V školskom roku 2016/2017 v klavírnom oddelení 

vyučujú títo pedagógovia 

vedúca klavírneho oddelenia

Ľubica Gábiková DiS.art.

vyučujúci

Anna Hojnošová DiS.art.

Mgr. Olena Ringošová

Mgr. Lucia Štapinská DiS.art.

PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD.

Alena Mušutová DiS.art.

Bc. Ľudmila Milčáková DiS.art.

Eva Macejáková

Miriam Bednárová

Katarína Roguľová  DiS.art. /materská dovolenka/ 

Mgr. Eva Mišenčíková DiS.art. /materská dovolenka/

Mgr. Alžbeta Kamenická, DiS. art. /materská dovolenka/