Pedagógovia

V gitarovom oddelení vyučujú títo pedagógovia:

vedúca oddelenia: Mgr.art. Michaela Regecová - gitara

                                   Bc. Zuzana Lukáčová, DiS.art. - gitara

                                   Radoslav Sedlák DiS.art. - gitara

                                   Alžbeta Motulková - gitara

                                   Bc. Alena Mušutová DiS.art. - gitara

                                   Mgr. Gabriel Kopilec - spev, spevácky zbor, komorný spev

                                   Mgr. Zdenka Poklembová, DiS.art. -spev, spevácky zbor