Ocenení študenti 2017/2018

Primátor mesta Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný, PhD. odovzdal 15. 11. 2017 pri príležitosti Dňa študentstva počas slávnostného prijatia na Radnici ocenenia najlepším žiakom a študentom v našom meste. Ocenení boli žiaci, ktorí prekročili prah vlastných tvorivých síl na súťažiach, vystúpeniach a iných kultúrnych podujatiach, kde ukázali svoj talent a premenili ho na úspech v podobe umiestnenia. Za našu školu si ocenenia prevzali títo študenti:

mladší žiaci: Carlota Sofia da Cruz, Miroslav Pecha, Tamara Gurčíková, Sofia Pavlová a tanečná skupjna Dance Sapiens - (mladšie žiačky - Sofia Salayová, Jolana Javorská, Veronika Fabiánová, Viktória Hrušovská)

 starší žiaci: Marek Kacvinský a tanečná skupina Dance Sapiens (staršie žiačky- Petra Janíková, Katrin Nikoleta da Cruz, Kristína Neupauerová, Veronika Liptáková, Andrea Tkáčová)

 

Srdečne blahoželáme.