O nás

     Dychové oddelenie ZUŠ tvorí neoddeliteľnú súčasť celého hudobného odboru. Vyučuje sa v ňom hra na zobcovej flaute, priečnej flaute,klarinete, saxofóne,trúbke. Dychové oddelenie má bohatú minulosť, vychovalo množstvo žiakov, ktorí ďalej svoju zručnosť zúročovali na konzervatóriu a VŠMU.  Oddelenie navštevuje veľa talentovaných žiakov, ktorí reprezentujú oddelenie na akciách usporiadaných mestom  Spišská Nová Ves, súťažiach, verejných koncertoch.