Naši teoretici idú do   Hnúšte

Dňa 24.02. 2020 sa u nás   konalo  krajské kolo vedomostnej súťaže  z predmetu hudobná náuka pod názvom „ Hnúšťanský akord 2019/2020 “. Naša ZUŠ  mala zastúpenie v  kategóriách  - A, B .  Naši žiaci  sa v oboch kategóriách umiestnili na  prvom mieste  a vybojovali si postup  do celoslovenského kola .

Zloženie družstva  „ A “   kategórie : Ela  Molitorisová , Stela Kleinová , Richard Geci.

Zloženie družstva  „ B “   kategórie : Patrícia Nováková , Alexandra Lauková , Marek Malejčík.

 

Všetkým súťažiacim a ich  učiteľovi Mgr. Stanislavovi Dvorskému, ktorý žiakov na túto súťaž pripravoval blahoželáme   a prajeme  veľa úspechov na celoslovenskom kole.