Pedagógovia

V oddelení vyučuje 6 pedagógov:

 

Mgr. Denisa Kotradyová DiS.art. - vedúca oddelenia - zobcová flauta, priečna flauta

Bc.Tatiana Ogurčáková, DiS.art. -  zobcová flauta, priečna flauta

Mgr. Slavomír Rakyta DiS.art. - zobcová flauta, saxofón

Jozef  Vysokai DiS.art. - zobcová flauta, klarinet, saxofón, priečna flauta, trúbka                             

Bc. Marek Kacvinský DiS.art. - zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón  

Bc. Peter Zajac - bicie nástroje