Súbory v gitarovom oddelení

Gitarový súbor Lyra 

Súbor vznikol v  školskom roku 2010/2011 pracuje pod vedením Zuzany Lukáčovej. V súbore je 13 členov rôzneho veku, od 9 rokov do 17 rokov. Pravidelne sa zúčastňuje školských koncertov, na ktorých deti radi vystupujú. Už 2x sme sa zúčastnili celoslovenského festivalu komornej hudby Gelnický kľúč, kde sme sa v školskom roku 2010/2011 umiestnili v striebornom pásme a v minulom školskom roku sme sa s úspechom posunuli do zlatého pásma. Cieľom našej práce je účasť na koncertoch a tiež účasť na celoslovenskej súťaži Gelnický kľúč. V školskom roku 2018/2019gitarový súbor nepracuje z dôvodu menšieho počtu žiakov a pretransformoval sa do komornej hry.

Gitarový súbor

Aj tento súbor vznikol v školskom roku 2010/2011 pod vedením Zuzany Dudžákovej ( bývalej učiteľky gitarovej hry).  Michaela Zeleňáková,  absolventka VŠMU, tento súbor prevzala po svoje bývalej učiteľke. V školskom roku 2018/2019 pracuje gitarový súbor pod vedením Mgr.art. Michaely Regecovej, ktorá taktiež vedie gitarové kvarteto a dva zoskupenia komornej hry.