Hudba ako jedna z múz veľmi úzko súvisí s fyzikou a matematikou. Možno práve vďaka fyzikálnej podstate zvuku prenikla do oblasti hudby v značnej miere práve elektronika, ktorá má za sebou približne sto rokov vývoja. Je to celkom logický vývoj hudobného inštrumentária, ktorý ide ruka v ruke s celkovým vývojom technológií.

 

Do skupiny elektronických klávesových hudobných nástrojov patria: organy, digitálne klavíry, syntetizátory, keyboardy. Práve posledne menovaný sa stal na prelome XX. a XXI. storočia veľmi populárny a žiadaný. Tento nástroj, ktorý sa teší rastúcej obľube, nám ponúka široké možnosti využitia. Je veľmi dôležité, aby príslušný systém výučby zodpovedal možnostiam nástroja a želaniam a očakávaniam žiakov.

Akordeón zaujíma významné miesto v systéme hudobného vzdelávania. Možno ho použiť ako plnohodnotný nástroj v komornej, alebo súborovej hre rôznych hudobných žánrov. Akordeón v posledných desaťročiach je stále viac uznávaný aj ako sólový nástroj. Píšu preň poprední hudobní skladatelia. Má vlastnú notovú literatúru a to ho zaraďuje medzi nástroje so všetkými koncertnými možnosťami.