Dychové súťaže

1 . ročník súťažnej prehliadky

v hre na drevených dychových nástrojoch

 

16. 04. 2013

 

V tomto školskom roku sa naša ZUŠ v Spišskej Novej Vsi rozhodla usporiadať 1. ročník súťažnej prehliadky v hre na drevených dychových nástrojoch. Do súťaže sa zapojilo 45 súťažiach z celého východoslovenského regiónu.

 Zloženie porôt:

Odborná porota č. 1: Mgr.art. Júlia Burášová, ArtD. - predseda,

Magdaléna Rizmanová, Tatiana Prejsová, Mgr. Denisa Kotradyová DiS.art.

Odborná porota č. 2.: Mgr.art. Štefan Tkáč - predseda

Mgr. art. Ján Samsely, Mgr. Slavomír Rakyta, Jozef  Vysokai

 

Umiestnenie našich žiakov

 

1. kategória zobcová flauta

            zlaté pásmo

Lucia Leskovjanská – tr. uč. Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art.

            strieborné pásmo

Zdenka Marcinová – tr. uč. Marek Kacvinský

2. kategória -  zobcová flauta

            strieborné pásmo

Alexandra Brežná – tr. uč. Tatiana Prejsová

3. kategória - zobcová flauta

            strieborné pásmo

Monika Kľučárová – tr. uč. Jozef Vysokai

            bronzové pásmo

Viktória Klingová – tr. uč. Tatiana Prejsová

1. kategória – priečna flauta

            bronzové pásmo

Viktória Jakubcová  - tr. uč. Mgr. Denisa Kotradyová, Dis.art.

Ema Školníčková – tr. uč. Mgr. Denisa Kotradyová, Dis.art.

3. kategória – priečna flauta

            strieborné pásmo

Viktória Vysokaiová – tr. uč. Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art.

1. kategória – klarinet, saxofón

            strieborné pásmo

Ján Čonka – tr. uč. Jozef Vyokai

Kristína Cmorejová – tr. uč. Mgr. Slavomír Rakyta

3. kategória saxofón

            strieborné pásmo

Tomáč Cvengroš – tr. uč. Mgr. Slavomír Rakyta

 

Ocenenie za najlepšieho korepetítora získala naša p. uč. Ľubica Gábiková.

 

Všetkým žiakom a pedagógom srdečne blahoželáme!