Medzinárodná keramická súťaž

NEBO NAD HLAVOU


Český časopis Golem vyhlásil v roku 2019/20 medzinárodnú výtvarnú keramickú súťaž, v ktorej mohli mladí keramikári reagovať na zaujímavú tému Nebo nad hlavou. Do súťaže sa so svojimi žiakmi zapojila i naša keramická „dielnička“ pod vedením p. uč. J. Ceterovej. Výsledky zo súťaže boli veľmi potešujúce, pretože žiačky Lucia Mroceková a Natália Omastová (5/2/I. ) získali so svojou spoločnou prácou nádherné 1. miesto.  Žiačky vytvorili zaujímavé keramické svietidlo, ktoré má svoj význam a symboliku. Podľa slov autoriek: „svietidlo predstavuje sídlisko v noci. Keď sa zasvieti, svietia hviezdy nad panelákmi, kde žijú ľudia - ľudia snívajúci, túžiaci stať sa hviezdou, alebo sa s ňou aspoň stretnúť... Zo svietidla visia keramické  hviezdy, do ktorých sú vyryté mená "hviezd"- spevákov žijúcich, ale aj tých, ktorých hviezdy už naveky svietia na nebi.“ 

K tomuto veľkému úspechu dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme im, nech ich aj naďalej sprevádza takýto tvorivý duch!!!