Pedagógovia

V gitarovom oddelení vyučujú títo pedagógovia:

vedúca oddelenia: Zuzana Lukáčová - gitara

                                   Mgr.art. Michaela Regecová - gitara

                                   Radoslav Sedlák DiS.art. - gitara

                                   Alžbeta Motulková - gitara

                                   Alena Mušutová DiS.art. - gitara

                                   Mgr. Andrea Marchynová DiS.art. - spev

                                    Bc. Michaela Formelová - spev