GITAROVÉ SÚŤAŽE

Školský rok 2014/2015

Dňa 26.-27.03.2015 sme sa zúčastnili Celoslovenskej  gitarovej súťaže v Bojniciach.  Vrátili sme sa s veľkých úspechom , v podobe 1. miesta a Laureáta súťaže v I. kategórií, ktorý získala Andrea Livorová, v II. kategórií sa v  silnej konkurencii v zlatom pásme na štvrtom mieste umiestnil Lukáš Gavroň, žiaci z tr. Zuzany Lukáčovej.  Z úspechu žiakov sa veľmi tešíme a prajeme žiakom veľa tvorivých síl a chuti do ďalšej práce !!!

Dňa 28. 04.2015 sa konalo školské kolo gitarovej súťaže. Zúčastnilo sa jej 39 žiakov.  Tu sú výsledky:

I. kategória:

Adam Karpiš - bronzové pásmo, tr. uč. R. Sedlák DiS.art.

Šimon Ľorko - bronzové  pásmo, tr. uč. R. Sedlák DiS.art.

Andrej Sedlačko - strieborné pásmo, tr. uč. R. Sedlák  DiS.art.

Matej Baniak - strieborné pásmo, tr. uč. R. Sedlák  DiS.art.

Juraj Leskovjanský - zlaté pásmo, tr. uč. Z. Lukáčová

Charlota da Cruz - zlaté pásmo, tr. uč. Z. Lukáčová

Matúš Melega - zlaté pásmo, tr. uč. A. Mušutová

II. kategória:

Timur Stanko - bronzové pásmo, tr. uč. R. Sedlák DiS.art.

Šimon Širila - bronzové pásmo, tr. uč. R. Sedlák DiS.art.

Petra Vozárová - strieborné pásmo, tr. uč. R. Sedlák  DiS.art.

Dominka Vojtkovská - strieborné pásmo, tr. uč. A. Mušutová

Simon Figlár - zlaté pásmo, tr. uč. A. Motulková

Tatiana Jakubeková - zlaté pásmo, tr. uč. A. Mušutová

Marek Frankovič - zlaté pásmo, tr. uč. R. Sedlák DiS.art.

Peter Marhefka - zlaté pásmo, tr. uč. Z. Lukáčová

Andrea Livorová - zlaté pásmo, tr. uč. Z. Lukáčová

III. kategória:

Kristína Pavlíková - bronzové pásmo, tr. uč. R. Sedlák DiS.art.

Zuzana Pavlíková - bronzové pásmo, tr. uč. R. Sedlák DiS.art.

Kamila Gajová - strieborné pásmo, tr. uč. A. Motulková

Damián Smik - strieborné pásmo, tr. uč. A. Motulková

Samuel Kačenga - strieborné pásmo, tr. uč. Z. Lukáčová

Sebastián Smik - zlaté pásmo, tr. uč. A. Motulková

Jakub Novotný - zlaté pásmo, tr. uč. Z. Lukáčová

Lukáš Gavroň - zlaté pásmo, tr. uč. Z. Lukáčová

Lukáš Frankovič - zlaté pásmo, tr. uč. Z. Lukáčová

IV. kategória:

Daniel Hudran - bronzové pásmo, tr. uč. R. Sedlák DiS.art.

David Potočný - bronzové pásmo, tr. uč. R. Sedlák DiS.art.

Marek Šutarík - strieborné pásmo, tr. uč.R. Sedlák

Richard Duľa - strieborné pásmo, tr. uč. A. Motulková

Ema Slovinská - zlaté pásmo, tr. uč. A. Motulková

Simona Olekšáková - zlaté pásmo, tr. uč. A. Motulková

Maximilián Ogurčák - zlaté pásmo, tr. uč. A. Motulková

Patrícia Olejárová - zlaté pásmo, tr. uč. A. Motulková

Branislav Kacvinský - zlaté pásmo, tr. uč. A. Motulková

Karolína Halečková - zlaté pásmo, tr. uč. Z. Lukáčová

Augustín Mušuta - zlaté pásmo, tr. uč. Z. Lukáčová

V. kategória:

Matej Šmida - zlaté pásmo, tr. uč. R. Sedlák DiS.art.

