Krajské kolo Hnúšťanského akordu 2018

20. februára 2018 sa v priestoroch našej ZUŠ konalo krajské kolo vedomostnej súťaže v hudobnej náuke - Hnúšťanský akord. Súťažili trojčlenné družstvá z  Michaloviec a z našej ZUŠ Spišská Nová Ves. Možno si kladiete otázku o akú vedomostnú súťaž v umeleckom prostredí môže ísť. Ide celkom náročné sumarizovanie vedomostí z oblasti hudobnej teórie, dejín hudby, sluchovej analýzy, či logického myslenia. Súťaž je postupová. Družstvá sa museli postupne prebojovať cez školské, okresné až po krajské kolo, z ktorého iba 1. miesta postupujú do celoslovenského kola v Hnúšti. Žiaci sa už od septembra svedomito pripravovali po víkendoch, cez prázdniny, po vyučovaní. Našu školu reprezentovali dve družstvá v kategórii A a B. Postup si naši žiaci nakoniec vybojovali v A kategórii v zložení - Katarína Kollárová, Rastislav Švač a Šefčíková Ema, v ktorej sa stali víťazmi. V kategórii B sa naše družstvo umiestnilo na 2. mieste. Obe družstvá pripravila PhDr. Alexandra Smidtová, PhD..

Nám neostáva nič ako im popriať veľa síl do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať o mesiac v Hnúšti.

 Výsledky:
A kategória:
1. miesto družstvo zo ZUŠ Spišská Nová Ves
2. miesto: družstvo zo ZUŠ Michalovce

B kategória:
1. miesto: družstvo zo ZUŠ Michalovce
2. miesto: družstvo zo ZUŠ Spišská Nová Ves

C kategória - nesúťažila, nakoľko sa do súťaže neprihlásilo žiadne družstvo okrem žiakov zo ZUŠ Spišská Nová Ves, preto postupujú na celoslovenskú súťaž bez absolvovania krajského kola.

Do celoslovenského kola v Hnúšti postupujú tieto družstvá: A-Michalovce, B-Spišská Nová Ves, C-Spišská Nová Ves.

Všetkým srdečne gratulujeme!