Ocenení študenti 2016/2017

Viceprimátorka mesta Spišská Nová Ves Mgr. Lea Grečková odovzdala 16. 11. 2016 pri príležitosti Dňa študentstva počas slávnostného prijatia na Radnici ocenenia najlepším žiakom a študentom v našom meste. Ocenení boli žiaci, ktorí prekročili prah vlastných tvorivých síl na súťažiach, vystúpeniach a iných kultúrnych podujatiach, kde ukázali svoj talent a premenili ho na úspech v podobe umiestnenia. Za našu školu si ocenenia prevzali títo študenti:

mladší žiaci: Terézia Čarnická, Andrea Livorová, Lukáš Gavroň, Juraj Srnčík, Carlota Sofia da Cruz, Vanesa Labancová, Zuzana Mackovjaková, Lucia Leskovjanská a súbor zobcových fláut SYRINX JUNIOR.

 

starší žiaci: sláčikové kvarteto: Maroš Kamenický, Katarína Kavuličová, Marianna Kotradyová a Monika Krokkerová

tanečníčky: Juliána Meindlová, Janka Kamenická, Patrícia Kocurová, Lenka Iľašová, Veronika Kratochvílová  a Klaudia Kukurová.

Srdečne blahoželáme.