otvorenie
Sára Závecká
Judita Kotradyová
Lucia Leskovjanská
Lenka Kopaničáková
Ján Čonka - 1.miesto
Zdenka Marcinová
Gabriela Krokkerová
Lukáš Kozák
Tamara Ďurišková
Monika Kľučárová
Karolína Kozáková - 1.miesto
Viktória Jakubcová
Kristián Čonka
Jakub Šťastný
Jozef Dzurik
uč. Vysokai a jeho žiaci
naši starší žiaci
Katrin Nikoleta da Cruz
mladšie dievčatá
S. Závecká a T. Ďurišková
p. uč. Denisa Kotradyová
porota

2. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch

 

Utorok 21. apríl 2015 bol pre našu školu vzácnym dňom. Od skorého rána boli všetci zodpovední učitelia na nohách, aby zabezpečili pokojný chod druhého ročníka dychovej súťaže pre Prešovský a Košický kraj. Tento ročník bol výnimočný nielen krásnymi umiestneniami našich žiakov, ale aj rekordným počtom súťažiacich. Spolu ich bolo 74, čo je o polovicu viac ako v prvom ročníku. Prichádzali z Košíc, Prešova, Starej Ľubovne, Popradu, či Spišského Podhradia. Súťažilo sa v troch miestnostiach súčasne. Porotu tvorili profesori z Košického Konzervatória a učitelia základných umeleckých škôl. Slávnostný punc otvorenia druhého ročníka nám pomohol vytvoriť aj náš pán primátor PhDr. Ján Volný, PhD., ktorý prijal naše pozvanie. Súťažná prehliadka prebiehala až do neskorého popoludnia. Výborné výsledky našich žiakov nás na vyhlásení výsledkov nesmierne potešili. O to viac, že výkon najlepších, medzi ktorými boli aj naši dvaja žiaci Karolína Kozáková a Ján Čonka, sme mohli počuť aj na koncerte víťazov. Krásne tóny tých najlepších urobili nádhernú bodku za druhým ročníkom tejto súťaže. Ďakujeme všetkým zodpovedným, učiteľom dychového oddelenia, ostatným učiteľom a hlavne rodičom a známym, ktorí nezištne pomohli, či už upečením koláčov, ktoré všetkým návštevníkom chutili, alebo inými darmi.

 

Sme hrdí, že sa môžeme pochváliť nasledujúcimi výsledkami:

 

1. miesto

            Karolína Kozáková – I. kategória zob. flauta z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS. art.

            Ján Čonka – II. kategória klarinet z tr. uč. Jozefa Vysokaia DiS. art.

Zlaté pásmo

            Sára Závecká – II. kategória zob. flauta z tr. uč. Tatiany Prejsovej

            Lucia Leskovjanská – II. kategória zob. flauta z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS. art.

            Gabriela Krokkerová – III. kategória klarinet z tr. Jozefa Vysokaia DiS. art.

Strieborné pásmo

            Tamara Ďurišková – II. kategória z tr. uč. Tatiany Prejsovej

            Katharine Anna Kuzma– II. kategória z tr. uč. Tatiany Prejsovej                                

Judita Kotradyová– II. kategória z tr. uč. Tatiany Prejsovej

            Mária Dučáková – I. kategória flauta z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS. art.

 

            Viktória Jakubcová – II. kategória flauta z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS. art

            Alex Farkašovský – II. kategória trúbka z tr. uč. Jozefa Vysokaia DiS. art.

            Kristián Čonka – II. kategória klarinet z tr. uč. Jozefa Vysokaia DiS. art.

            Jakub Šťastný – II. kategória klarinet z tr. uč. Mareka Kacvinského

            Pavol Dzurík – II. kategória klarinet z tr. uč. Jozefa Vysokaia DiS. art.

            Lenka Kopaničáková – II. kategória saxofón z tr. uč. Jozefa Vysokaia DiS. art.

Bronzové pásmo

            Zdenka Marcinová – I. kategória flauta z tr. uč. Mareka Kacvinského

            Veronika Kacvinská – II. kategória flauta z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS. art.

            Katrin Nikoleta Da Cruz – III. kategória flauta z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS. art.

            Lukáš Kozák – IV. kategória flauta z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej DiS. art.

Čestné uznanie

            Monika Kľučárová – III. kategória flauta z tr. uč. Jozefa Vysokaia DiS. art.

Ocenení pedagógovia

            Tatiana Prejsová

            Mgr. Denisa Kotradyová, DiS. art.

 

Naši sponzori:

Mesto Spišská Nová ves

PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová

pekáreň KLAS

firma Andreánsky

drogéria Schwabik

PhDr. Marcela Ďurišková

Mgr. Lívia Darvášiová

p. Kuzma

p. Lucia Závecká