Výtvarnému odboru sa plnia sny

Začiatok nového kalendárneho roka sa začal veľmi pozitívne v prospech výtvarného odboru našej  ZUŠ.   Touto  cestou chceme  vysloviť  veľké   „ĎAKUJEME“   firme TPF group s.r.o. ( spravujúci  portály Slevoking.cz a Zlavoking.sk ) za ich štedrý sponzorský dar  v hodnote 5000 €, veľmi si to vážime.  Vďaka tejto krásnej sume sme si dovolili zabezpečiť  do výtvarných tried pomôcky, ktoré určite zefektívnia vyučovací proces výtvarnej výchovy. Po vzájomnom zvážení pedagógov výtvarného odboru sme sa zhodli na výbere trvácnych výtvarných pomôcok, ktorých použitie bude spĺňať viacero funkcií. S radosťou môžeme zhodnotiť, že sa tajné sny stali skutočnosťou.

   Učebňu keramiky sme doplnili o elektrický hrnčiarsky kruh so stoličkou, maliarskym kružkomstojanom na keramiku. Ďalšie finančné prostriedky sme použili na nákup maliarskych stojanov v počte 15 ks, ktoré budú slúžiť na praktické aj estetické využitie. Ďalšiu výtvarnú triedu môžeme využívať na tlač grafiky prostredníctvom grafického lisu s príslušenstvom, ako sú sady rydielsuchých ihiel. Vyučujúci proces zastrešuje Štátny          a Školský vzdelávací program, ktorého súčasťou je aj oblasť venovaná tradičným remeslám. Vedúca výtvarného odboru, vzhľadom na to, že vyštudovala výtvarný odbor zameraný na textil, chce ponúknuť žiakom vedomosti a naučiť praktickým zručnostiam v tejto problematike. Z toho dôvodu sme si dovolili zakúpiť aj šijacie stroje, ktoré sú nevyhnutné  pre spracovanie textilu do úžitkovej podoby.  Novinkou  a zároveň aj na propagáciu školy poslúži  Lis na odznaky, pričom miniatúry žiackych prác sa stanu súčasťou odznaku. Medzi posledné pomôcky sme zvolili rezačky papiera formátu A3podložky na rezanie (15 ks).

   V týchto dňoch prebieha prvé uplatnenie dodaných pomôcok vo vyučovacom procese. Žiaci 1. ročníka II. stupňa sa spoznávajú so šijacími strojmi a učia sa vyrobené voskové batiky zapracovať do úžitkovej podoby obrúsku či obliečky na vankúš. Žiaci na výtvarnej disciplíne Keramika testujú elektrický hrnčiarsky kruh, ktorý bude prínosom pre výrobu úžitkovej keramiky.

   Môžeme doteraz zhodnotiť, že žiaci odchádzajú z vyučovacích hodín spokojní, zrelaxovaní a s úsmevom na tvári. Naskytli sa im nové možnosti skúsiť niečo nové, doteraz nepoznané. Už to je svedectvom toho, že ide      o správnu investíciu, z ktorej budú ťažiť naši žiaci, ktorí majú zmysel a cit pre umenie a krásu.

 

Mgr. Jana Nahálková