Michal Mulik - zlaté pásmo, tr. uč. Z. Lukáčová

Matúš Livora - zlaté pásmo, tr. uč. Z. Lukáčová

Všetkým súťažiacim a pedagógom BLAHOŽELÁME!!!

 

 Školský rok 2013/2014

 

Dňa 4.4. 2014 sme sa zúčastnili Medzinárodnej gitarovej súťaže Giraltovce 2014. Táto súťaž sa koná každé dva roky a my sme jej pravidelnými účastníkmi. Tento rok  sa po prvý krát na súťaži predstavili dvaja gitarový  nováčikovia, dvaja Lukášovia . Jedným bol Lukáš Gavroň z triedy Mgr.art. Michaely Zeleňákovej, ktorý sa v I. kategórií umiestnil v bronzovom pásme a druhý Lukáš Frankovič, z triedy Zuzany Lukáčovej, ktorý sa v I. kategórií umiestnil v bronzovom pásme.  Veľmi nás teší, že máme šikovných nasledovníkov a veríme, že ich účasť na súťaži vyburcovala a radi budú cvičiť a rozvíjať svoj talent.  Na tejto súťaži sme mali zastúpenie aj v II. kategórií, kde už súťažami ostrieľaná Karolína Halečková, z triedy Mgr. art. Michaely Zeleňákovej, získala strieborné pásmo. Všetkým súťažiacim blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

 

Dňa 13. 5. 2014 sa v koncertnej sále školy konala školská gitarová súťaž. Zúčastnili sa jej žiaci gitarového oddelenia a tu sú výsledky:

I. kategória :

Šimon Širila  - diplom za účasť , tr. uč. R. Sedlák DiS. art.

Timur Stanko - bronzové pásmo, tr. uč. R. Sedlák DiS. art.

II. kategória:  Bronzové pásmo

Michaela Povecová, tr. uč. R. Sedlák DiS. art.

Zuzana Pavlíková, tr.  uč. R. Sedlák DiS. art.

Kamila Gájová , tr.uč.  Mgr. art. Michaela Zeleňáková

Damián Smyk, tr.uč.  Mgr. art. Michaela Zeleňáková

Pater Marhefka, tr. uč. Zuzana Lukáčová

Strieborné pásmo :

Marek Frankovič, tr.  uč. R. Sedlák DiS. art.

Kristína Pavlíková, tr.  uč. R. Sedlák DiS. art.

Petra Vozárová, tr.  uč. R. Sedlák DiS. art.

Sebastián Smyk, tr.uč.  Mgr. art. Michaela Zeleňáková

Jakub Novotný, tr. uč. Zuzana Lukáčová

Zlaté pásmo:

Andrrea Livorová, tr. uč. Zuzana Lukáčová

Tatiana Jakubeková, tr.uč.  Mgr. art. Michaela Zeleňáková

Simon Figlár, tr.uč.  Mgr. art. Michaela Zeleňáková

Hlavnú cenu v I. kategórií získal Lukáš Gavroň , tr.uč.  Mgr. art. Michaela Zeleňáková

III. kategória: Bronzové pásmo

Richard Duľa, tr. uč. Alžbeta Motulková

Strieborné pásmo

Samuel Kačenga, tr. uč. Zuzana Lukáčová

Dávid Potočný, tr. uč. Radoslav Sedlák DiS. art.

zlaté pásmo

Karolína Halečková, tr.uč.  Mgr. art. Michaela Zeleňáková

Lukáš Frankovič, tr. uč. Zuzana Lukáčová

Ema Slovinská, tr. uč. Alžbeta Motulková

IV. kategória: Bronzové pásmo

Katarína Majerníčková, tr. uč. Radoslav Sedlák, DiS. art.

Júlia Hamráková, tr. uč. Zuzana Lukáčová

Dominik Kočiš, tr.uč.  Mgr. art. Michaela Zeleňáková

Strieborné pásmo

Marek Šutarík, tr. uč. Alžbeta Motulková

Zlaté pásmo

Lukáš Kozák, tr. uč. Zuzana Lukáčová

B L A H O Ž E L Á M E !!!

