Hnúšťanský akord 2016 - krajské kolo

22. februára, hneď prvý deň po jarných prázdninách sa v priestoroch našej ZUŠ konalo krajské kolo vedomostnej súťaže v hudobnej náuke - Hnúšťanský akord. Súťažili trojčlenné družstvá zo štyroch miest Košického kraja: Michaloviec, Košíc, Medzeva a samozrejme aj zo Spišskej Novej Vsi. Možno si kladiete otázku o akú vedomostnú súťaž v umeleckom prostredí môže ísť. Ide celkom náročné sumarizovanie vedomostí z oblasti hudobnej teórie, dejín hudby, sluchovej analýzy, či logického myslenia. Súťaž je postupová. Družstvá sa museli postupne prebojovať cez školské, okresné až po krajské kolo, z ktorého iba 1. miesta postupujú do celoslovenského kola v Hnúšti. Pán učiteľ Dvorský sa podujal na neľahkú úlohu. Už od septembra svedomito pripravoval po víkendoch, cez prázdniny, po vyučovaní tri trojčlenné družstvá. A tak ZUŠ Spišská Nová Ves mala v krajskom kole zastúpenie vo všetkých kategóriách. Postup si naši žiaci nakoniec vybojovali v B kategórii v zložení - C. Vojtila, Z. Mackovjaková, L. Leskovjanská, v ktorej sa stali víťazmi. V kategórii A a C sa naše družstvá umiestnili na 2. mieste. V ďalších dvoch kategóriách sa na 1. mieste umiestnili družstvá zo ZUŠ Michalovce. Nám neostáva nič ako im popriať veľa síl do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať o mesiac.

 Výsledky:
1. miesto A: Michalovce - 315 bodov, B: Sp. Nová Ves - 325 bodov, C: Michalovce - 325 bodov
2. miesto: A: Sp. Nová Ves - 310 bodov, B: Košice - 315 bodov, C: Sp. Nová Ves - 285 bodov
3.  miesto: B : Medzev - 185 bodov

Do celoslovenského kola v Hnúšti postupujú tieto družstvá: A.Michalovce, B: Spišská Nová Ves, C: Michalovce.

Všetkým srdečne gratulujeme!