Dychové súťaže

Čarovná flauta - celoslovenská súťaž Nižná

Dňa 22.-24.11.2017 sa v Nižnej na Orave uskutočnil 16. ročník celoslovenskej súťaže v hre na drevených dychových nástrojoch Čarovná flauta. Žiačka Alísia Almássyová sa umiestnila z 11 súťažiacich prvej kategórie na krásnom 2.mieste a Viktória Jakubcová získala 3. miesto. Obe žiačky pripravila Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art. klavírny sprievod Mgr. Jana Blaščáková, DiS.art.

srdečne gratulujeme