Regionálne kolo Celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí


VESMÍR OČAMI DETÍ 2020 

Základná umelecká škola sa aj tohto roku zapojila do výtvarnej súťaže pod názvom Vesmír očami detí 2020, ktorá v okresnom kole prebieha v priestoroch Spišského osvetového strediska. Súčasný 35. ročník prezentoval detské vnímanie vesmíru a jeho zobrazenie prostredníctvom výtvarných prác. Tému vesmíru mohli malí aj mladí výtvarníci stvárňovať ľubovoľnou technikou, ktorú si zvolili. Vernisáž k súťaži sa konala 20. februára 2020 v SOS – SNV, kde si žiaci prevzali diplomy a ocenenia. Výstavu tých najlepších prác tu môžete zhliadnuť do 20. marca 2020. Teší nás, že aj tohto roku sa naši žiaci umiestnili na popredných miestach: krásne 1. miesto získala Liliia Kyshko z triedy p. uč. D. Vojtášovej; 3. miesto obsadil Borisko Dublan z triedy p. uč. E. Bavalovej a Čestné uznanie získala Ema Slebodníková z triedy p. uč. J. Ceterovej. Nesmieme opomenúť ani práce niektorých žiakov: Ivana Petruščáka, Soni Leškovej a Timey Tarkovacsovej, ktorí síce neobsadili výherné miesto, ale ich práce sú súčasťou výstavy. Všetkým žiakom zo srdca blahoželáme k úspechom a prajeme v živote ešte mnoho ďalších.Ocenené práce zároveň postupujú do celoslovenského kola, ktoré organizuje Hvezdáreň v Hurbanove a budeme netrpezlivo čakať na ich ďalší osud.