Pripravujeme

V školskom roku 2014/2015 sa pripravujeme na Celoslovenskú gitarovú súťaž "Bojnice 2015", v dňoch  26.-27.3.2015. Súťaže sa zúčastnia Lukáš Gavroň, v tomto školskom roku z tr. Zuzany Lukáčovej a nováčik na súťažiach Andrejka Livorová, taktiež z tr. Zuzany Lukáčovej.

Držte nám prsty!!!

V apríli 2015 sa uskutoční celoškolská gitarová súťaž, kde sa budú môcť prezentovať všetci žiaci gitarového oddelenia.