Pedagógovia

vedúci oddelenia: Martin Konečný, DiS.art. - akordeón, keyboard, komorná hra

Mgr. Eva Šterbáková DiS.art.- akordeón

Marián Kamenický, DiS.art. - akordeón, keyboard, komorná hra, tanečná skupina Rubikon

Mgr. Olena Ringošová - keyboard

Bc. Alena Mušutová, DiS.art. - keyboard