Hnúšťanský akord 2018 -celoslovenské kolo

Spišiaci v Hnúšti nesklamali!

V dňoch 18.-19.3.2018 sa uskutočnila celoslovenská súťaž hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord, zameraná na teoretické a tvorivé vedomosti žiakov s cieľom vytvárať pozitívny vzťah k hudobnej náuke a súčasne hravou formou zvyšovať vedomostnú úroveň. Súťaž bola nesmierne náročná hlavne v tom, že súťažiaci museli vo veľmi krátkom čase riešiť teoretické i praktické úlohy a preukázať vysokú úroveň vedomostí, kreativitu, rýchlosť a presnosť v riešení náročných úloh.

Naša ZUŠ –ka mala zastúpenie v dvoch kategóriách – A,C.

Družstvo A kategórie v zložení Katarína Kollárová, Ema Šefčíková, Rastislav Švač a Boris Bednár pod vedením učiteľky PhDr. Alexandri Schmidtovej, PhD. skončilo na peknom šiestom mieste. Musíme však povedať, že patrili k takmer najmladším učastníkom celej súťaže. Družstvo C kategórie v zložení Zuzana Mackovjaková, Vanesa Labancová a Lucia Leskovjanská pod vedením Mgr. Stanislava Dvorského si v konkurencii družstiev z celého Slovenska vybojovalo výborné tretie miesto.

Všetkým súťažiacim a ich pedagógom PhDr. Alexandre Schmidtovej, PhD. a Mgr. Stanislavovi Dvorskému, ktorí žiakov na túto súťaž pripravovali ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho mesta a ZUŠ.

BLAHOŽELÁME!!

Krajské kolo Hnúšťanského akordu 2018

20. februára 2018 sa v priestoroch našej ZUŠ konalo krajské kolo vedomostnej súťaže v hudobnej náuke - Hnúšťanský akord. Súťažili trojčlenné družstvá z  Michaloviec a z našej ZUŠ Spišská Nová Ves. Možno si kladiete otázku o akú vedomostnú súťaž v umeleckom prostredí môže ísť. Ide celkom náročné sumarizovanie vedomostí z oblasti hudobnej teórie, dejín hudby, sluchovej analýzy, či logického myslenia. Súťaž je postupová. Družstvá sa museli postupne prebojovať cez školské, okresné až po krajské kolo, z ktorého iba 1. miesta postupujú do celoslovenského kola v Hnúšti. Žiaci sa už od septembra svedomito pripravovali po víkendoch, cez prázdniny, po vyučovaní. Našu školu reprezentovali dve družstvá v kategórii A a B. Postup si naši žiaci nakoniec vybojovali v A kategórii v zložení - Katarína Kollárová, Rastislav Švač a Šefčíková Ema, v ktorej sa stali víťazmi. V kategórii B sa naše družstvo umiestnilo na 2. mieste. Obe družstvá pripravila PhDr. Alexandra Smidtová, PhD..

Nám neostáva nič ako im popriať veľa síl do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať o mesiac v Hnúšti.

 Výsledky:
A kategória:
1. miesto družstvo zo ZUŠ Spišská Nová Ves
2. miesto: družstvo zo ZUŠ Michalovce

B kategória:
1. miesto: družstvo zo ZUŠ Michalovce
2. miesto: družstvo zo ZUŠ Spišská Nová Ves

C kategória - nesúťažila, nakoľko sa do súťaže neprihlásilo žiadne družstvo okrem žiakov zo ZUŠ Spišská Nová Ves, preto postupujú na celoslovenskú súťaž bez absolvovania krajského kola.

Do celoslovenského kola v Hnúšti postupujú tieto družstvá: A-Michalovce, B-Spišská Nová Ves, C-Spišská Nová Ves.

Všetkým srdečne gratulujeme!