov a želáme im veľa tvorivých úspechov aj v ďalších rokoch.    

         O 2 roky sa, dúfame, stretneme opäť, na jubilejnom 10. ročníku súťažnej prehliadky v hre na klavíri.

 

 

 

KLAVÍRNA SÚŤAŽ

Dňa 15. marca 2016 sa v Rožňave uskutočnila nadregionálna súťaž v hre na klavíri Súťažilo sa v troch kategóriách. Našu školu reprezentovali 3 žiaci.

V I. kategórii súťažili Paulína Tkáčová, žiačka 3. ročníka 1. časti I. stupňa z triedy p. uč. Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art. a Eliška Lašková, žiačka 4. ročníka 1. časti I. stupňa z triedy p. uč. Ľubici Gábikovej. V konkurencii ďalších 26 žiakov zo 6 škôl obe získali strieborné pásmo.

V II. kategórii hájil farby našej školy Tomáš Palušák, žiak 4. ročníka 2. časti I. stupňa z triedy p. uč. Ľubici Gábikovej, DiS. art. V konkurencii 17 žiakov zo 7 škôl získal zlaté pásmo.

         Súťažiacim gratulujeme a želáme im aj ich učiteľkám veľa šťastia a úspechov v ďalších súťažiach.