V školskom roku 2018/2019 v klavírnom oddelení 

vyučujú títo pedagógovia:

vedúca klavírneho oddelenia

Ľubica Gábiková DiS.art.

vyučujúci

Anna Hojnošová DiS.art.

Mgr. Olena Ringošová

Mgr. Lucia Štapinská DiS.art.

PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD.

Bc. Alena Mušutová DiS.art.

Bc. Ľudmila Milčáková DiS.art.

Eva Macejáková

 

Bc. Katarína Roguľová  DiS.art. /materská dovolenka/ 

Mgr. Eva Mišenčíková DiS.art. /materská dovolenka/

Mgr. Alžbeta Kamenická, DiS. art. /materská dovolenka/