 

Dňa 21.5.2014 sme s Lukášom Gavroňom a Matúšom Livorom vybrali zabojovať o dobré umiestnenie na Medzinárodný festival I. Ballu - mladí gitaristi do Dolného Kubína. V silnej konkurencii slovákov, ukrajincov a čechov sa Lukáš Gavroň, z triedy p. učiteľky Michaely Zeleňákovej v I. kategórií umiestnil na 5. mieste, Matúš Livora, z triedy p. učiteľky Zuzany Lukáčovej sa umiestnil vo veľmi silnej IV. kategórii na 7. mieste. Našim žiakom srdečne blahoželáme a prajeme si, aby nás aj naďalej úspešne reprezentovali.

Školský rok 2015/2016

 

 

Gitarový festival  Giraltovce 2016.

Už po 10-ty krát organizovala  ZUŠ v Giraltovciach úspešný Gitarový festival s medzinárodnou účasťou.  Už po 10- ty krát sa tejto súťaže zúčastnili žiaci našej Základnej umeleckej školy a po 10- ty krát sme odtiaľ odchádzali so skvelými výsledkami a umiestneniami na popredných miestach.  V tomto roku sa  silne obsadenej  súťaže zúčastnili traja žiaci:  Carlota Sofia Da Cruz  sa v I. kategórií  umiestnila v striebornom pásme,  Lukáš Gavroň sa II. kategórií umiestnil v striebornom pásme. Oboch žiakov pripravovala  Mgr.art. Michaela Regecová.  Andrea Livorová z triedy Zuzany Lukáčovej sa v I. kategórií umiestnila v zlatom pásme. Žiakom a samozrejme pani učiteľkám srdečne blahoželáme!!!

Školská gitarová súťaž

Dňa 17. mája 2016 sa stretli všetci žiaci gitarové oddelenia na školskom kole gitarovej súťaže. Tento deň bol pomerne chladný, ale zato súťažná atmosféra bola poriadne horúca. V porote sedeli učitelia gitarového oddelenia v zlaožení: Mgr.art. Micheala Regecová, Alena Mušutová Dis.art, Alžbeta Motulková, Radoslav Sedlák Dis.art. a Zuzana Lukáčová. Žiaci boli ocenení v pásmach a najlepší z kategórie ocenením Lauerát súťaže.

Výsledky:

bronzové pásmoI. kategória: Karolína Neupauerová, Barbora Karchňáková, Matej Baniak, Simon Ľorko, z tr. R.Sedláka, Matúš Melega z tr. A. Mušutovej,  II. kategória: Šimon Širilla z tr. R. Sedláka, III. kategória: Kristína Pavlíková z tr. R. Sedláka, Damián Smik z tr. M. Regecovej a Jakub Novotný z tr. Z. Lukáčovej, IV.kategória: Daniel Hudran, Dávid Potočný, Marek Šutarík z tr. R. Sedláka, Maximilián Ogurčák z tr. A. Motulkovej

strieborné pásmo - I. kategória: Emanuel Henzély z tr. A Motulkovej, Adam Karpiš, Andrej Sedlačko z tr. R. Sedláka, II.kategória: Marek Frankovič z tr. R. Sedláka, Simon Figlár z tr. M. Regecovej, Dominika Vojtkovská z tr. A. Mušutovej, III. kategória:  Zuzana Pavlíková z tr. R. Sedláka, Sebastián Smik z tr. M. Regecovej, Lukáš Frankovič, Samuel Kačenga z tr. Z. Lukáčovej, IV. kategória: Richard Duľa, Ema Slovinská z tr. A. Motulkovej, Branislav Kacvinský z tr. M. Regecovej

zlaté pásmo - I. kategória: Marek Krivda, Dominik Mušuta z tr. A. Mušutovej, Juraj Leskovjanský z tr. Z. Lukáčovej, Charlota Sofia Da Cruz + ocenenie Laureát súťaže  z tr. M. Regecovej, II.kategória:  Peter Marhefka, Andrea Livorová + ocenenie Laureát súťaže z tr. Z. Lukáčovej, III. kategória: Lukáš Gavroň + ocenenie Laureát súťaže z tr. M. Regecovej, IV. kategória: Patrícia Olejárová z tr. A. Motulkovej, Karolína Halečková, Augustín Mušuta + ocenenie Laureát súťaže a Cena poroty z tr. Z. Lukáčovej

Všetkým srdečne blahoželáme !!!