Pedagógovia v školskom roku 2017/2018

 

               Vedúci oddelenia :      Mgr. Stanislav Dvorský

                                                   PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD.

                                                   Mgr. Gabriel Kopilec